Wraz z popularnością paneli fotowoltaicznych wzrasta również zainteresowanie magazynami energii. Trend ten nie budzi zresztą zdziwienia – bez magazynów trudno mówić bowiem o pełnej niezależności energetycznej. Poznaj historię oraz znaczenie magazynów energii i dowiedz się, dlaczego są one tak ważne z punktu widzenia współczesnej energetyki.

Jak magazyny energii zmienią oblicze energetyki w nadchodzących latach?

Historia i znaczenie magazynów energii

Ludzkość magazynowała energię od zarania dziejów, czego wyrazem było chociażby składowanie drewna na opał czy gromadzenie ciężkich kamieni na wzniesieniach w celu atakowania najeźdźców poprzez ich staczanie. Wraz z postępem pojawiały się coraz nowocześniejsze technologie jak koło zamachowe, ogniwo galwaniczne czy akumulator kwasowo-ołowiowy. Przełomowa okazała się popularyzacja baterii litowo-jonowych, które w magazynach energii wykorzystuje się do dzisiaj.

Magazyny energii odgrywają kluczową rolę w kwestii niezależności oraz bezpieczeństwa energetycznego. To dzięki nim OZE stają się bardziej elastyczne i wydajne. Zdaniem wielu ekspertów magazyn energii nie powinien być dodatkiem, ale podstawą instalacji fotowoltaicznej – zarówno w gospodarstwie domowym, jak i w skali kraju oraz całego świata.

Jak magazyny energii zmieniają energetykę?

Energia wytwarzana przez OZE nie podlega kontroli, bo natura jest nieprzewidywalna. Panele fotowoltaiczne nie generują energii nocą, ale i za dnia warunki atmosferyczne mogą obniżyć ich wydajność. Oznacza to, że z jednej strony mamy do czynienia z nadprodukcją energii w momentach największej wydajności, a z drugiej – z produkcją niepokrywającą zapotrzebowania. Magazyn energii w Solfinity to narzędzie, które wspomaga utrzymanie balansu. Nadwyżka energii wytwarzana przez OZE w najbardziej sprzyjających warunkach jest przechowywana w magazynie po to, by móc z niej skorzystać w czasie, gdy instalacja fotowoltaiczna nie działa na pełnych obrotach. Rozpowszechnienie magazynów energii w skali kraju przekłada się na bezpieczeństwo całego systemu energetycznego poprzez zapobieganie nagłym skokom mocy oraz kompensację w okresach niedoboru energii.

Taryfy dynamiczne – nowy wymiar w zarządzaniu energią

Nowy sposób naliczania opłat za prąd jest szansą na obniżenie rachunków dla użytkowników magazynów energii. Model ten ma bowiem uwzględniać zmiany popytu oraz podaży o różnych porach dnia. Prosumenci posiadający magazyny mogą zatem akumulować energię w czasie, gdy ceny prądu są niskie i korzystać z niej wówczas, gdy opłaty za pobór energii wzrastają.

Przyszłość magazynowania energii

Technologie magazynowania energii nadal są w fazie rozwoju, a producenci magazynów nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Co czeka nas w przyszłości?

Innowacje w technologii

W wielu miejscach na świecie prowadzone są prace nad udoskonalaniem współczesnych technologii oraz nad alternatywnymi rozwiązaniami. W przyszłości coraz większą popularnością mogą cieszyć się takie rozwiązania jak przepływowe magazyny energii redox, magazyny grawitacyjne czy kriogeniczne magazyny LAES.

Wpływ na zrównoważony rozwój

Magazyny energii przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju – to dzięki nim możliwe staje się efektywniejsze wykorzystanie energii z OZE oraz zapobieganie jej marnotrawstwu przy jednoczesnym ograniczeniu emisji CO2 do atmosfery.

Artykuły Partnerax