Firma OBO Bettermann opracowała nową generację ograniczników przepięć z myślą o uniwersalnej ochronie przeciwprzepięciowej instalacji elektrycznych pracujących w układach sieci TNS, TNC-S, TT. Tym samym aparaty te służą do ochrony obiektów w takie instalacje wyposażonych. Projektując te aparaty, miano także na myśli wyeliminowanie problemów z niewłaściwym doborem ograniczników.

obo-bettermann-wprowadza-nowa-generacje-ogranicznikow-przepiec

Są to ograniczniki o lepszych parametrach nich dotychczas i o nowych właściwościach:

 • bardzo niski napięciowy poziom ochrony <1,3 kV (dla ograniczników do instalacji 230/400 V),
 • praca wszystkich ograniczników nowej serii bez konieczności dobezpieczania do 160 A GL,
 • zatrzask blokujący, uniemożliwiający wysunięcie wkładek (ochrona antywibracyjna),
 • łatwo wyróżniające się niebieskie wkładki iskiernikowe (NPE), które również mają optyczną sygnalizację uszkodzenia.

 

obo-bettermann-wprowadza-nowa-generacje-ogranicznikow-przepiec

Do chrony pierwszego stopnia instalacji 3-fazowej w budynkach, w III i IV stopniu ochrony odgromowej, nowym standardem stają się 4-polowe ograniczniki V50 Typ 1+2 (klasa B+C) z wkładką iskiernikową na ostatnim polu (3+NPE).
Zalety stosowania aparatów 3+NPE z iskiernikiem (3 warystory i jeden iskiernik) to przede wszystkim zachowana separacja galwaniczna między przewodami fazowymi/ neutralnym i ochronnym (PE).

obo-bettermann-wprowadza-nowa-generacje-ogranicznikow-przepiec

Przynosi to konkretne korzyści:

 • mniejszy prąd upływu ogranicznika,
 • jest to uniwersalne rozwiązanie do każdej sieci: TT oraz TN-S i TNC-S,
 • nie wymagany jest oddzielny wyłącznik różnicowoprądowy przed ogranicznikiem w sieci TT zgodnie z IEC 60364-5-53,
 • nie występuje niebezpieczne napięcie dotykowe w przypadku awarii ogranicznika (problem izolacji urządzeń końcowych),
 • bezpieczeństwo w przypadku upływu doziemniego w układzie zasilania,
 • ogranicznik może być zainstalowany przed wyłącznikiem różnicowoprądowym, który nie zadziała przy pojawieniu się przepięcia,
 • niskie napięcie resztkowe pomiędzy przewodem fazowym (L) i neutralnym (N) (takie jak w ogranicznikach ochrony dokładnej Typ 2+3),
 • lepszy (niższy) napięciowy poziom ochrony między fazami (L) i przewodem neutralnym (N), dlatego że warystor jest równoległy do urządzenia końcowego, nie tak jak w rodzaju połączenia 4 + 0.

 

obo-bettermann-wprowadza-nowa-generacje-ogranicznikow-przepiec

OBO Bettermann jako jedna z pierwszych firm na świecie produkuje ograniczniki wykonane w obudowach z tworzywa bezhalogenowego.

Materiał bezhalogenowy nie wydziela w czasie pożaru gazów szkodliwych dla zdrowia oraz związków powodujących korozję elementów konstrukcyjnych budynku! Często nie doceniamy skutków oddziaływania bardzo trujących i agresywnych gazów powstających w czasie pożaru. Ocenia się, że około 95% ofiar pożarów umiera nie w następstwie bezpośredniego oddziaływania ognia, lecz przez zatrucia dymem. Dodatkowo, powstające w trakcie pożaru korozyjne gazy pochodzące ze spalania niektórych materiałów powodują znaczne szkody materialne i mogą trwale uszkodzić strukturę budynku oraz zniszczyć bezpowrotnie znajdujące się wewnątrz wyposażenie. Skład chemiczny materiałów bezhalogenowych został stworzony w taki sposób, aby w razie pożaru powstawało jak najmniej szkodliwych (toksycznych/korozyjnych) gazów, które w połączeniu z substancjami gaśniczymi mogą przekształcić się w kwas solny. W rozumieniu normy DIN VDE 0472 oznacza to, że materiały są uznawane za bezhalogenowe, jeżeli zawartość w nich chloru wynosi ≤ 0,2 %, a fluoru ≤ 0,1 %. Stosowanie materiałów bezhalogenowych pozwala w razie pożaru na zredukowanie do minimum – szkód zarówno materiałowych, jak i osobowych!

obo-bettermann-wprowadza-nowa-generacje-ogranicznikow-przepiec

www.obo.pl

Więcej na temat: