ETI – KZS-AFDD to przeciwpożarowy detektor iskrzenia z członem różnicowoprądowym i zabezpieczeniem nadprądowym KZS-AFDD.

ETI – KZS-AFDD to przeciwpożarowy detektor iskrzenia z członem różnicowoprądowym i zabezpieczeniem nadprądowym KZS-AFDD
ETI – KZS-AFDD to przeciwpożarowy detektor iskrzenia z członem różnicowoprądowym i zabezpieczeniem nadprądowym KZS-AFDD

AFDD wykrywa łuk elektryczny i odłącza uszkodzone obwody.

Zalety nowego AFDD

 • Pełne zabezpieczenie : MCB, RCCB i AFDD w jednym urządzeniu,
 • Przyłączenie zasilania jest możliwe z obu stron, zarówno do zacisków górnych jak i dolnych,
 • Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania: 10 kA,
 • Realna identyfikacja położenia styków głównych – pozycja ON (Zał.) lub OFF (Wył.),
 • Czytelne oznaczenie zacisków w celu prawidłowego przyłączenia przewodów,
 • Trwałość mechaniczna: 20 000 cykli,
 • Trwałość elektryczna: 10 000 cykli,
 • Lepsze zabezpieczenie zacisków przed dotykiem bezpośrednim części pod napięciem,
 • Przycisk „TEST” pozwalający użytkownikowi sprawdzić poprawność działania członu różnicowoprądowego,
 • Schemat układu wewnętrznego widoczny na przedniej części urządzenia,
 • Wskaźnik świetlny LED informujący o różnych typach błędów
ETI – KZS-AFDD to przeciwpożarowy detektor iskrzenia z członem różnicowoprądowym i zabezpieczeniem nadprądowym KZS-AFDD