Według zebranych danych - rocznie w Polsce między 331 a 418 zgonów jest spowodowanych zatruciem gazem[1]. Wyniki te potwierdzają jak istotne jest, aby w naszym domu, przestrzeni publicznej lub zakładzie pracy znajdował się skuteczny system oddymiania, który pomoże odprowadzić ten szkodliwy i niebezpieczny produkt spalania. System powinien być zaprojektowany z myślą o specyficznych wymaganiach danej przestrzeni, uwzględniając przy tym m.in. stopień zagrożenia pożarowego.

Zasady skutecznego oddymiania

Co decyduje o tym, że system oddymiania jest efektywny i poprawnie zadziała w sytuacji zagrożenia? Jakie zasady muszą być spełnione, aby system zyskał miano “skutecznego”?

Zasada 1: Podstawą dobry projekt

Podstawowym krokiem, który gwarantuje wspominaną skuteczność, jest stworzenie projektu, który uwzględni specyfikę danego pomieszczenia/zabudowy. Nie jest tajemnicą, że projekt i mechanizmy potrzebne w dużym obiekcie (np. sportowym, gdzie sporą przestrzeń zajmuje niecka boiska) różnią się od tych, stosowanych w niewielkiej, kameralnej np. klatce schodowej.

Za przykładem firmy D+H Polska - przed pracami montażowymi, analizuje się kubaturę docelowego obiektu, jego specyfikę, wymagania, kąt (i rodzaj) nachylenia dachu, a nierzadko także warunki klimatyczne.

Im bardziej sprecyzowany i indywidualny jest docelowy projekt, tym większa szansa, że system spełni on swoje zadanie.

Zasada 2: Sprawdzeni i certyfikowani producenci

System składający z profesjonalnych komponentów gwarantuje bezinwazyjne działanie i efektywność w sytuacji zagrożenia. Istotne jest więc, aby każdy z elementów - począwszy od czujek dymu, po centralę oddymiania - był kompatybilny z wszystkimi urządzeniami. Dodatkowo upewnij się, że producent wyróżnia się renomą i doświadczeniem, a jego urządzenia otrzymały certyfikaty i świadectwa dopuszczenia CNBOP. Ponadto normy PN-EN wskazują, że urządzenia powinny być oznakowane znakiem CE.

Zasada 3: Konserwacja i przygotowanie protokołów

System, który ma skutecznie radzić sobie z pożarami powinien być regularnie kontrolowany i konserwowany. Tylko systematyczna opieka nad urządzeniami powoli zapobiegać awariom. Obecne przepisy wskazują, że kontrola powinna odbywać się regularnie - najlepiej raz lub nawet dwa razy w roku (w zależności od zaleceń producenta). Utrzymanie instalacji przeciwpożarowej leży w obowiązku zarządcy budynku, który powinien zlecać serwis zaufanej firmie.

Pełna konserwacja powinna zostać pokwitowana i udowodniona protokołem. W dokumencie umieszcza się m.in. informacje o stanie urządzeń, terminach naprawy i ewentualnych, dalszych zaleceniach. Dokumentacja ta jest niezwykle istotna w sytuacji wystąpienia pożaru, kiedy to należy potwierdzić, że system działał zgodnie z docelowym zastosowaniem.

Więcej - https://www.dhpolska.pl/uslugi/serwis.html

Zasada 4: Powierz zadanie zaufanej firmie

Ostatnia zasada jest oczywista, ale w kontekście prawidłowego działania systemu - niezwykle istotna i nierzadko decydująca. Firma, która cieszy się doświadczeniem i renomą na rynku otoczy opieką dane projekt - począwszy od jego stworzenia, po serwisowanie, profesjonalną obsługę, gwarancję urządzenia i pomoc, gdy system napotka usterkę. Wybierz firmę, która zapewni wszystkie te elementy, będzie mogła pochwalić się realizacjami i potraktuje Twoje zlecenie w sposób indywidualny.

Bibliografia
[1] WOJTYNIAK, B. (2014). Zgony i hospitalizacje z powodu zatrucia tlenkiem węgla w Polsce. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 75.

Artykuł Partnera

Więcej na temat:


x