Rys. 1 Rozłącznik bezpiecznikowy D02-LTS/63-… do montażu na szynie TS 35 mm

Rozłączniki bezpiecznikowe D02-LTS na wkładki o prądzie do 63 A rozszerzają ofertę firmy Eaton Moeller w zakresie zabezpieczeń topikowych. Aparaty te pozwalają w sposób pewny i wygodny zabezpieczyć instalacje elektryczne, zapewniając przy tym szereg funkcji sygnalizacyjnych.

Więcej
Rys. 1 Wyłącznik różnicowoprądowy PFDM o prądzie znamionowym 125 A

PFDM to nowa seria wyłączników różnicowoprądowych o prądzie znamionowym 125 A. Szeroki zakres znamionowych prądów różnicowych oraz wykonanie o działaniu selektywnym i bezzwłocznym pozwalają na indywidualne dopasowanie aparatów do potrzeb konkretnego zastosowania.

Więcej
Rys. 3 Ogranicznik montowany w puszkach podtynkowych oraz kanałach kablowych VDK 280 ES

Większość niebezpiecznych przepięć w instalacji elektrycznej, które mogą uszkodzić lub zakłócić pracę urządzeń występuje w wyniku bliskich i dalekich wyładowań atmosferycznych lub procesów łączeniowych. Mogą one osiągać wartość wielokrotnie przekraczającą wytrzymałość udarową urządzeń. Aby zapobiec uszkodzeniom stosuje się wewnątrz budynku trójstopniowy system ochrony przeciwprzepięciowej: B, C, D (DIN VDE 0675)/ I, II, III (IEC 61643-1).

Więcej
Złączki

Wygodny montaż i bogata kolorystyka (10 różnych kolorów w jednej cenie!) to jedne z licznych cech złączek elektrotechnicznych czeskiej firmy ELEKTRO. Wykonane z tworzyw bezhalogenkowych, w rozmiarach od 2,5 ÷ 70 mm?, stanowią atrakcyjną ofertę dla elektroinstalatorów i firm prefabrykujących rozdzielnie elektryczne.

Więcej
RS? nowe rozdzielnice siłowe niezastąpione na budowie

Rozdzielnice trójfazowe, zwane siłowymi, to niezbędne wyposażenie każdej budowy. Instaluje się je bez specjalnych pozwoleń i warunków zabudowy związanych z wykonaniem przyłącza, jako obiekty tymczasowe. Praktycznie jedyny warunek bezpiecznego użytkowania takiej rozdzielni, to jej uziemienie. Do tymczasowej rozdzielni głównej podpięte są liczne pomniejsze rozdzielnie dedykowane do urządzeń budowlanych. Jako przykład można tu przytoczyć serię nowych produktów z oferty ELEKTRO-PLAST Nasielsk - rozdzielnice siłowe RS?.

Więcej