Są takie elementy instalacji ochrony odgromowej, które gdy tylko zostaną umieszczone w projekcie, stanowią twardy orzech do zgryzienia dla wszystkich dalszych uczestników procesu budowlanego. Są to wysokie maszty odgromowe. Pisząc wysokie, mamy na myśli takie, których wysokość przekracza sześć metrów, a czasem sięga i ponad dwudziestu.

Fot. 1. Odgromowe maszty kompozytowe na pylonach mostu autostradowego w Mszanie Fot. 1. Odgromowe maszty kompozytowe na pylonach mostu autostradowego w Mszanie

Maszt taki, z racji na swój rozmiar, jeśli stoi samodzielnie, musi mieć swój fundament. Jeśli nie było to wcześniej ujęte w projekcie – wymaga pozwolenia na budowę. Wymaga zaawansowanej logistyki, ciężkiego sprzętu i drużyny instalatorów do montażu (stalowy maszt o wysokości 20 m może mieć masę ponad 1000 kg!). Te wszystkie problemy multiplikują się, jeśli budowa realizowana jest w ciężko dostępnym miejscu (np. GPZ gdzieś pośród lasów). Dalej, jeśli weźmiemy pod uwagę utrzymanie, to standardowe stalowe konstrukcje wymagają troski serwisowej i remontów powłoki antykorozyjnej raz na kilka lat, a i tak po 10-15 latach raczej będą wymagały wymiany. To wszystko generuje nie tylko koszty, ale i aż prosi się o uproszczenie, pchnięcie w XXI wiek.

Zastosowania kompozytowych masztów odgromowych

 • chronienie różnego typu instalacji, urządzeń i aparatur,
 • chronienie parków maszynowych,
 • chronienie dachów, w tym z parkingami, tarasami innymi miejscami, w których przebywają ludzie,
 • chronienie mniejszych obiektów – ze względu na zasięg ochrony,
 • separacja instalacji odgromowej od chronionego obiektu,
 • strefy zagrożone wybuchem.

Fot. 2.Wysoki odgromowy maszt kompozytowy
chroniący spalarnie biogazu Fot. 2. Wysoki odgromowy maszt kompozytowy chroniący spalarnie biogazu Fot. 3. Efekt działania soli drogowej na klasyczne
maszty stalowe ocynkowane Fot. 3. Efekt działania soli drogowej na klasyczne maszty stalowe ocynkowane Fot. 4. Łatwy montaż i logistyka dzięki
niskiej wadze masztów Fot. 4. Łatwy montaż i logistyka dzięki niskiej wadze masztów

Rozwiązanie przynoszą firmy fhuPARTNER i Alumast – wspólnym produktem, jakim jest kompozytowy maszt odgromowy. Maszt ten występujący w wysokościach od 6 do 23 m cechuje się niesamowicie lekką i trwałą budową. Wystarczy powiedzieć, że jest on nawet i 10-krotnie lżejszy od konstrukcji stalowych cynkowanych ogniowo o analogicznej wysokości, a przy tym 3-krotnie trwalszy (żywotność to ponad 40 lat!). Słusznie, można w tym miejscu pomyśleć, że sprawa montażu w przypadku takiego rozwiązania jest niewymiernie łatwiejsza niż rozwiązania z użyciem masztu stalowego, bo tam, gdzie wcześniej konieczny był ciężki dźwig i zespół ludzi, tutaj poradzą sobie nieraz i 2 osoby bez żadnego dodatkowego sprzętu; tam gdzie do rozwożenia po budowie z punktu rozładunku potrzebny był samochód z przyczepą, podnośnik, czy sprzęt techniczny, tu wystarczą 2-3 osoby, które przeniosą produkt w rękach przy minimalnym wysiłku. To wszystko bezpośrednio przekłada się na koszty… a w zasadzie ich minimalizację. Dalej! 40 lat żywotności, odporność na UV, warunki atmosferyczne czy inne środowiskowe czynniki (np. psi mocz), utrzymanie dróg i placów zimą, przy pracach serwisowych ograniczonych do minimum (ograniczeniu ich do tych wymagane przez normy) daje kolejne oszczędności, tym razem już dla operatora urządzenia piorunochronnego. Oszczędności w tym miejscu to nieraz koszt nowego masztu, jeśli przyjąć konieczność wymiany rozwiązania stalowego w połowie okresu życia masztu kompozytowego! Maszty te, w zależności od wersji posadowione mogą być na fundamencie (samodzielnym lub w ramach innego obiektu) lub być wkopywane w grunt.

