Solidarni z UKRAINĄ!

Systemy ochrony przeciwoblodzeniowej są coraz częściej stosowane w naszych warunkach klimatycznych. Zapobiegają one powstaniu oblodzenia, a więc likwidują przyczyny, a nie tylko skutki. Podmiotami decydującymi się na wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowych są już nie tylko instytucje zabezpieczające schody, rampy rozładowcze, podjazdy i zakłady przemysłowe (rurociągi), ale coraz częściej również osoby prywatne, które decydują się na zastosowanie tego typu rozwiązań na schodach, podjazdach do garaży oraz rynnach i rurach spustowych.

elektryczne-systemy-przeciwoblodzeniowe-ensto

Poza wyżej wymienionymi typowymi zastosowaniami, przed oblodzeniem i zaleganiem śniegu możemy zabezpieczać: chodniki, parkingi, kładki, obrzeża dachów, zbiorniki, posadzki w chłodniach przemysłowych, elementy anten satelitarnych, prowadnice bram przesuwnych i wiele innych miejsc i urządzeń – wszędzie tam, gdzie zalegający śnieg i lód uniemożliwia ich prawidłowe funkcjonowanie. Zauważalne jest coraz częstsze stosowanie systemów przeciwoblodzeniowych w rolnictwie (podgrzewanie posadzek w stajniach i chlewniach, gleby np. w szklarniach), oraz sporcie (podgrzewane murawy boisk sportowych).
Systemy przeciwoblodzeniowe mogą być realizowane za pomocą stałooporowych przewodów grzejnych (Ensto Tassu, Ensto Tash), mat grzejnych (Ensto Ulla) oraz przewodów samoregulujących (Ensto Optiheat).

Mata grzejna Ensto Ulla Mata grzejna Ensto Ulla
Fachowy Elektryk na targach BUDMA Kable grzejne Ensto Tash i Ensto Optiheat

Stałooporowe przewody grzejne mogą być wykonane jako jednożyłowe (wówczas są dwustronnie zasilane), bądź dwużyłowe przeznaczone do zasilania jednostronnego. Przewody stałooporowe przystosowane są do zasilania napięciem 230 V, bądź 400 V. Na etapie projektowania tego typu instalacji, poprzez zmiany odległości pomiędzy przewodami, mamy możliwość dobrania mocyjednostkowej przypadającej na metr kwadratowy zabezpieczanej powierzchni.

Maty grzejne to nic innego, jak odcinki przewodu grzejnego o odpowiedniej długości uformowane w taki sposób, aby po ułożeniu na danej powierzchni można było uzyskać określoną moc jednostkową. Maty grzejne przeznaczone do realizowania zadań ochrony przeciwoblodzeniowej produkowane są najczęściej o mocy jednostkowej 300 W/m2 i wymiarach od kilku do kilkunastu metrów kwadratowych. Samoregulujące przewody grzejne (Ensto Optiheat) zbudowane są z dwóch przewodów miedzianych, pomiędzy którymi znajduje się element oporowy o rezystancji zależnej od temperatury otoczenia. Zależność rezystancji, a tym samym mocy wydzielanej przez przewód, jest odwrotnie proporcjonalna do temperatury. Tak więc przy wzroście temperatury, moc przewodu ulega zmniejszeniu. Przewody samoregulujące mogą być dowolnie skracane lub przedłużane, co znacznie upraszcza planowanie i wykonawstwo instalacji.

Zabezpieczanie schodów, podjazdów, dróg i innych powierzchni otwartych. Zalegający śnieg i lód są głównymi przyczynami powstawania uszkodzeń nawierzchni, wiążących się z kosztownymi naprawami, ale też często prowadzą do groźnych wypadków. Ułożenie systemu grzejnego pod taką powierzchnią eliminuje oblodzenie i nie dopuszcza do zalegania na niej śniegu. Dzięki temu uniknąć można konieczności rozmrażania za pomocą środków chemicznych lub odśnieżania ręcznego. Zmniejsza się przytym prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków spowodowanych przez śliską nawierzchnię.

