Fotowoltaika w Polsce zyskuje coraz większą popularność. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, jednak wydaje się, że największa zasługa przypada w tym wypadku dla różnego typu projektów. W poniższym artykule postaramy się zebrać i opisać dwa najnowsze programy wspierające fotowoltaikę w Polsce. Zapraszamy do lektury!

Dofinansowania do fotowoltaiki 2019 - sprawdź jak je uzyskać!

Program “Mój Prąd”

Pod koniec sierpnia 2019 roku rozpoczął się pierwszy nabór wniosków do programu “Mój Prąd”. Projekt przeprowadzany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Na czym polega program “Mój Prąd”?

Jest to dofinansowanie skierowane wyłącznie do osób fizycznych i wynosi do 5 000 złotych lub obejmuje połowę kosztów instalacji. Całkowity koszt instalacji to zarówno zakup niezbędnych elementów, jak ich montaż. Zwraca się uwagę na to, że większość instalacji kosztuje więcej niż 10 000 złotych, dlatego zdecydowana większość beneficjentów otrzyma maksymalną kwotę 5 000 złotych. Budżet programu “Mój Prąd” to miliard złotych - oblicza się więc, że dotację otrzyma prawie 200 tysięcy prosumentów. Należy jednak pamiętać, że z programu “Mój Prąd” mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne, które są stroną umowy przyłączeniowej. Jeżeli interesuje Państwa instalacja słoneczna dla osób fizycznych, polecamy profesjonalistów z firmy SunErgo - fotowoltaika dla domu.

Dofinansowania do fotowoltaiki 2019 - sprawdź jak je uzyskać!

Kiedy można otrzymać dofinansowanie z programu “Mój Prąd”?

Najważniejszym aspektem, który decyduje o przyznaniu dofinansowania z tego programu jest data poniesienia kosztów instalacji fotowoltaicznej. Dotację otrzymuje się więc wyłącznie wtedy, gdy wydatki na fotowoltaikę zostały opłacone od dnia ogłoszenia programu (23.07.2019). Dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie osoby, które zakończyły całkowicie projekt instalacji. Przed złożeniem wniosku należy zamknąć wszystkie sprawy związane z instalacją - zakup komponentów, montaż, podpisanie umowy dwustronnej z dystrybutorem energii oraz przyłączenie do sieci (przyłączenie musiało jednak nastąpić po ogłoszeniu naboru - 30.08.2019).

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Przede wszystkim należy podkreślić, że wnioski należy złożyć w formie papierowej w siedzibie NFGOŚiGW. Możemy tego dokonać za pomocą poczty lub kuriera i oczywiście osobiście. Pamiętajmy jednak, że o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność składania wniosków. Najlepiej jest więc jak najszybciej złożyć odpowiednie dokumenty, aby mieć jak największą pewność, że otrzymamy pieniądze.

Jakie dokumenty należy złożyć do programu “Mój Prąd”?

Aby zakwalifikować się do programu “Mój Prąd” musimy złożyć pełną dokumentację, na którą składa się:

 • wniosek - możemy pobrać go z oficjalnej strony internetowej NFOŚiGW;
 • faktura za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • dowód zapłaty faktury;
 • potwierdzenie instalacji liczniki dwukierunkowego, w którym znajdują się dane identyfikacyjne umowy kompleksowej.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymujemy pieniądze. Widzimy więc, że program “Mój Prąd” to pewnego rodzaju zwrot pieniędzy za inwestycję w fotowoltaikę.

Najważniejsze informacje na temat programu “Mój Prąd”

 • Z programu mogą skorzystać wyłącznie osoby fizyczne;
 • Instalacja fotowoltaiczna może mieć moc od 2 do 10 kW;
 • Maksymalnie można otrzymać 5 000 złotych lub 50% kosztów inwestycji;
 • Komponenty instalacji muszą być nowe;
 • Koszty za instalację muszą być poniesione po 23 lipca 2019 roku;
 • Przyłączenie do sieci po 30 sierpnia 2019 roku;
 • Wnioski na pierwszy nabór od 30 sierpnia do 20 grudnia 2019 roku;
 • Dokumenty muszą zostać złożone w formie papierowej!

