Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2012 r (Dz.U. z 2012 r. poz. 1289) zmieniające ustalenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ustanawia nowe warunki prowadzenia instalacji telekomunikacyjnej w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Fot. 1. Rozdzielnice multimedialne są idealnie dopasowane do modułowych rozdzielnic energiiFot. 1. Rozdzielnice multimedialne są idealnie dopasowane do modułowych rozdzielnic energii

Zgodnie z nowym prawem instalacja telekomunikacyjna powinna zapewnić świadczenie usług telekomunikacyjnych, możliwość podłączenia do publicznych sieci telekomunikacyjnych oraz powinna być wykonana w sposób gwarantujący możliwość wymiany i instalowania odpowiedniej liczby elementów telekomunikacyjnych. Powinna również zapewnić instalacje dodatkowej infrastruktury, jak np.: kable antenowe wraz z osprzętem i urządzeniami telekomunikacyjnymi, bez naruszania konstrukcji budynku.
Dzięki serii produktów volta, firma Hager, stała się pierwszym producentem oferującym 5-rzędowe rozdzielnice do montażu podtynkowego lub w ścianach szkieletowych. Ma to na celu zaspokojenie większych oczekiwań na przestrzeń montażową pod aparaturę modułową zabezpieczającą, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN60364, dotyczącej konieczności ochrony obwodów gniazd do 20 A przez wyłączniki RCCB o prądzie różnicowym 30 mA. Większa przestrzeń potrzebna jest także z uwagi na coraz większą liczbę aparatów sterujących w rozdzielnicach, co związane jest z instalacjami automatyki i sterowania.

Fot. 2. Rozdzielnice volta mogą być łączone w pionie i poziomieFot. 2. Rozdzielnice volta mogą być łączone w pionie i poziomie

Oprócz dodatkowej przestrzeni montażowej nowe, 5-rzędowe konstrukcje, oferują wszystkie korzyści sprawdzonych i przetestowanych rozwiązań z serii volta. Są to różne funkcje, przyspieszające i ułatwiające instalację.
Szczególnie duża przestrzeń łączeniowa, wyposażona w samozaciski typu QuickConnect oraz uchwyty do mocowania przewodów w bocznych częściach rozdzielnicy, pozwalają na oprzewodowanie rozdzielnicy na najwyższym poziomie technicznym w sposób przejrzysty i bezpieczny. Zaczepy grzebieniowe, które znajdują się w dolnej i górnej części rozdzielnicy, umożliwiają mocowanie mechaniczne (opaskami zacis-kowymi) przewodów, co jest szczególnie ważne w przypadku instalacji w ścianach szkieletowych.
Dodatkowym ułatwieniem dla instalatorów jest standardowo montowana poziomica, dzięki której montaż przebiega sprawniej i precyzyjniej, bez konieczności sięgania po dodatkowe narzędzia. Pomocny jest także specjalny klips podtrzymujący, zamontowany na drzwiach rozdzielnicy, gdzie możemy umieścić dokumentację elektryczną.

Hager oferuje również 5-rzędowe rozdzielnice multimedialne

Fot. 3. Rozdzielnica multimedialna wyposażona
w patch-panel i płyty montażoweFot. 3. Rozdzielnica multimedialna wyposażona w patch-panel i płyty montażowe

Już kilka lat temu firma Hager opracowała rozwiązanie dla szczególnych wymagań instalacji teletechnicznych w budynkach wielorodzinnych i domach jednorodzinnych. Seria produktów volta multimedialna obejmuje obecnie również wersję 5-rzędową. Rozdzielnice volta multimedialne 3-, 4- i 5-rzędowe, są teraz standardowo wyposażone w 12-miejscowy patch- -panel pod moduły teleinformatyczne, perforowane płyty montażowe i potrójne, obrotowe gniazda zasilające 230 V. Do patch-panelu można zabudować moduły teletechniczne zgodnie z Rozporządzeniem MT- -BiGM (Dz.U. z 2012 r. poz. 1289) oraz moduły od domowej instalacji teletechnicznej. Perforowane stalowe płyty montażowe umożliwiają montaż pasywnych lub aktywnych urządzeń telekomunikacyjnych.
W dolnej części obudowy rozdzielnicy znajduje się specjalny panel, w którym osadzone są 3 gniazda z uziemieniem na 230 V. Każde gniazdo można swobodnie przekręcić, unikając w ten sposób kolizji wtyczek i zasilaczy sąsiadujących. W przypadku bardziej rozbudowanych instalacji możliwe jest zabudowanie kolejnego patch- -panelu na dodatkowe moduły.
Standardowy kolor nowo dostarczanych, 5-rzędowych rozdzielnic volta, to kolor biały. Drzwi mogą być montowane po prawej lub lewej stronie. Rozdzielnice elektryczne i teletechniczne mogą być montowane obok siebie w zabudowie poziomej lub pionowej. Standardowo mają łączniki, które pozwalają połączyć je w odpowiedniej pozycji, aby zachować idealne przyleganie ramek z drzwiami i zachować wysokie walory estetyczne. Rozdzielnice multimedialne mają drzwi z otworami wentylacyjnymi w celu odprowadzenia na zewnątrz zwiększonej ilości ciepła od elementów aktywnych i ich zasilaczy.

Fot. 4. Unikatowe obrotowe, potrójne gniazdo zasilająceFot. 4. Unikatowe obrotowe, potrójne gniazdo zasilające

www.hager.pl

Więcej na temat:


x