Fot. 5.
Odgromowy
maszt
kompozytowy Fot. 5. Odgromowy maszt kompozytowy

Ale nośnik instalacji odgromowej, jakim jest sam maszt, to jeszcze nie wszystko. Jego osprzęt, w pełni zgodny z normami PN-EN 62305, PN-EN 62561, NFC 17 102, ANSI/UL 96, też pozostawia konkurencję daleko w tyle. Wszystkie użyte materiały (stal nierdzewna, aluminium lub brąz i miedź) zapewniają trwałość instalacji nie mniejszą niż całego masztu, tj ponad 40-letnią. Nie ma więc zastosowania sytuacja, gdzie najsłabsze ogniwo determinuje żywotność całego urządzenia. Przekroje zwodów odprowadzających są dobrane w sposób ponadnormatywny, aby zminimalizować ryzyko usterki przewodnika. Izolacyjny charakter kompozytu zapewnia podstawową ochronę przeciwporażeniową w przypadku kontaktu z masztem podczas burzy. Dodatkowo osprzęt masztu pozwala śmiało dobierać zwody masztu do wymogów inwestora z zakresu rozwiązań tradycyjnych lub nowej generacji: (zwody Dynsafera od Erico), Interceptor od Erico, czy system zwodów podwieszanych, a także zwody odprowadzające o niskoimpedancyjnej charakterystyce, tj. ISODC lub Ericore, o których traktować będzie norma PN-EN 62561-8, a które są kluczowym rozwiązaniem w strefach zagrożonych wybuchem, czy innych szczególnie narażonych na iskrzenie, przebicia, czy na zmiany pola elektromagnetycznego. Niezwykła modularność stosowanych osprzętów pozwala na zmianę lub modyfikację systemu ochrony w trakcie użytkowania masztu. Bez konsekwencji w postaci wymiany całego masztu. Każdy maszt może być wyposażony w licznik wyładowań atmosferycznych, jakie przeszły przez dany maszt. Całość masztu odgromowego może zostać podłączona w złączu kontrolnym do dalszej części instalacji, zbiorczego uziemiania lub mieć samodzielne uziemienie, w tym wykorzystujące gazowy zacisk wyrównania potencjałów PEC.
Podsumowując, odgromowe maszty kompozytowe, będące wspólnym produktem fhu- PARTNER i Alumast, kompatybilne z rozwiązaniami światowych liderów w zakresie ochrony odgromowej, są nie tylko zaawansowanym, ale i bardzo uniwersalnym elementem instalacji odgromowej. Przynoszą realne, liczone w dziesiątkach procent, oszczędności w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych.

Cechy kompozytowych masztów odgromowych

 • uniwersalny i bardzo szeroka gama osprzętu odgromowego (zgodnego z normami),
 • szerokie możliwości konfigurowania rozwiązania,
 • wysokość do 23 m,
 • możliwość posadowienia na fundamencie lub wkopania,
 • ponad 40 lat żywtoności (dla masztu i osprzętu!),
 • łatwa logistyka,
 • bardzo uproszczony montaż bez konieczności ciężkiego sprzętu,
 • odporność na UV i inne czynniki środowiska,
 • wandaloodporność,
 • możliwość wyboru kolorów masztu,
 • ekologiczność (podlega recyclingowi),
 • minimalizowane nakłady na utrzymanie,
 • trudnopalność.

Rafał Budniok

www.fhupartner.plx