Czas to pieniądz. Z tego powodu prace instalacyjne w szafie sterowniczej muszą być wykonywane coraz szybciej, a najlepiej automatycznie. Jednocześnie połączenia powinny być trwale niezawodne, bezpieczne i łatwe do utrzymania.

Pierwsze na świecie złączki w innowacyjnej technologii łączeniowej SNAP IN

Nowe złączki szeregowe Klippon® Connect serii S w rewolucyjnej technologii SNAP IN od Weidmüller, spełniają wszystkie te wymagania i są niezwykle łatwe w użyciu. Końcówkę odizolowanego przewodu wystarczy wetknąć do zacisku, a ten zatrzaśnie się ze słyszalnym kliknięciem. Przewód uzyska stały i niezawodny styk. Nawet elastyczne przewody można podłączać w ten sposób, bez konieczności stosowania końcówek kablowych i bez narzędzi. Nie da się tego zrobić szybciej, ani łatwiej.

Rys. 1. Szybkie, proste i bezpieczne podłączanie przewodów z technologią SNAP IN -odizolowane przewody można łatwo i bezpiecznie wtykać do zacisków, bez dodatkowych przygotowań. Przyłączenie następuje z wyraźnym „kliknięciem”.Rys. 1. Szybkie, proste i bezpieczne podłączanie przewodów z technologią SNAP IN -odizolowane przewody można łatwo i bezpiecznie wtykać do zacisków, bez dodatkowych przygotowań. Przyłączenie następuje z wyraźnym „kliknięciem”.

Tradycja

Firma Weidmuller poprzez swoje innowacje wielokrotnie tworzyła historię przemysłu. Zaczęło się w 1948 r. od pierwszej złączki PROMOCJAszeregowej wykonanej z tworzywa sztucznego, która ustanowiła międzynarodowy standard. Dzięki blisko 75-letniemu doświadczeniu w przemysłowej technice łączeniowej i miliardom podłączonych przewodów, złączki szeregowe Weidmüller należą do najbezpieczniejszych i najwydajniejszych na rynku. Poprzez wprowadzenie na rynek technologii łączeniowej SNAP IN, wyznaczamy nowy standard efektywności okablowania w prefabrykacji rozdzielnic. Technologia ta gwarantuje trwałe, bezpieczne i niezawodne połączenia – nawet w przypadku zautomatyzowanych procesów okablowania. Jej zalety zostały docenione przez niezależne jury, które przyznało za nią firmie Weidmuller nagrodę German Innovation Award 2022.

Fot. 1. W nowych przyłączach SNAP IN połączenie jest sygnalizowane również wizualnie, przez wysunięcie przycisku zwalniającego.Fot. 1. W nowych przyłączach SNAP IN połączenie jest sygnalizowane również wizualnie, przez wysunięcie przycisku zwalniającego.
Fot. 2. Zawsze bezpieczne połączenia z technologią SNAP IN: połączenie następuje tylko wtedy, gdy przewód jest prawidłowo i wystarczająco głęboko wetknięty w zacisk. Nawet elastyczne przewody można podłączać bez końcówek tulejkowych.Fot. 2. Zawsze bezpieczne połączenia z technologią SNAP IN: połączenie następuje tylko wtedy, gdy przewód jest prawidłowo i wystarczająco głęboko wetknięty w zacisk. Nawet elastyczne przewody można podłączać bez końcówek tulejkowych.
Fot. 3. Produkty wyposażone w przyłącza SNAP IN, są gotowe do pracy z robotem i stanowią optymalne wyposażenie przy zautomatyzowanych procesach przyszłości.Fot. 3. Produkty wyposażone w przyłącza SNAP IN, są gotowe do pracy z robotem i stanowią optymalne wyposażenie przy zautomatyzowanych procesach przyszłości.

Kluczowe zalety

SZYBKOŚĆ
SNAP IN pozwala oszczędzać czas oferując połączenia szybkie jak pstryknięcie palcami. Jest najszybszą z dostępnych na rynku technologii wykonywania połączeń elektrycznych w szafie sterowniczej i umożliwia bezpieczne okablowanie rekordowo szybko. Nawet przewody elastyczne, bez końcówek tulejkowych można podłączać intuicyjnie i bez użycia narzędzi. Redukcja czasu przygotowania przewodów przyspiesza okablowanie i zapewnia bardziej wydajny proces instalacji.

PROSTOTA
Nowy rodzaj przyłącza jest zasadniczo prosty w obsłudze: złączki są dostarczane ze wstępnie naprężonymi sprężynami stykowymi. Odizolowany przewód sztywny lub elastyczny, z tulejką lub bez, można łatwo i bezpiecznie włożyć do zacisku, aż ten zatrzaśnie się automatycznie, ustanawiając stały i niezawodny styk. Odłączanie jest równie szybkie. Przewód można w dowolnym momencie, szybko i łatwo odłączyć, naciskając dedykowany do tego przycisk zwalniający. Sprężyna zacisku zostanie wtedy ponownie naprężona. Złączki Klippon® Connect serii S są kompatybilne ze złączkami serii A w technologii PUSH IN, co ułatwia ich wykorzystanie w różnych aplikacjach.

BEZPIECZEŃSTWO
Wyzwolenie sprężyny następuje gdy przewód jest prawidłowo i wystarczająco głęboko wetknięty w zacisk. Oprócz słyszalnego „kliknięcia“, prawidłowe połączenie jest dodatkowo sygnalizowane wizualnie, przez wysunięcie przycisku zwalniającego, co ułatwia kontrolę. Niezawodny mechanizm gwarantuje, że połączenie jest zabezpieczone przed drganiami, gazoszczelne i trwale stabilne. Dzięki tym cechom, złączki szynowe Klippon® Connect w innowacyjnej tech¬nologii SNAP IN zapewniają maksymalną niezawodność procesu.

GOTOWOŚĆ NA AUTOMATYZACJĘ
Rosnące znaczenie automatyzacji w prefabrykacji szaf elektrycznych stawia nowe wymagania komponentom takim jak złączki. Wymagania te zostały już uwzględnione w fazie rozwoju złączek SNAP IN. Ich zoptymalizowana konstrukcja - choćby proste kontury ułatwiające pewne trzymanie chwytakom - wspiera wspomagany robotem, montaż złączek na szynie. Wykorzystanie złączek z już wpiętymi oznacznikami oraz laserowego automatu znakującego do złożonych listew zaciskowych RailLaser od Weidmuller, zapewnia pełną automatyzację procesu opisowego. Otwarte „gotowe do okablowania” zaciski złączek SNAP IN, umożliwiają również wspomagane robotem okablowanie złożonych listew. Cechy te zapewniają naszym klientom duży potencjał wzrostu efektywności procesów prefabrykacji rozdzielnic teraz i w przyszłości.

Nie tylko złączki szeregowe

Innowacyjne przyłącza w technologii SNAP IN występują nie tylko w złączkach szeregowych. Weidmuller stosuje je również w złączach PCB oraz przemysłowych HDC i sukcesywnie rozszerza gamę dostępnych produktów z tego typu przyłączami.x