Nie każdy zdaje sobie sprawę, jak ważne jest odpowiednie oświetlenie w hali... a szkoda. Często ignorujemy ten aspekt, uznając go za oczywistość, co jest dużym błędem. Tymczasem oświetlenie w hali musi spełniać obowiązujące normy i standardy i nie ma tutaj miejsca na kompromisy.

Oświetlenie hali - ważniejsze niż może się wydawać! Jak wpływa na wydajność i ergonomię pracy?

Oprócz oczywistej funkcji, jaką jest zapewnienie widoczności, ma ono przecież również wpływ na nasze samopoczucie i produktywność. Co więcej, niewystarczające oświetlenie może prowadzić do wypadków. Przyjrzyjmy się razem temu zagadnieniu, aby zrozumieć jego znaczenie i przejść wspólnie przez dobre praktyki. Zapraszamy do lektury.

Dlaczego oświetlenie ma znaczenie?

Co oczywiste (a jednak często ignorowane), w hali powinny panować optymalne warunki, które nie działają negatywnie na zdrowie lub samopoczucie. Oświetlenie wewnętrzne ma ogromny wpływ na ergonomię oraz funkcjonalność obiektu. Na dobór lamp wpływają nie tylko regulacje prawne, ale także przeznaczenie czy powierzchnia hali.

Warto wiedzieć, że w normach uwzględnione są najmniejsze detale, które dotyczą aspektów takich jak rozkład luminancji, natężenie światła, olśnienia, czy barwy. m.in. rozkładu luminancji, natężenia światła, olśnienia, barwy. Temat oświetlenia hali szeroko poruszany jest na tej stronie.

Standardową halę można podzielić na kilka stref, na przykład komunikacyjną, magazynową, czy biurową. Każda z nich oświetlona jest w inny sposób, a dokładne zalecenia znajdują się w PN-EN 12464-1:2004. Warto wspomnieć również o niebezpiecznych zjawiskach (m.in. oślepianiu), które wywoływane są przez słabej jakości lampy, ale nie tylko.

Sprawdźmy, jakie są zalety odpowiedniego zadbania o ten obszar:

  • Wzrok w dobrej kondycji – długotrwałe przebywanie w nieprawidłowo oświetlonym pomieszczeniu szkodliwe oddziałuje na narząd wzroku. Zmęczone, nadwyrężone oczy nierzadko wywołują uporczywy ból głowy i inne dolegliwości. Wszystko to wpływa na wydajność pracy. Ergonomiczna hala musi zapewnić dostateczną ilość światła naturalnego oraz sztucznego. Należy dodać, że ponad 80% informacji o otoczeniu pochodzi z narządu wzroku. Oświetlenie może pobudzać do działania, poprawić spostrzegawczość czy koncentrację.
  • Szybsze tempo pracy – ergonomiczne oświetlenie hali pozwala skutecznie przyspieszyć realizację powierzonych zadań. Liczne testy potwierdziły, że złe światło zmniejsza uważność, a tym samym przyczynia się do spadku produktywności. Trzeba mieć świadomość, że mowa tutaj nie tylko o ogólnym oświetleniu obiektu, ale także stanowisk roboczych.
  • Wzrost motywacji – oświetlenie o optymalnych parametrach może spowodować wzrost motywacji do działania. W dużej mierze jest to wynikiem lepszego samopoczucia, które oznacza więcej chęci do aktywności.
  • Niższe ryzyko wypadku – lampy w hali muszą być zgodne z normami oraz przepisami BHP. W dobrze oświetlonym obiekcie odnotowuje się niższe ryzyko wystąpienia wypadku. Jest to absolutną podstawą podczas wykonywania potencjalnie niebezpiecznych zadań.

Skutki niewłaściwego oświetlenia hali

Oświetlenie hali - ważniejsze niż może się wydawać! Jak wpływa na wydajność i ergonomię pracy?

Nieprawidłowe oświetlenie hali niesie za sobą szereg konsekwencji. Nadwyrężenie narządu wzroku niepotrzebnie spowalnia, a nierzadko uniemożliwia pracę. Zmęczone oczy to również wyższe prawdopodobieństwo popełnienia błędu. Zbyt ciemne miejsca sprzyjają ospałości i niskiej motywacji. Pogorszeniu ulega jakość wykonywanych czynności roboczych. Wszystko to jest destrukcyjne dla przedsiębiorstwa, które powinno dążyć do stałego podnoszenia wydajności załogi. Im wyższa produktywność pracowników, tym większe zyski.

Jak już wspomniano, na poziom produktywności wpływa nie tylko natężenie, ale również barwa światła. Zbyt ciepłe światło działa nużąco, a tym samym obniża wydajność. Wszelkie detale stają się mniej widoczne, co także utrudnia wywiązanie się z obowiązków. Do pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych i biurowych rekomendowane jest światło chłodne.

Niepożądane zjawiska świetlne na stanowisku roboczym

Oświetlenie w hali nie może rozpraszać pracowników znajdujących się w pobliżu. Niezwykle istotna jest precyzyjne regulacja jego parametrów. Wysokojakościowe lampy minimalizują wystąpienia niepożądanych zjawisk, takich jak m.in. oślepienie. Posiadają siatkę paraboliczną, regulowane mocowanie czy osłonę mikropryzmy. Umożliwiają równomierne doświetlenie stanowiska roboczego, a tym samym poprawiają ergonomię pracy. Chronią przed wystąpieniem tzw. wielocienia.

Artykuł Partnera
x