Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych cech, dzięki której domy inteligentne coraz bardziej zyskują na popularności. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ bezpieczeństwo od wieków jest wartością najbardziej cenioną przez ludzkość, to w końcu druga w hierarchii potrzeba egzystencjalna człowieka. Najczęściej bezpieczeństwo rozumiane jest jako stan wolny od zagrożeń, niepokoju, dający poczucie pewności i gwarancję jego zachowania, a także szansę na doskonalenie. Aby dostarczyć tak rozumiane bezpieczeństwo w twoim domu trzeba do tematu podchodzić kompleksowo i wielopłaszczyznowo, dlatego też stale poszerzamy możliwości integracyjne, których efekty bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo. W Ampio koncentrujemy się przede wszystkim na 3 głównych aspektach bezpieczeństwa: eliminacja zagrożenia, powiadamianie o zagrożeniu, reagowanie na zaistniałe zagrożenie.

Fot. 1. Aplikacja AMPIO UNI. Fot. 1. Aplikacja AMPIO UNI.

Kompleksowe bezpieczeństwo w Instalacjach Inteligentnych można osiągnąć na wiele sposobów. Klasycznym rozwiązaniem jest tworzenie niezależnego systemu alarmowego, który należy zintegrować z systemem typu Smart Home. Ampio umożliwia integracje protokólarne (np. moduł MCON232, MCON485), dzięki którym nie tracimy funkcjonalności ani poziomu bezpieczeństwa. Drugim podejściem, które umożliwia obecnie nam Ampio jest stworzenie wydajnego systemu alarmowego przy zachowaniu optymalnej ilości okablowania. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu potencjału architektury systemu Ampio oraz jego niezawodności i szybkości działania. Z uwagi na fakt, że Ampio jest rozproszone możemy obecnie dołączać elementy systemu alarmowego bezpośrednio do modułu alarmu lub magistrali komunikacyjnej systemu. Nowy moduł Alarm Ampio, pozwala na stworzenie rozbudowanej instalacji alarmowej, której elementy bezpieczeństwa uzupełnią specyfikę pozostałych funkcjonalności systemu Smart przy wykorzystaniu jednej infrastruktury.
Bardzo istotnym aspektem obu rozwiązań jest to, że wszystkie informacje są w jednej aplikacji. Nieważne czy alarm jest osobną instalacją zintegrowaną z Ampio czy korzystamy z Ampio Alarmu, wszystkie informacje oraz dostęp do systemu alarmowego są dostępne w aplikacji AMPIO UNI. Możemy w niej sterować stanem danej strefy, obejrzeć podgląd z kamer czy uruchomić dowolne urządzenie wpięte do systemu. Aplikacja zbierze informacje z czujników, zachowa je w logbookach, a w razie konieczności wyświetli na wizualizacji stan czujników ruchu czy kontaktronów lub uruchomi określną sekwencję zdarzeń w przypadku alarmu czujek zalania czy pożaru. Standardowo powiadomi nas pushup- em w urządzeniu mobilnym czy niezależnym SMS-em lub emailem. Integracja Ampio po API czy MQTT z zewnętrznymi systemami czy urządzeniami pozwoli dodatkowo np. wyświetlić informacje na TV w trakcie jego oglądania lub odegra określony plik w danej strefie audio informując osoby w niej przebywające o zagrożeniu.

Elementy systemu bezpieczeństwa, w które warto wyposażyć dom

Czujnik ruchu/obecności w alarmie zintegrowanym lub w Alarmie Ampio zyskują dodatkowe funkcjonalności, umożliwiają wykorzystanie ich do dodatkowych zadań. Możliwość sterowania oświetleniem, muzyką, ogrzewaniem, klimatyzacją, czy wywoływanie określonych scen lub zdarzeń otwiera przed nami nowe perspektywy dla instalacji nisko i wysoko prądowych. Wchodząc do pomieszczenia, czujnik przekazuje sygnał do Ampio i inicjuje zadane parametry. Podobnie z brakiem ruchu - parametry zmieniają się wg pożądanych ustawień. Dzięki takiemu wykorzystaniu czy integracji zwykła czujka ruchu będzie potrafiła odwzorować obecność zgodnie z ustalonym interwałem czasowym naruszenia danej czujki. To bardzo dobre podejście dla wszystkich ceniących sobie optymalnie kosztowo rozwiązania w takich przestrzeniach jak łazienki, korytarze, schody czy inne pomieszczenia techniczne.

