Wszędzie tam, gdzie praca zawodowa specjalisty wymaga kontaktu z elementami pod napięciem, a także ciągłego używania narzędzi ręcznych nie ma miejsca na nieuwagę, zaniedbanie i pośpiech. Jak pokazują dane Głównego Urzędu Statystycznego[1], w ubiegłym roku w Polsce doszło do 1100 wypadków przy naprawie, konserwacji oraz instalacji maszyn i urządzeń, ponad 700 incydentów związanych z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, a także 5776 wypadków na budowie.

Dobrze dobrane narzędzie – atutem w ręku fachowca.  Fot.: WIHA Fot. 1. Dobrze dobrane narzędzie – atutem w ręku fachowca. Fot.: WIHA

Te same dane wskazują na fakt, że 3,3% wszystkich wypadków przy pracy wynikało z kontaktu z prądem elektrycznym, temperaturą i substancjami chemicznymi, co przekłada się na liczbę blisko 2890 zarejestrowanych przypadków. Dodając do tego urazy zawodowe – bóle dłoni i nadgarstków, czy zmiany zwyrodnieniowe stawów otrzymujemy jasny komunikat – praca w zawodzie elektryka, elektromontera czy mechanika wymaga szczególnej odpowiedzialności i daru przewidywania. Jak zadbać o własne zdrowie i bezpieczeństwo wybierając ten niełatwy zawód?

Więcej uwagi, mniej ryzyka

Zdecydowaną większość wypadków przy pracy w ubiegłym roku sprokurowało niewłaściwe zachowanie się pracownika (blisko 60%), co tylko dowodzi potrzeby zwiększania świadomości przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Uwagę warto zwrócić także na takie sklasyfikowane przez PKD przyczyny, jak niewłaściwa organizacja stanowiska pracy (5,3%), brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym (7,5%) czy niewłaściwy stan czynnika materialnego, co może wynikać na przykład z nieodpowiedniego rozwiązania technicznego, wykonania, bądź wad materiałowych (8,6%). Wymienione aspekty szczególnie dotyczą prac związanych z operowaniem narzędziami ręcznymi, co z punktu widzenia profesjonalnego elektryka powinno skłaniać do większej troski o jakość i wynikające z niej bezpieczeństwo wykorzystywanych wkrętaków, szczypiec czy narzędzi dynamometrycznych. Inwestycję w profesjonalny warsztat narzędziowy należy więc traktować nie tylko w kategoriach funkcjonalnych, ale też ochronnych. Na co warto zwrócić uwagę, kompletując skrzynkę narzędziową?
Narzędzia ręczne powinny w naturalny sposób stanowić przedłużenie dłoni każdego profesjonalnego wykonawcy. Na temat należy wiec spojrzeć z dwóch stron – bezpieczeństwa w kontakcie z elementami pod napięciem, a także od strony ergonomii i jakości narzędzi, które w dłuższej perspektywie pomogą uchronić elektryka przed groźnymi i bolesnymi chorobami zawodowymi – zaznacza Wojciech Gradowski, ekspert firmy WIHA.
Bezpieczeństwo danego rozwiązania przejawia się zarówno w liczbie i jakości udokumentowanych testów, jakim poddano narzędzie, zdobytym certyfikatom, jak i technologii wykonania. Tylko pełny monitoring wszystkich czynników pozwala na osiągnięcie założonych parametrów produktu finalnego oraz, co jest równie ważne, jego powtarzalności. Z drugiej strony należy zwrócić szczególną uwagę na ergonomię narzędzia - dopasowane optymalnie do ręki małe rękojeści gwarantujące najlepszą precyzję i kontrolę oraz duże zapewniające mocne dokręcanie, a także wbudowane w rękojeść strefy twarde i miękkie.
Tak dobrane narzędzie pozwoli na wieloletnie, bezbolesne, a przede wszystkim bezpieczne wykonywanie obowiązków zawodowych. Z czym wiąże się zaś praca z rozwiązaniami niskiej jakości?

