Na stanowiskach pracy, w tym w otoczeniu maszyn oraz ciągów technologicznych często używane są, zwykle dorywczo, przewody leżące luzem na podłożu lub na pomostach, czy podestach. Z powodu względnie krótkotrwałego czasu użycia najczęściej w praktyce nie przykrywa się ich odpowiednimi osłonami, a zatem szczególnie w warunkach gorszego oświetlenia należy wziąć pod uwagę dwa główne zagrożenia oraz wynikające z nich ryzyka: ryzyko potknięcia, utraty równowagi i upadku orazryzyko porażenia prądem elektrycznym w wyniku uszkodzenia (mechanicznego) izolacji.

redukcja ryzyka helupower reflectRys. 1. Schemat wyznaczania ryzyka.

1. Ryzyko potknięcia,utraty równowagi i upadku.

Aby wyznaczyć ryzyko w danym przypadku należy założyć, że:Aby wyznaczyć ryzyko w danym przypadku należy założyć, że:

  • spodziewaną ciężkością szkody jest śmierć (przy wyjątkowo nieszczęśliwym upadku), 
  • ekspozycja przy założeniu prawidłowych zachowań eksploatacyjnych (przewody nie powinny leżeć na podłożu permanentnie)może być określona jako „rzadko lub krótko”,
  • możliwość uniknięcia istnieje, a prawdopodobieństwo potknięcia jest duże.

Na rysunku 1. pokazano typowy schemat wyznaczania ryzyka zalecany przez normę EN 12100, z którego w przypadku obu ryzyk będziemy korzystać. A zatem wartość ryzyka w danym przypadku jest znaczna i wynosi w skali dziesięciopunktowej 7. „Środki zaradcze powinny być więc pojęte najszybciej jak to możliwe. Wymagane jest zgłoszenie kierownictwu odpowiedzialnemu za pracę ludzi na tej maszynie i wprowadzenie szczególnych zasad dalszego postępowania.” W przypadku ułożenia przewodu na czas dłuższy lub na stałe, konieczna jest zmiana drogi jego przebiegu lub odpowiednie osłonięcie (jak widać na rysunku 1. wartość ryzyka w takim przypadku wzrasta do 9), a w przypadku użycia krótkotrwałego można zredukować ryzyko za pomocą przewodu dobrze widocznego – w kolorze żółtym oraz odblaskowego jakim jest HELUPOWER® REFLECT (rysunek 2.)

redukcja ryzyka helupower reflect2

2. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym w wyniku uszkodzenia (mechanicznego) izolacji.

W przypadku wyznaczania ryzyka porażenia schemat postępowania jest analogiczny.

  • spodziewaną ciężkością szkody jest śmierć (dla napięć: 230 V względnie 400 V), 
  • ekspozycja przy założeniu prawidłowych zachowań eksploatacyjnych (przewody nie powinny leżeć na podłożu permanentnie) może być określona jako „rzadko lub krótko”, 
  • możliwość uniknięcia nie istnieje, a prawdopodobieństwo porażenia jest duże.

Daje to w wyniku wartość 9 – ryzyko bardzo duże. A zatem: „Środki zaradcze powinny być zaimplementowane najszybciej jak to możliwe. Maszyna/stanowisko nie powinny pracować dopóki nie zostaną wdrożone środki zaradcze.”

redukcja ryzyka helupower reflect3Rys. 3. Widok przewodu HELUPOWER REFLECT®.

Przewody HELUPOWER® REFLECT (rysunek 3.) są zaprojektowane tak, aby połączyć funkcję zasilania i sygnalizacji optycznej. Specjalna żółta taśma odblaskowa (o własnościach zgodnych z DIN 67520 – analogicznych jak wymagane dla znaków drogowych), którą owinięty jest przewód, odbija światło w kierunku jego źródła, niezależnie od kąta padania. „Świecące” przewody HELUPOWER® REFLECT, zapewniają doskonałą widoczność w różnych warunkach atmosferycznych, zwiększając tym samym bezpieczeństwo użytkowania. Przewody znajdują zastosowanie między innymi jako przedłużacze (rysunek 2.), produkowane są także w wersji spiralnej. Mogą być wykorzystane poza stanowiskami roboczymi na halach maszyn, przez służby mundurowe: policję, wojsko, straż pożarną, w ruchu drogowym, w kopalniach i budowie tuneli czy przemyśle rozrywkowym.

Marek Trajdos
Konsultant ds. Technicznych
www.helukabel.plx