Unikalne funkcje platformy handlowej merXu nie kończą się na gwarancji współpracy tylko ze zweryfikowanymi partnerami oraz bezpośrednim kontakcie z dostawcą i możliwości negocjacji cen. Zarejestrowani Użytkownicy merXu mogą obecnie korzystać z dwóch różnych promocji.

Darmowa dostawa i bonus - wiosenne promocje merXu

Promocja „Darmowa dostawa”

Do końca kwietnia 2021 r. zarejestrowani użytkownicy merXu mogą korzystać z darmowego transportu wszystkich zakupów o wartości powyżej określonej kwoty minimalnej, wynoszącej netto nie mniej niż 100 PLN. Warto wiec pospieszyć się z zakupami.

Zerowe koszty dostawy dotyczą nie tylko zakupów u dostawców z Polski, ale także artykułów przemysłowych kupionych na platformie od sprzedających z Czech, Estonii, Litwy i Słowacji.

W czasie trwania promocji do każdego zakupu za kwotę nie mniejszą niż wymienione uczestnik może otrzymać zwrot poniesionych kosztów dostawy, po dokonaniu Zgłoszenia Zakupu Promocyjnego, tytułem premii pieniężnej, w formie noty kredytowej, na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika na jego koncie użytkownika na Platformie merXu w zakładce Moje konto - profil firmy

Więcej informacji nt. szczegółów promocji „Darmowa dostawa” na stronie lp.merxu.com/free-delivery

Promocja „Bonus retrospektywny”

Drugą akcją trwającą od 15 marca 2021 r. jest promocja „Bonus retrospektywny”. Dotyczy ona zakupów na platformie merXu za określoną kwotę minimalną. Warunkiem udziału w promocji jest dokonanie zakupu lub zakupów produktów sprzedawanych za pośrednictwem platformy merXu za kwotę netto nie mniejszą niż 1000 PLN, w czasie nie dłuższym niż jeden miesiąc kalendarzowy, w okresie trwania promocji.

Darmowa dostawa i bonus - wiosenne promocje merXu

W czasie trwania promocji, po osiągnięciu określonej wartości zakupów promocyjnych w miesiącu kalendarzowym, w którym trwa promocja, klient uprawniony jest do otrzymania premii pieniężnej w wysokości:

Wartość zakupów PromocyjnychWysokość Premii pieniężnej
od 1000 do 2 500 PLN8% wartości zakupów
od 2501 do 4 000 PLN9% wartości zakupów
od 4 001 do 6 000 PLN10% wartości zakupów
od 6 001 PLNwartość ustalana indywidualnie

W przypadku gdy Uczestnik nie osiągnie wartości zakupów promocyjnych uprawniającej do otrzymania premii pieniężnej w jednym miesiącu kalendarzowym, wartość zakupów promocyjnych jest sumowana w kolejnych miesiącach kalendarzowych, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia wartości uprawniającej do otrzymania premii pieniężnej. Uczestnik otrzymuje premię pieniężną w formie noty kredytowej, na rachunek bankowy.

Szczegółowe zasady Promocji „Bonus retrospektywny” znajdują się na stronie lp.merxu.com/promotions-pl

Więcej na temat: