Zwiększone bezpieczeństwo, kompaktowe wymiary i prostota to wyróżniki nowej serii przekładników prądowych niskiego napięcia firmy ABB. Urządzenia z powodzeniem można instalować w dowolny sposób, m.in. na szynach DIN, szynach zbiorczych czy w instalacji naściennej.

nowa rodzina przekladnikow niskiego napiecia od abb2

Jeszcze dokładniejszy pomiar

Dobór odpowiedniego sprzętu do pomiarów i monitorowania głównych parametrów sieci ma kluczowe znaczenie w utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa instalacji i podłączonych do niej systemów. Urządzenia te mogą znacznie wpłynąć na optymalizację sieci i zwiększenie jej wydajności, dzięki dokładnemu wskazaniu poziomu zużycia energii i monitorowaniu usterek. W odpowiednim czasie można zatem zapobiegać awariom i z wyprzedzeniem planować czynności konserwacyjne. Obecnie instalatorzy mogą już wybierać przyrządy pomiarowe z serii System Pro M Compact fi rmy ABB. Wśród nich znajdują się urządzenia zaprojektowane do wielu zastosowań: od budynków mieszkalnych, po obiekty handlowe i przemysłowe. Do pośrednich pomiarów frma dedykuje przekładniki prądowe CT, które są doskonałym rozwiązaniem, gdy parametry wykraczają poza znamionowy zakres pomiarowy przyrządu. Do rozdzielnic, podrozdzielnic i centrów zasilania przeznaczone są z kolei produkty CT PRO XT i CT MAX, które charakteryzują się łatwym montażem oraz maksymalną wydajnością.

Innowacyjny system bezpieczeństwa

Serię CT MAX i CT PRO XT wyróżnia także wyposażenie w innowacyjny obwód elektroniczny w wersji SELV. Obwód automatycznie zwiera zaciski wtórne przekładnika w przypadku przerwania podłączonego obwodu. Zapobiega to wystąpieniu zagrożeń i warunków krytycznych, takich jak: przepięcie proporcjonalne do przekładni transformatora, magnetyzacja rdzenia czy nadmierny wzrost temperatury w rozdzielnicy lub wybuch. Automatycznie wyłączenie obwodu następuje natychmiast, dzięki czemu przed zagrożeniem chronione są urządzenia i ludzie będący w styczności z przekładnikiem prądowym. Urządzenie utrzymuje napięcie różnicowe na zaciskach wtórnych na poziomie poniżej 25 V rms. Zaraz po przywróceniu normalnych warunków roboczych, obwód przestaje wpływać na zatrzymanie pracy przekładnika. Produkty w wersji SELV są szczególnie rekomendowane do placówek medycznych, obiektów morskich, rozdzielnic modułowych, miejsc o wysokim zagrożeniu pożarowym lub wybuchowym, jak np. kopalnie czy jaskinie oraz wszystkich instalacji, w których chcemy zwiększyć bezpieczeństwo i zapewnić jej lepszą ochronę.

CT PRO XT, CT MAX Rzut oka na szczegóły

nowa rodzina przekladnikow niskiego napiecia od abb

Zastosowanie w celach fiskalnych

Tradycyjne elektrownie oraz elektrownie wykorzystujące źródła energii odnawialnej mogą z powodzeniem wykorzystywać przekładniki prądowe firmy ABB do celów fi skalnych. Przekładniki z klasą przynajmniej 0,5 wyposażone są w plombowane pokrywy zacisków wtórnych. Nowe liczniki energii elektrycznej ABB mają także pokrywę zacisków oraz przyciski programowania zabezpieczone plombą. Urządzenia spełniają wymogi europejskiej dyrektywy w zakresie przyrządów pomiarowych MID.

Większa niezawodność

Nowe przekładniki wyróżnia też zwiększona niezawodność i trwałość, którą inżynierowie ABB uzyskali dzięki budowie z elementów półprzewodnikowych oraz braku ruchomych części mechanicznych w obwodzie. Urządzenie nie wymaga wykorzystania listew zaciskowych odpornych na zwarcia, co pozwala na obniżenie ogólnego kosztu instalacji. Produkt wyróżniają również kompaktowe wymiary, które zapewniają dużą elastyczność w montażu, optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni oraz łatwy dostęp podczas prac konserwacyjnych i pobierczych.

www.abb.plx