Co zrobić po wypadku?

Wypadek samochodowy to dla każdego z nas traumatyczne przeżycie. Wielu z nas nie wie niestety, jak w takiej sytuacji się zachować. Zwykle spowodowane jest to wielkim stresem lub nawet szokiem, w skutek czego albo dajemy się zmanipulować, albo podejmujemy złe decyzje.

Co dzień na naszych drogach dochodzi do tysięcy kolizji i wypadków drogowych. Mimo to wciąż nie wszyscy wiedzą, jak w takiej sytuacji należy się zachować. Owszem, wiemy, że gdy doszło do poważnego wypadku, należy powiadomić policję, ew. straż pożarną i udzielić pomocy poszkodowanym. Co jednak, jeśli nie ma rannych i nie trzeba wzywać żadnych służb? Jakie dokumenty musimy wypełnić i o jakie informacje zadbać?

Wypadek czy kolizja?

Zacznijmy od podstawowego rozróżnienia – czym jest kolizja, a czym wypadek drogowy. Jeżeli w zdarzeniu drogowym ucierpiały jedynie pojazdy, tzn. podmioty nieożywione, mamy do czynienia z kolizją. W przypadku kolizji nie ma obowiązku wzywania policji. Jeżeli natomiast poszkodowani zostali ludzie, uczestniczymy w wypadku, wtedy mamy obowiązek wezwania policji, a nawet innych służb. O tym, co powinna zrobić osoba uczestnicząca w wypadku drogowym, informuje nas artykuł 44 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 poz. 602 z późniejszymi zmianami).

Postępowanie w przypadku kolizji

Jeżeli doszło do kolizji i nie ma osób poszkodowanych, a zostały jedynie uszkodzone pojazdy, kierowca w pierwszej kolejności powinien:

  • zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku, niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego, podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

Postępowanie w przypadku wypadku

Jeżeli w wyniku wypadku są osoby ranne, kierowca jest zobowiązany ponadto:

  • udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję,
  • nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku, pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.

Ponadto, bez względu na to, czy mamy do czynienia z kolizją czy wypadkiem, powinniśmy zabezpieczyć miejsce zdarzenia trójkątami ostrzegawczymi (ustawionymi w odległości zgodnej z zaleceniami kodeksu drogowego), a także przystąpić do procedury wyjaśniania zdarzenia.

Prawa i obowiązku poszkodowanego

Jeżeli w wypadku jesteś osobą poszkodowaną, masz prawo ustalić wszelkie dane osobowe sprawcy wypadku, masz zatem prawo żądać wglądu dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy i dowodu osobistego. Zaleca się także sprawdzenie danych firmy ubezpieczającej samochód sprawcy. Zgłoszenie szkody powinno nastąpić w Towarzystwie Ubezpieczeniowym sprawcy. Jeżeli sprawca wypadku nie ma wykupionego OC, należy zgłosić się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Oświadczenie

Jeżeli sytuacja jest jasna, sprawca przyznaje się do winy, pozostaje już tylko spisać odpowiednie oświadczenie. Należy je sporządzić w taki sposób, by obie strony zgadzały się co do jego treści, a w konsekwencji złożyły pod nim swoje podpisy. Wzory oświadczenia sprawcy dostępne są na stacjach benzynowych, dobrze jest jednak wozić taki druczek ze sobą. Ostatecznie wystarczy czysta kartka papieru, musimy jednak pamiętać, by wpisać:

  • imię i nazwisko oby kierowców (sprawcy oraz poszkodowanego),
  • adres zameldowania obu kierowców, numery oraz organy wydające prawa jazdy obu kierowców, numery rejestracyjne obu pojazdów, numery dowodów osobistych obu kierowców, numer polisy ubezpieczenia OC sprawcy oraz nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego, szkic i opis zdarzenia, z którego wynika, kto jest sprawcę oświadczenie o tym, kto jest sprawcą zdarzenia, podpisy oby kierowców.

podpisze sporządzonego dokumentu, bądź też wypiera się winy, należy wezwać policję i wtedy to na niej spoczywa obowiązek sporządzenia dokumentu. Policję powinniśmy wezwać także wtedy, kiedy dokumenty sprawcy nie wyglądają wiarygodnie, czujemy od niego alkohol bądź inne środki odurzające, bądź gdy istnieje problem w ustaleniu przebiegu zdarzenia.

Ostatnią rzeczą jaką musimy wykonać jest poinformowanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy o kolizji. Można to wykonać albo drogą telefoniczną, informując o przebiegu zdarzenia i podając dane sprawcy, albo pojawić się w TU osobiście. Zakład ubezpieczeń wyśle następnie swojego rzeczoznawcę, który wykona zdjęcia samochodu osoby poszkodowanej i dokona wyceny koniecznych napraw. Jeżeli nie napotkamy po drodze na większe problemy, po kilkunastu dniach ubezpieczyciel powinien przelać nam środki na nasze konto, które następnie będziemy mogli przeznaczyć na naprawę auta.

 x