Ochrona przeciwoblodzeniowa schodów - przewód grzejny Ensto Tash Ochrona przeciwoblodzeniowa schodów - przewód grzejny Ensto Tash
Ochrona rurociągu przed zamarzaniem - przewód grzejny Ensto Optiheat 9 Ochrona rurociągu przed zamarzaniem - przewód grzejny Ensto Optiheat 9

Systemy przeciwoblodzeniowe mogą być instalowane pod każdym rodzajem nawierzchni (beton, kostka brukowa, asfalt). Należy jednak zachować szczególną ostrożność, aby kable grzewcze nie doznały podczas montażu uszkodzeń mechanicznych. W przypadku instalacji systemu grzewczego w asfalcie należy również zwrócić uwagę na fakt, aby izolacja przewodu była w stanie wytrzymać wysoką temperaturę, jaka panuje przy jego wylewaniu. Do zabezpieczania powierzchni otwartych stosuje się gotowe maty grzejne (Ensto Ulla), przewody grzejne (Ensto Tash) lub też przewody samoregulujące (Ensto Optiheat). Na wybór odpowiedniego produktu oraz mocy systemu ma wpływ zarówno przeznaczenie i kształt ogrzewanej powierzchni, rodzaj pokrycia, jak i obecność (lub brak) zadaszenia. Moc jednostkowa systemów przeciwoblodzeniowych powinna wynosić od 200 W/m2 w przypadku miejsc zadaszonych, do nawet 400 W/m2 w terenie otwartym, w miejscach charakteryzujących się dużym ruchem pojazdów i pieszych. Zabezpieczanie rurociągów. Potrzeba ogrzewania rurociągów wynika z faktu niedoskonałych właściwości termoizolacyjnych materiałów, z których zbudowane są rury. Celem zastosowania tego typu systemu jest ochrona transportowanej rurociągiem cieczy przed zamarznięciem lub zapewnienie jej odpowiedniej temperatury na całej długości (np. dla zachowania ciągłości procesów technologicznych).
Do zabezpieczenia rurociągów najczęściej stosowane są przewody samoregulujące (typu Ensto Optiheat), gdyż w zależności od potrzeb umożliwiają dostarczanie do rurociągu odpowiedniej ilości mocy. Ponadto mogą być one przycinane na dowolną długość. Na wybór odpowiedniego przewodu ma wpływ średnica rurociągu, różnica temperatur (Trury – Tzewn), oraz grubość ewentualnej warstwy izolacji.

Zabezpieczanie rynien i rur spustowych. Ogrzewanie rynien i rur spustowych, połączone często z ogrzewaniem krawędzi dachu, skutecznie likwiduje nagromadzenia śniegu i lodu, zapewnia drożność rynien i rur spustowych oraz zapobiega uszkodzeniom rynien, dachu i fasady budynku spowodowanym przez oblodzenie i niekontrolowany spływ wody. Innym ważnym zadaniem systemu ogrzewania rynien jest zapobieganie powstawaniu niebezpiecznych nawisów i sopli. Do tego typu rozwiązań stosujemy przewody stałooporowe (Ensto Tassu), bądź samoregulujące (Ensto Optiheat). Parametrem doboru jest w tym wypadku średnica rynny (szerokość koryta dachowego). Dla typowych rynien o średnicach rzędu 110 mm przyjmuje się ok. 40 W/mb rynny.

Ochrona rynien i spustów przed śniegiem i lodem - przewód grzejny Optiheat 15/30 Ochrona rynien i spustów przed śniegiem i lodem - przewód grzejny Optiheat 15/30
Sterownik systemów przeciwoblodzeniowych Ensto ECO900 Sterownik systemów przeciwoblodzeniowych Ensto ECO900

Sterowanie systemami przeciwoblodzeniowymi. W celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej, w systemach przeciwoblodzeniowych stosuje się odpowiednio dobrane i zaprogramowane urządzenia sterujące. Do regulacji mniejszych systemów przeciwoblodzeniowych używa się dwukanałowych termostatów programowalnych, umożliwiających ustawienie przedziału temperatury, w którym instalacja będzie załączana. Dla większych instalacji nieodzowne jest zastosowanie specjalnego sterownika (Ensto Eco 900), który poza czujnikiem temperatury posiada czujnik wilgoci (Ensto Eco 901, Ensto Eco 902). Ogrzewanie załącza się tylko wtedy, gdy czujniki jednocześnie wykryją wilgoć i niską temperaturę. Na podobnej zasadzie steruje się systemami ogrzewania rynien. Sterowanie ogrzewaniem rurociągów realizowane jest za pomocą termostatu współpracującego z czujnikiem temperatury umieszczonym na rurociągu. Termostat utrzymuje zadaną temperaturę rurociągu, a tym samym przepływającej przez niego cieczy.

Marcin Zawiszax