Zależność między siłą uchwycenia
wkrętaka (wartością przykładanego
momentu obrotowego), a prędkością
wkręcania/wykręcania.  Fot.: WIHA Fot. 2. Zależność między siłą uchwycenia wkrętaka (wartością przykładanego momentu obrotowego), a prędkością wkręcania/wykręcania. Fot.: WIHA

Gdy ból nie pozwala pracować

Powtarzalne, długotrwałe czynności manualne w pracy każdego elektryka czy mechanika mogą skutkować licznymi kontuzjami i przypadłościami zawodowymi, w tym zwyrodnieniem stawów, cieśnią nadgarstka czy tak zwanym łokciem tenisisty. – Wszystkie schorzenia związanie z nadmierną eksploatacją stawów wiążą się z niepokojącym uczuciem dyskomfortu, który zaniedbany, może przerodzić się w silny ból, pozbawiający specjalistę krótko- lub długotrwałej możliwości wykonywania zawodu – przekonuje Jadwiga Razum, dyplomowany rehabilitant. – Takie dolegliwości to skutek częstej pracy z nienaturalnie wygiętą dłonią, która w pierwszym stadium prowadzi do drętwienia i sporadycznego bólu, a w dalszej fazie promieniuje w stronę przedramienia, a nawet barku. Na tym etapie zauważamy znaczne pogorszenie sprawności manualnej, spadek precyzji działania, a w najtrudniejszych przypadkach – nawet zanik mięśni. Wtedy, w zależności od stopnia kontuzji, pacjenta czeka operacja lub długa rehabilitacja. Czas powrotu do pracy zależy od wybranej metody leczenia i wykonywanego zawodu. – dodaje. Oprócz znacznego uszczerbku na zdrowiu, cierpi również portfel - zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Każdy dzień nieobecności to przestoje w wykonywanych zadaniach, konieczność szukania zastępstwa, nie wspominając o kosztach rehabilitacji i dodatkowych zabiegów, które znacznie przyspieszą wyczekiwany powrót do codziennych zadań.

Co na to BHP?

Za chorobę zawodową uważa się przypadłość określoną w wykazie chorób zawodowych, która powodowana jest działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. W przypadku elektryków, mechaników i innych specjalistów, wykonujących podczas codziennych zadań powtarzalne ruchy prowadzące do podrażnienia nerwu pośrodkowego czy łokciowego, bolesnych urazów dłoni, nadgarstka, łokcia czy barku są one bardzo powszechne. Pracownik, który ulegnie kontuzji to duży problem dla pracodawcy – zwolnienie chorobowe może trwać nawet 182 dni, nie wspominając o okresie rehabilitacji wynoszącej w tym wypadku od 3 do 9 miesięcy. Jeśli rehabilitacja zostanie przerwana, a specjalista wróci do pracy, należy się spodziewać nawrotu choroby i jeszcze dłuższego okresu rekonwalescencji. W efekcie, przedsiębiorstwo funkcjonuje bez specjalisty, którego obowiązki należy rozdzielić między aktywny zespół. Czy można temu zapobiec?
Pracodawca ma do dyspozycji szereg możliwości, które będą chronić jego pracowników, zapewniać im jak najlepsze warunki pracy oraz pozwolą szybko i efektywnie reagować na ich potrzeby – podkreśla Matylda Kołat, specjalista do spraw BHP.
Pierwsza to kompleksowe szkolenie z zakresu wykonywanych zadań i obowiązków, które jest absolutną koniecznością na każdym stanowisku pracy. Druga wiąże się z odpowiednim wyposażeniem warsztatu – zagwarantowaniu pracownikowi wysokiej jakości certyfikowanych narzędzi, które charakteryzują się ergonomiczną budową, przeszły liczne testy potwierdzające dostosowanie do pracy w obszarze elementów pod napięciem i, choć można uznać to za truizm, będą w nienagannym stanie. Wśród wielu przedsiębiorstw pokutuje wciąż chęć oszczędności, czasem kosztem zdrowia i komfortu pracownika. Po trzecie, dobrze dobrane narzędzie to połowa sukcesu – drugą gwarantuje odpowiedzialna organizacja pracy, tj. zaplanowanie pracy z różnymi narzędziami, które pozwolą odciążyć bolące stawy, a uaktywnić inne partie mięśni. Rotacja zadaniami, wymiennie – dokręcaniem, przybijaniem, ściskaniem pozwoli na maksymalną redukcję obciążenia pracownika – zwraca uwagę Matylda Kołat.

