Solidarni z UKRAINĄ!

Samoregulujące przewody grzejne automatycznie dostosowują moc grzewczą na całej swojej długości reagując na zewnętrzne źródła ciepła, takie jak grzejniki, oświetlenie, światło słoneczne czy żywe organizmy. Jest to możliwe dzięki unikalnej budowie i zastosowaniu polimerowego elementu grzejnego w rdzeniu przewodu.

Przewody samoregulujące Raychem oferują bardzo przydatne właściwości zwiększające bezpieczeństwo i ekonomikę elektrycznych systemów grzejnych:

1. Bezpieczne – technologia samoregulacji zapobiega przegrzaniu nawet w miejscu krzyżowania się przewodu – przewody nie nagrzeją się do temperatury wyższej niż podana w specyfikacji.

2. Optymalizują zużycie energii – dostosowują swoją moc grzewczą na całej swojej długości. W połączeniu z inteligentnymi sterownikami – system grzewczy pracuje tylko w ograniczonych przedziałach czasowych – tylko wtedy kiedy wymagają tego warunki zewnętrze.

3. Wygodne w montażu – przewody mogą być docinane do żądanej długości i łączone na miejscu instalacji – 100% przewodu jest efektywnie wykorzystane.

4. Odporne na uszkodzenia chemiczne i mechaniczne – specjalnie opracowana powłoka przewody przed surowymi warunkami środowiska.

Dlaczego warto stosowac samoregulujące przewody grzejne Raychem?

Chociaż są droższe niż przewody stałooporowe, dają długofalowe korzyści: długa żywotność, bezawaryjność oraz niskie koszty eksploatacji znacznie przewyższają początkowe koszty zakupu systemu.

Zastosowania

Sałoregulujące systemy grzewcze Raychem stosuje się do ochrony budynków przed skutkami srogiej, mroźnej i śnieżnej zimy, a także do utrzymania temperatury ciepłej wody użytkowej – ekonomiczne rozwiązanie używane zamiast systemu recyrkulacji.

Ochrona rynien przed gromadzeniem się śniegu i lodu

Istotnym aspektem, szczególnie z punku widzenia właścicieli i administratorów budynków, jest ochrona dachów i rynien przed zbierającym się śniegiem i lodem. Ciężkie sople spadające na ziemię stwarzają zagrożenie dla przechodniów. Stojąca woda przecieka przez wewnętrzne ściany i elementy wykończeniowe.

Kompletny samoregulujący system z elektrycznym przewodem grzejnym FroStop Black (28 W/m w śniegu/lodzie, 16 W/m w powietrzu przy 5°C) to niezawodna ochrona przed wszelkimi uszkodzeniami w warunkach zimowych. System utrzymuje drożność odpływu topniejącego śniegu i lodu i jednocześnie eliminuje zagrożenia spowodowane soplami i nawisami lodowymi. Zabezpiecza poszycie dachu, rynien i rur odpływowych przed działaniem zamarzającej wody nagromadzonej pod zalegającym śniegiem.

Dlaczego warto stosowac samoregulujące przewody grzejne Raychem?

Przewody grzejne należy ułożyć prostoliniowo wzdłuż rynien i wewnątrz rur. W przypadku rynien skrzynkowych lub koryt, może zaistnieć potrzeba ułożenia przewodu w kilku liniach. Mocowanie przewodu, rozgałęzienia, podłączenie zasilania i zakończenia wykonuje się za pomoca akcesoriów stanowiących element danego systemu. Pełna automatyzacja pracy jest możliwa dzięki sterownikowi EMDR- 10 z czujnikiem temperatury i wilgotności, który włącza system samoczynnie tylko pod warunkiem jednoczesnego wystąpienia określonych warunków atmosferycznych.

Zabezpieczenie rur przed zamarzaniem

Zamarznięte rury mogą się również okazać kosztownym problemem – będąc narażone na działanie ujemnych temperatur, często pękają, prowadząc do istotnych zniszczeń i zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów. Przewód grzejny FroStop w połączeniu z odpowiednią izolacją termiczną skutecznie zabezpiecza rury z wodą, systemy hydrantowe i tryskaczowe przed zamarzaniem. Stosowanie samej izolacji cieplnej lub zwiększanie jej grubości często jest niewystarczające lub niekorzystne ze względów ekonomicznych. Szczególnie przy braku ciągłego przepływu czynnika w instalacji, stosowanie ogrzewania elektrycznego jest konieczne.

Elektryczne przewody grzejne Raychem dostosowane są do wielu zastosowań:

  • Zabezpieczenie przed zamarzaniem rur z wodą, przewody układane na rurach: Frostop Green (10 W/m przy 5°C), Fro-Stop Black (18 W/m przy 5°C)
  • Zabezpieczenie przed zamarzaniem rur z wodą, przewody układane wewnątrz rur: ETL-10 (10 W/m przy 5°C w powietrzu, 20 W/m przy 5°C w wodzie)
  • Utrzymanie temperatury rur kanalizacyjnych zawierających substancje tłuszczowe: FS-C-2X (31 W/m przy 5°C, 22 W/m przy 40°C).
Dlaczego warto stosowac samoregulujące przewody grzejne Raychem?

Przewody można stosować zarówno do rur metalowych jak i rur z tworzyw sztucznych. Należy je układać wzdłuż rurociągu pod warstwą izolacji. Moc grzejna, jaką należy doprowadzić w celu skompensowania strat ciepła, a więc jaki przewód należy zastosować i jaką izolację cieplną – obliczamy lub dobieramy na podstawie gotowych tabel strat ciepła. Każdy system zawiera kompletny zestaw komponentów oraz sterowników. Sterowanie pracą takich obwodów jest możliwe dzięki specjalnym termostatów. Podstawowe sterowanie polega na pomiarze temperatury powierzchni rurociągu w najzimniejszym jego punkcie i załączaniu obwodów grzejnych, gdy temperatura osiągnie nastawioną wartość. Do większych instalacji zaleca się stosowanie termostatów z funkcją oszczędzania energii np. Raystat-Eco-10. Wyznaczają one cykl pracy obwodów w oparciu o pomiar temperatury otoczenia zgodnie z opracowanym w tym celu specjalnym algorytmem PASC (sterowanie proporcjonalne względem temperatury otoczenia).

Ochrona powierzchni zewnętrznych

Elektryczne zastosowanie przewodów grzewczych pozwala również utrzymać nawierzchnie chodników, podjazdów i przejść w stanie zapewniającym bezproblemowe i bezpieczne poruszanie się. Prawidłowo zaprojektowany i wykonany system przeciwoblodzeniowy oparty na przewodach EM2-XR (300 W/m2; 90 W/m przy 0°C), zapewnia bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego, ogranicza koszty napraw uszkodzeń nawierzchni spowodowanych działaniem zamarzającej wody, reuje czas i enegię niezbędną do usuwania oblodzeń oraz chroni środowisko przez używaniem substancji do rozmrażania.

Korzyści takiego rozwiązania:

  • Stały, całodobowy dostęp do budynku
  • Drogi odśnieżają się „same” – system eliminuje konieczność odśnieżania ręcznego
  • Ograniczenie czasu odśnieżania – system zapobiega tworzeniu się zasp w trakcie ich powstawania.
  • Niskie koszty systemu – system pracuje tylko wtedy, kiedy pada śnieg. Dzięki zastosowaniu sterowników system grzewczy włącza się, gdy temperatura spadnie poniżej zaprogramowanej wartości i jednocześnie występują opady atmosferyczne.

Monika Michońska

 x