Świadectwo charakterystyki energetycznej domu zawiera informacje na temat efektywności energetycznej danej nieruchomości. Przekazuje ono cenne informacje dla właścicieli domów, potencjalnych nabywców, najemców i innych osób zainteresowanych charakterystyką energetyczną nieruchomości. Jakie elementy znajdują się w świadectwie charakterystyki energetycznej domu?

Świadectwo charakterystyki energetycznej domu – jakie informacje zawiera?

1. Informacje dotyczące nieruchomości

Przede wszystkim świadectwo energetyczne - https://energov.pl/ zawiera podstawowe informacje o nieruchomości, która poddawana jest ocenie.

Zaliczane są do nich poniższe dane:

 • Rodzaj budynku – na przykład budynek mieszkalny wolnostojący,
 • Przeznaczenie budynku – na przykład budynek jednorodzinny, wielorodzinny,
 • Adres budynku – adres, pod którym znajduje się dany budynek poddawany ocenie,
 • Rok oddania budynku do użytkowania – rok, w którym budynek był przekazany do zamieszkania lub innych celów,
 • Powierzchnia budynku o regulowanej temperaturze powietrza – dotyczy powierzchni budynku przeznaczonej do ogrzewania albo chłodzenia,
 • Kubatura budynku,
 • Powierzchnia użytkowa części budynku,
 • Liczba kondygnacji budynku,
 • Przegrody budynku,
 • Rodzaj ogrzewania budynku,
 • Wentylacja budynku,
 • Systemy wbudowanej instalacji oświetlenia w budynku,
 • Zdjęcia budynku.

Ocena efektywności energetycznej

Na podstawie podanych informacji przygotowuje się ocenę efektywności energetycznej budynku. Ocena ta przedstawiana jest w jednostce kWh/m2/rok.

Ocena ta podawana jest na podstawie poniższych elementów:

 • Energia użytkowa,
 • Energia końcowa,
 • Energia pierwotna nieodnawialna.

Emisji dwutlenku węgla

Także certyfikaty zawierają informacje o szacunkowej emisji dwutlenku węgla (CO2) z nieruchomości związanej ze zużyciem przez nią energii. Wskaźnik ten pomaga zrozumieć wpływ nieruchomości na środowisko.

Szacowane koszty energii

Także świadectwo energetyczne może szacować roczne koszty energii do ogrzewania, ciepłej wody, oświetlenia i innych odpowiednich zastosowań energii. Informacje te pomagają mieszkańcom i potencjalnym nabywcom zrozumieć potencjalne koszty bieżące związane z nieruchomością.

Na podstawie oceny certyfikat może zawierać zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej. Sugestie te mogą obejmować zarówno proste, tanie środki, jak i bardziej kosztowne inwestycje w technologie oszczędzające energię. Mają one na celu pomóc właścicielom domów w poprawie charakterystyki energetycznej nieruchomości.

Data wydania i okres ważności

Na dokumencie podawana jest data wystawienia oraz okres ważności certyfikatu. Świadectwa energetyczne są ważne przez 10 lat, po upływie których jest wymagana nowa ocena.

Dane sporządzającego świadectwo

Dokument musi zawierać informacje na temat rzeczoznawcy energetycznego, który przeprowadził ocenę, w tym jego numer wpisu do wykazu.

Artykuł Partnerax