Solidarni z UKRAINĄ!

Firma FLIR ogłosiła we wrześniu br. wprowadzenie na rynek udoskonalonych, bardziej wszchstronnych czujników obrazujących rozkład temperatury (A35 i A65). Są to defacto przemysłowe kamery podczerwieni znajdujące zastosowanie m.in. w zautomatyzowanych procesach przemysłowych.

Udoskonalone czujniki obrazujące rozkład temperatury - Flir

Dzięki bardziej wytrzymałej mechanicznie konstrukcji, szerokiej gamie obiektywów i zwiększonemu temperaturowemu zakresowi pracy opisywane modele czujników oferują polepszone parametry użytkowania, w dodatku za lepszą cenę.
Modele A35/A65 są jedynymi na rynku czujnikami obrazującymi rozkład temperatury, które są standardowo przystosowane do transmisji obrazów zgodnie ze standardem GigE Vision i przy użyciu protokołu GenICam. Czujniki A35/A65 zostały zaprojektowane z myślą o wykorzystaniu ich w sterowaniu procesami, kontrolą jakości oraz do śledzenia parametrów środowiskowych i ochrony przeciwpożarowej. Po modernizacji pozwalają wymienione zadania wypełniać sprawniej i z większym współczynnikiem niezawodności.
Oba typy czujników mają też zwiększoną odporność na wibracje, znosząc mniej korzystne warunki środowiskowe i są oferowane z ośmioma obiektywami z zakresu od 8° do 90°, pozwalając na pomiar niewielkich obiektów oraz skanowanie większych obszarów.
Dzięki wspomnianym wcześniej rozwiązaniom komunikacyjnym czujniki A 35 i A 65 są gotowe do współpracy (rozwiązanie typu plug and play – przyłącz i używaj) z istniejącymi w danym obiekcie systemami technicznymi.
Urządzenia są dostępne przez dotychczasowe kanały dystrybucji produktów marki FLIR.

www.flir.eu/automation

Więcej na temat:


x