Rewolucyjny czujnik ruchu True Presence ® firmy Steinel, to jedyne urządzenie, które potrafi bezbłędnie rozpoznać nawet mikroruchy klatki piersiowej śpiącego człowieka.

Pierwszy na świecie czujnik obecności rzeczywistej

Sensor ten działa z precyzją dotąd nieosiągalną. Wykrywa mikroruchy klatki piersiowej i na tej podstawie „wie”, że dana osoba przebywa w pomieszczeniu. Daje ono możliwości jeszcze sprawniejszego zarządzania budynkiem, sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia oraz podnoszenia bezpieczeństwa osób przebywających w pomieszczeniach (np. szpitalach lub domach opieki). Czujnik True Presence® bazuje na niezwykle precyzyjnych pomiarach otoczenia z wykorzystaniem fal wysokich częstotliwości. Urządzenie szybko i bardzo precyzyjnie rejestruje odległość człowieka od czujnika oraz kierunek, w którym się porusza. Nie trzeba więc już, jak to się dzieje w sensorach starszego typu, ustawiać czasu pobytu w pomieszczeniu.
W wersji rozbudowanej True Presence ® może wykonywać dodatkowe pomiary w pomieszczeniu: wilgotności, ciśnienia, natężenia oświetlenia, lotnych związków organicznych (LZO, czyli zapach).

www.langelukaszuk.pl

Więcej na temat: