Bramka SWAN 2 łączy w sobie wąskopasmową technologię IoT i bezprzewodową magistralę M-Bus/OMS.

Łatwe zastosowanie NarrowBand IoT ze SWAN 2

Wąskopasmowy IoT lub inaczej LTE Cat NB1 to nowy, zoptymalizowany pod względem energetycznym i kosztowym standard komunikacji mobilnej, który w połączeniu ze standardem komunikacji bezprzewodowej M-Bus/ OMS oferuje szeroki zakres nowych zastosowań, szczególnie w inteligentnych systemach pomiarowych.

Zasilana bateryjnie bramka SWAN 2 łączy bezpośrednio bezprzewodowe urządzenia M-Bus z serwerem aplikacji użytkownika za pośrednictwem sieci komórkowej. Również opcjonalne interfejsy przewodowe, takie jak L-Bus, RS-485 lub 2x Pulse mogą być obsługiwane.

Bezprzewodowy interfejs M-Bus zgodny z OMS obsługuje tryb działania S, T i C oraz formaty ramek A i B.

Ekonomiczne rozwiązanie bezprzewodowe o dużym zasięgu i głębokiej penetracji budynku sprawia, że SWAN 2 jest szczególnie atrakcyjny dla submeteringu. Dzięki niskiemu zużyciu energii w połączeniu z długą żywotnością baterii wynoszącą ok. 10 lat, bramka nadaje się jako alternatywa do odczytów typu Walk-By liczników submetrowych.

Pozwala to na wypełnianie standardów nałożonych w nowej europejskiej dyrektywie dotyczącej efektywności energetycznej – odczyt danych z liczników oraz ich przesłanie na platformę ma miejsce dwa razy w miesiącu co ułatwia kontrolę bilansu energetycznego poprzez wgląd w comiesięczne operacje rozliczeniowe oraz te związane ze zmianą najemców.

Bramka doskonale nadaje się również do pracy w trudno dostępnych studniach wodnych / szybach wodnych. Przy budowie nowych budynków lub renowacji istniejących często brakuje odpowiedniego podłączenia lub pomieszczeń technicznych dla instalacji wodomierzowej. Studzienki wodomierzowe stanowią doskonałą i powszechną alternatywę dla wbudowywania wodomierzy. Zaleta: przedsiębiorstwa wodociągowe mają dostęp do licznika w dowolnym momencie, gdyż zarówno urządzenie miernicze zasilane bateryjnie jak i bramka znajdują się w studni. Dane pomiarowe SWAN 2 są zbierane przez bezprzewodową magistralę M-Bus i przesyłane do chmury przez wąskopasmowy IoT; mogą być one przedstawiane w formie graficznej i analizowane.

Więcej informacji:
www.weptech.de/en/

lub informacje o produkcie:
https://www.weptech.de/en/narrowband-iot-cat-nb1/wmbus-nb1-gateway-swan2.htmlx