Kontaktrony poza standardowym zachowaniem pomogą w sterowaniu ogrzewaniem czy klimatyzacją, rekuperacją. Dodatkowo ułatwią zapewnienie odpowiedniego sterowania w zależności od stanu w jakim znajduje się dom (tryb ECO, tryb PARTY, tryb NOC). Zabezpieczą nasze żaluzje lub zasłony, kiedy ruch mechanizmu przy otwartym oknie może doprowadzić do ich uszkodzenia. Innym razem spełnią swoją role w trakcie wizyty przyjaciół i miłego czasu spędzonego na tarasie przy grillu blokując podlewanie trawnika, przekierowując powiadomienie z domofonu na strefę głośników zewnętrznych, a dodatkowo wyzwolony tryb nie pozwoli kosiarce w danej chwili na pracę. Kontaktrony są bardzo pomocne w sytuacjach nagłych zmian pogodowych. Poinformują właściciela o otartych oknach w sytuacji zbliżającej się burzy, a nawet wywołają tryb ich zamknięcia. W przypadku przekroczenia normy smogu uruchomią odpowiednie filtry powietrza.

Fot. 2. Powiadomienie w Aplikacji - ALARM! Fot. 2. Powiadomienie w Aplikacji - ALARM!

Czujniki dymu, gazu, tlenku węgla, uśpienia lepiej, aby nie miały co robić w naszym domu, ale w sytuacji krytycznej pozwolą na uruchomienie odpowiednich scenariuszy i powiadomienie o zagrożeniu ustalonych osób i służb. Pomogą w odcięciu dopływu gazu – w połączeniu ze zintegrowanym zaworem, wyłączą lub włączą rekuperację, domkną lub uchylą okna (w zależności od wykrytego zagrożenia i ustawionego scenariusza) dzięki zintegrowanym mechanizmom. Dodatkowo uruchomią sceny z ciągiem intensywnych zdarzeń np. włączenie oświetlenia, odsłonięcie rolet, uruchomienie systemu audio, wszystko po to, by zasygnalizować domownikom zaistniałe zagrożenie.

Czujnik zalania – tutaj sytuacja będzie adekwatna do powyższej. W razie problemów z pojawiającą się wodą uruchomione zostaną odpowiednie scenariusze oraz powiadomienia. Zakręcony zostanie główny zawór wody, wymagane osoby zostaną powiadomione i otrzymają raport, ze szczegółowymi informacjami o tym, które czujniki odnotowały zagrożenie.
Dedykowane elementy kontroli dostępu (takie jak czytniki kart, czytniki linii papilarnych, czytniki RFID) zintegrowane lub stworzone bezpośrednio w oparciu o Ampio to kolejne elementy bezpieczeństwa, którymi można zarządzać bezpośrednio z poziomu systemu.

Zintegrowany Elektrozamek będzie uzupełnieniem całości o element spinający główny dostęp do obiektu. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymamy nie tylko pełną informację, ale zyskamy możliwość zdalnego sterowania dostępem do drzwi wejściowych. Już zawsze będziemy wiedzieli czy nasze drzwi są zamknięte, zyskamy możliwość zdalnego ich otwierania oraz zamykania, będziemy mogli zapomnieć o problemie przekazywania kluczy czy obawie ich zgubienia.

System monitoringu umożliwia nam aktualny podgląd widoku z kamer w jednej aplikacji. AMPIO UNI lub jej wersja przeglądarkowa da nam szybki i bezpieczny dostęp do tych informacji redukując czas oraz konieczność używania odrębnych aplikacji czy zestawiania dedykowanych połączeń. Dodatkowo przechwycony obraz w krytycznym momencie zostanie połączony z informacjami z odpowiednich czujników oraz elementów automatyki budynkowej i zostanie przesłany niezależnym kanałem po to aby informacja została dostarczona jak najszybciej i zarchiwizowana w niezależnym miejscu od zagrożonej infrastruktury.

Przypomnę, że Ampio obecnie oferuje stworzenie zaawansowanego systemu alarmowego w oparciu o strukturę całego systemu automatyki budynkowej. Wyposażenie instalacji w dodatkowy moduł Ampio Alarmu pozwala zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Bardzo ważnym aspektem, poza możliwością sterowania systemem za pomocą idealnie działającej aplikacji mobilnej, jest także sterowanie za pomocą paneli dotykowych. W chwili obecnej uruchamiamy do sprzedaży nowy panel MDOT-M18, który wspiera obsługę alarmu.

