Od stycznia 2013 roku ELEKTRA wzbogaca swoją ofertę o nowy, bardziej odporny na działanie wysokich temperatur specjalistyczny przewód ELEKTRA SelfTec? PRO TC.

Nowy produkt przeznaczony jest do ochrony przeciwzamarzaniowej elementów podatnych na uszkodzenia wywołane niską temperaturą. Dzięki odporności na działanie wysokich temperatur zarówno w trakcie pracy, jak i w stanie wyłączonym, przewód SelfTec® PRO TC może być stosowany do ochrony przed mrozem rurociągów centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, bez ryzyka przegrzania podczas pracy rurociągu. „„ Moc jednostkowa nowego przewodu to 30 W/m (w temperaturze +10°C), „„ Min. temperatura instalowania: -40°C, „„ Max. temperatura pracy: +110°C, „„ Max. temperatura ekspozycji: +130°C (w stanie wyłączonym).

www.elektra.plx