Wkrętak dynamometryczny.  Fot.: WIHA Fot. 3. Wkrętak dynamometryczny. Fot.: WIHA

Rozwiązanie od specjalistów dla specjalistów

Dynamiczny rozwój rynku narzędzi oraz coraz większa świadomość pracowników i pracodawców działających w obszarze usług specjalistycznych sprawiają, że każdy produkt powinien nieść za sobą pewną wartość dodaną – w tym wypadku ponadprzeciętne bezpieczeństwo, ochronę zdrowia oraz konstrukcję ułatwiającą i przyspieszającą pracę.
Wsłuchując się w potrzeby rynku, przeprowadziliśmy szereg badań nad kształtem i ergonomią narzędzi, które przyczynią się do zminimalizowania ryzyka wystąpienia urazów zawodowych wśród specjalistów. Tak powstała ergonomiczna koncepcja rozmiarów rękojeści SoftFinish, SoftFinish electric, SoftFinish ESD i MicroFinish, nagrodzona przez niemieckie stowarzyszenie lekarzy i terapeutów na rzecz zdrowego kręgosłupa Aktion Gesunder Rücken. – mówi Wojciech Gradowski, ekspert firmy Wiha.
Wyróżniona koncepcja umożliwia użytkownikowi wygodną, długotrwałą i przede wszystkim pozbawioną bólu pracę, także w obliczu intensywnej eksploatacji, typowej dla zastosowań specjalistycznych. Oprócz koncepcji rozmiarów rękojeści wkrętaków, certyfi kat AGR otrzymały również szczypce Inomic®. Ergonomiczne narzędzie, powstałe dzięki współpracy konstruktorów z działu innowacji firmy Wiha, fachowych instalatorów oraz Instytutu Inżynierii Przemysłowej w Stuttgarcie, wyposażono w rękojeść o załamanym kształcie, która chroni narażone na kontuzje ręce oraz umożliwia wielogodzinną pracę pozbawioną uczucia zmęczenia i bólu. Równolegle poruszające się ramiona szczypiec oraz zakrzywiony o 23° kształt rękojeści wspiera fizjologiczny zakres ruchu nadgarstka podczas pracy (narzędzie ułożone jest prostopadle do elementów roboczych, a równolegle do podłoża), co z jednej strony pozwala na zwiększenie przenoszenie siły o około 25%, a z drugiej zapobiega niezdrowej pozycji ręki i całego ciała. Efekt?
Odpowiednio dobrane narzędzia, których budowa i funkcjonalność odpowiadają potrzebom specjalistów. A te, w połączeniu z licznymi szkoleniami, dbałością o zasady BHP, a także odpowiedzialnością – zarówno pracownika, jak i pracodawcy to gwarant bezpiecznej i efektywnej pracy każdego specjalisty – dodaje Wojciech Gradowski.

Źródło: Wiha Polska

Marek Banach Kierownik działu obsługi klienta KRAUSE Sp. z o.o. Marek Banach
Kierownik działu obsługi klienta KRAUSE Sp. z o.o.

Zdaniem EKSPERTA
Człowiek, a nie maszyna, jest głównym sprawcą nieszczęśliwych zdarzeń

Mówiąc o kwestii bezpieczeństwa profesjonalnych wykonawców nie sposób pominąć tematu prac na wysokości, które stanowią zawodową codzienność instalatorów, mechaników czy elektromonterów. Podstawowy obowiązek pracodawcy, jakim jest odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, obejmuje bowiem i ten aspekt. To dlatego kompletując warsztat narzędziowy profesjonalisty, baczną uwagę należy zwrócić nie tylko na narzędzia ręczne, ale i konstrukcje, które ułatwią wykonywanie zadań w trudno dostępnych miejscach położonych nad podłożem lub stanowić będą samodzielne stanowiska pracy na wysokości. Stawiajmy na profesjonalnych producentów, oferujących certyfikowane i zaawansowane technologicznie produkty, wykonane z najlepszych materiałów oraz zgodne z obowiązującymi normami. Zwracajmy też uwagę na szereg ergonomicznych rozwiązań oraz dodatkowych zabezpieczeń, które zwiększą komfort pracy oraz zadbają o zdrowie i życie użytkownika.
Nawet najlepszy profesjonalny sprzęt nie zagwarantuje jednak pracownikowi pełni bezpieczeństwa. Jak pokazują dane GUS dotyczące wypadków przy pracy - w ogromnej większości przypadków, to człowiek, a nie maszyna, jest głównym sprawcą nieszczęśliwych zdarzeń. Brak odpowiedniego przygotowania merytorycznego do wykonywania zadań, w tym brak obowiązkowego instruktażu stanowiskowego, nieznajomość i nieumiejętność obsługi maszyn i urządzeń oraz pośpiech wciąż pokutują. To dlatego w firmie KRAUSE kładziemy tak duży nacisk na edukację BHP i uświadamianie użytkowników naszych urządzeń w kwestii zagrożeń wynikających z pracy na wysokości. Nawet tak prosta z pozoru konstrukcja, jaką jest drabina, wymaga zapoznania się z instrukcją obsługi, o czym wykonawcy niejednokrotnie zapominają.