Funkcjonalności nowego MDOT-M18

Bezpieczny dom z AMPIO Smart Home

18 pól sensorowych, z czego 12 dolnych może być odzwierciedleniem numerycznej centralki alarmowej. Użytkownik decyduje o rodzaju wygrawerowanych ikon w 2 wariantach, albo wszystkie ikony (18) będą indywidualne, albo w połączeniu z klawiaturą numeryczną (12 dolnych pól) + 6 pól górnych uniwersalnych. Każde pole może być odmiennie skonfigurowane dla krótkiego/długiego przytrzymania lub wielokrotnego klikania.

Bezpieczny dom z AMPIO Smart Home

Ekran LCD i możliwość skonfi gurowania do 12 przewijanych ekranów -a zatem 48 możliwych funkcji do oprogramowania w ramach przewijanych ekranów.

Bezpieczny dom z AMPIO Smart Home

Czujnik zbliżenia, który w momencie zbliżenia ręki rozjaśnia podświetlenie panela do zadanej wartości.

Bezpieczny dom z AMPIO Smart Home

Buzzer, czyli generator dźwięku, może sygnalizować naciśnięcie pola sensorowego, tak by użytkownik słyszał i miał pewność, że właściwie kliknął w pole. Dodatkowo umożliwi w prosty sposób zaprogramowanie różnego rodzaju powiadomienia dźwiękowego (kilka powtórzeń jednego tonu na przemian z drugim).

Bezpieczny dom z AMPIO Smart Home

6 złącz do podłączenia czujników temperatury w tym możliwość osadzania czujników w posadzkach.

Bezpieczny dom z AMPIO Smart Home

Funkcja minutnika - umożliwi odmierzanie czasu np. podczas gotowania.

Bezpieczny dom z AMPIO Smart Home

Funkcja klawiatury do alarmu - pokazuje, które strefy są uzbrojone/rozbrojone, a po wpisaniu PINu alarmowego np. włączy się światło.

Wszystkie wymienione urządzenia oraz inne wejścia/wyjścia na bieżąco zbierają dane, które możemy w dowolny sposób analizować oraz przetwarzać. Ampio może prezentować dane w postaci logbooka czy wykresów, może także zapisywać dane do bazy INFLUX DB oraz prezentować je w rozwiązaniu Grafana, która ma nieograniczone możliwości konfi guracji i idealnie nadaje się do współpracy. Rozwiązania Ampio świetnie sprawdzają się do zbierania danych w pomieszczeniach technicznych np. serwerowniach czy innych obiektach takich jak biura, hotele czy sklepy pomagając chronić dobytek właścicieli, nie tylko w domach czy mieszkaniach.

W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo to nie tylko fi zyczny stan naszych systemów. To także adekwatne środowisko w jakim przebywamy. Odpowiednie warunki mają wpływ na nasz sen, wypoczynek, naszą codzienną wydajność lub inne ważne parametry. Właściwie zaprojektowany system może nas wspierać także na tym polu. Eliminacja działania negatywnych czynników takich jak np. elektrosmog (o którym coraz częściej słyszymy), czy zorganizowanie stosownych warunków do snu (temperatura, wilgotność, poziom CO2, odpowiednie zaciemnienie) pozwoli na takie przygotowanie domu, aby w trybie np. „Noc” nasz sen był jak najbardziej wydajny i korzystny dla naszego organizmu. Przejście w tryb nocny odbędzie się przy zachowaniu zasad cyklu dobowego i tylko podczas obecności domowników by optymalizować także koszty utrzymania domu. W sytuacjach kiedy wyruszamy na weekendowe wyjazdy lub dłuższe wojaże system Ampio zadba o to aby symulacja obecności sprawiła że nasz dom będzie sprawiał wrażenie cały czas zamieszkałego, co utrudni działania potencjalnym intruzom, a przy okazji zadba o nasze rośliny oraz ogród.

Fot. 3. Panel MDOT-M18. Fot. 3. Panel MDOT-M18.

Kończąc nasze rozważania o bezpieczeństwie zwracam uwagę, że nie bez znaczenia w temacie jest wybór rodzaju rozwiązania. Systemy inteligentnego domu przewodowe i rozproszone takie jak Ampio zawsze będą działały sprawniej, szybciej oraz o wiele bardziej niezawodnie, niż ich odpowiedniki bezprzewodowe lub systemy centralne. Poczuj się bezpiecznie z AMPIO Smart Home.

Po więcej szczegółów odsyłam na stronę ampio.plx