34. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2021, odbędą się w dniach od 14 do 16 września br. na terenie ZIAD Bielsko-Biała SA.

Przed wybuchem pandemii Międzynarodowe Targi Energetyczne ENERGETAB były zdecydowanym liderem wśród targów tej branży zarówno w Polsce jak i krajach Centralnej Europy. Ogłoszone ostatnio przez rząd odmrożenie targów wyraźnie wpłynęło na zwiększenie zainteresowania firm udziałem w ENERGETAB-ie. Aktualnie potwierdziło swój udział w tegorocznych targach ponad 240 wystawców. Wśród dominujących czynników, które zachęcają do udziału w tegorocznych targach należy wymienić chęć odnowienia osobistych kontaktów pomiędzy oferentami urządzeń a ich klientami i porozmawiania bez elektronicznych pośredników.

Wraz z partnerami branżowymi ZIAD Bielsko-Biała SA przygotowuje kilka konferencji, które powinny przybliżyć odpowiedzi na pytania nurtujące wystawców jak i zwiedzających targi. Jedna z nich dotyczyć będzie problematyki sprawiedliwej transformacji energetycznej a druga - planów inwestycyjnych w elektroenergetyce. Kolejna – to kontynuacja konferencji „Fotowoltaika – dziś i jutro”. Na targach będą zorganizowane specjalne strefy, jak OZE, Elektromobilności czy Praktycznych Pokazów (SPP). Tradycyjnie już podczas targów odbędzie się konkurs nagradzający szczególnie wyróżniające się produkty zgłoszone przez wystawców. Po szczegółowe i aktualne informacje zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony http://energetab.pl/.

Więcej na temat:


x