Użytkowanie płyt indukcyjnych stanowi dosyć znaczącą zmianę w sposobie przygotowywania posiłków. Temperatura wytwarzana przez urządzenie rośnie bezpośrednio w naczyniu, poprzez nagrzewanie się bezogniowej płyty grzewczej. Zmiana trybu przygotowania potraw może rodzić szereg wątpliwości i problemów, które mogą przyczyniać się do nieprawidłowego eksploatowania urządzenia. Płyty te, tak jak i inne akcesoria domowe, mogą ulegać defektom i zniszczeniom. Poniżej zostaną zaprezentowane popularne usterki płyt indukcyjnych, które mogą przydarzyć się także nam.

Popularne usterki płyt indukcyjnych - czynniki mechaniczne i techniczne

Po pierwsze - uszkodzenia mechaniczne

Gotowanie indukcyjne powinno być przeprowadzane za pomocą naczyń, które są wykonane z odpowiednich materiałów. Muszą być to tworzywa termomagnetyczne, swobodnie przepuszczające fale elektromagnetyczne wytwarzane przez płytę indukcyjną. Do takich materiałów zalicza się m.in. stal, żeliwo i niektóre garnki ze stali nierdzewnej przeznaczone do gotowania indukcyjnego.

Zastosowanie innych, niż wspomniane, rodzajów naczyń może przyczyniać się do nieprawidłowego ogrzewania potraw; naczynia mogą nierównomiernie się nagrzewać bądź nie uruchamiać płyty w ogóle. Nierównomierna powierzchnia naczyń może także uszkadzać płytę, tworząc na niej nieusuwalne ryski. Puste garnki, umieszczone na włączonej płycie mogą nagrzewać się do bardzo wysokich temperatur i w efekcie uszkadzać urządzenie. Popularne usterki płyt indukcyjnych związane są także z nieprawidłowym usuwaniem plam z powierzchni płyty.

Jeśli zawartość garnka wykipi, powinniśmy tuż po wystygnięciu płyty usunąć rozlaną zawartość za pomocą specjalnego skrobaka do płyty indukcyjnej. Nieprawidłowe środki czyszczące mogą degenerować powierzchnię płyty i osłabiać odporność powłoki witroceramicznej. Tak samo jak intensywne, nieostrożne umieszczanie naczyń na powierzchni płyty - tarcie, szorowanie może zdzierać delikatną powierzchnię, w konsekwencji czego powstaną ryski i nieusuwalne ślady. Nie zawsze jesteśmy w stanie zapobiec wszystkim zdarzeniom, jednakże zwracajmy uwagę na to, aby naczynia podnosić, nie zaś przesuwać. Nie należy również wykorzystywać płyty indukcyjnej jako podstawki, deski do krojenia bądź blatu kuchennego. Wszelkie zanieczyszczenia usuwajmy skrobakiem do szyb, dzięki czemu zachowamy odpowiedni wygląd i funkcjonalność naszej płyty.

serwis sprzętu agd katowice

Więcej o naprawie indukcji tutaj.

Typowe awarie płyty indukyjnej - https://fixagd.pl/awarie-agd/usterki-plyty-indukcyjnej/

Po drugie - uszkodzenia techniczne

Usterki natury technicznej mogą być spowodowane nieumiejętnym obchodzeniem się z urządzeniem, np. nieprawidłowym podłączeniem, niepoprawną eksploatacją, ale mogą także wynikać z ukrytych wad urządzenia, przez co nie możemy w stu procentach wykluczyć możliwości ich występowania. Czynniki związane ze złym użytkowaniem będą dotyczyły np. niezastosowaniem się do instrukcji podłączania sprzętu, przez co nasze urządzenie nie będzie działać poprawnie. Uszkodzeniu ulec może także moduł płyty indukcyjnej, przez co nasz sprzęt zacznie odmawiać nam posłuszeństwa.

Objawem awarii modułu sterowania może być np. brak grzania kilku pól grzewczych jednocześnie, bądź samoistne włączanie się ich w nieoczekiwanym momencie. Szczególnie ten ostatni defekt może być niebezpieczny, dlatego nie powinniśmy zwlekać z naprawą płyty indukcyjnej, związaną z wymianą modułów na nowe. Te zaś niestety bywają bardzo drogie, nierzadko stanowią połowę wartości całego urządzenia. Inne popularne usterki płyt indukcyjnych mogą być usunięte zazwyczaj znacznie niższym kosztem.

Źródło: https://tromil.pl/najczestsze-awarie-plyt-indukcyjnych-typowe-usterki/