Firma SunErgo (https://sunergo.pl) oferuje kompleksowy montaż instalacji fotowoltaicznych - od oceny opłacalności, projekt, pomoc w złożeniu wniosków o dofinansowanie, montaż oraz obsługę posprzedażową.

Dofinansowania do fotowoltaiki 2019 - sprawdź jak je uzyskać!

Ulga termomodernizacyjna - odliczenie fotowoltaiki od podatku

Od 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa, dzięki której koszty związane z termomodernizacją budynku mogą zostać odliczone od podatku. W ten sposób rząd wspiera remonty oraz prace termomodernizacyjne, które ograniczają emisję dwutlenku węgla w Polsce. Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać właściciele lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Mogą być to budynki wolnostojące, bliźniacze, szeregowce lub wchodzące w skład zabudowy grupowej.

Kiedy przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Odliczenie od podatku przysługuje osobom, które:

 • całkowicie lub częściowo zmieniają źródło energii na odnawialne - np. montaż instalacji fotowoltaicznej lub pompa ciepła.
 • zmniejszają zapotrzebowanie na energię wykorzystywaną do ogrzewania budynku lub podgrzewania wody - np. ocieplenie budynku, wymiana okien itp.
 • ulepszają budynek, dzięki czemu straty energii pierwotnej są zmniejszone.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku - ile możemy zaoszczędzić?

Zgodnie z ustawą, dzięki uldze termomodernizacyjnej można odliczyć podatek dochodowy od kwoty nieprzekraczającej 53 tysiące złotych. Wysokość ulgi jest więc zależna od sposobu rozliczania podatku - podatki liniowe (19%), według skali (18% lub 32%) czy też zryczałtowane (2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 17% i 20%).

Warunki, które trzeba spełnić

Przede wszystkim, prace termomodernizacyjne nie mogą trwać dłużej niż trzy lata. W wypadku fotowoltaiki to nie problem, ponieważ montaż instalacji trwa zazwyczaj kilka dni. Należy pamiętać, że ulga termomodernizacyjna przypada wyłącznie budynkom, które zostały już zbudowane, a ich budowa została formalnie zakończona. Nie oznacza to jednak, że z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać wyłącznie właściciele starych domów. Powtórzmy, że mogą być to całkiem nowe budynki, jednak ich budowa musi być już formalnie zakończona.

O czym warto pamiętać?

Dodatkowo, pod ulgę termomodernizacyjną nie można przypisać wydatków, które zostały w jakikolwiek zwrócone podatnikowi. Oznacza to, że jeżeli instalacja fotowoltaiczna została sfinansowana za pomocą programów państwowych lub unijnych, nie możemy jej w całości odliczyć od podatku. Wyjątkiem jest tutaj program “Czyste Powietrze”, z którego dofinansowanie nie jest liczone jako dochód. Z tego względu podatnik liczy wyłącznie koszty, które poniósł osobiście na prace termomodernizacyjne.

Fotowoltaika dla firm - SunErgo

Wzrost popularności fotowoltaiki w Polsce

Wyżej wymienione programy wspomagają rozwój fotowoltaiki w Polsce. Nic w tym dziwnego - projekty powodują, że energia słoneczna jest coraz bardziej opłacalna i dostępna dla większej ilości osób. Ciekawym rozwiązaniem jest również niedawna nowelizacja ustawy OZE, dzięki której przedsiębiorcy stali się prosumentami - mogą korzystać z systemu opustów i wykorzystywać wygenerowany prąd na własne cele. Fotowoltaika dla firm staje się również coraz bardziej opłacalna!

Fachowy Elektryk poleca

Gdzie zamówić?

Jesteś zainteresowany podobnymi produktami lub usługami?
Kliknij w wybraną wizytówkę, żeby dowiedzieć się więcej.

Więcej na temat: