Zestawy VP-608A, VP-609P, VP-705A i VP-705P oferowane przez firmę ZAMEL to nowoczesne wideodomofony wyróżniające się precyzyjnym wykonaniem z wysokiej jakości komponentów oraz oryginalnym wzornictwem. Te przystępne cenowo zestawy zostały zaprojektowane z myślą o domach jednorodzinnych. Każdy zestaw wideodomofonowy zawiera panel zewnętrzny z wbudowaną kamerą, kolorowy wideomonitor z 7? wyświetlaczem LCD (seria VP700) lub 4? wyświetlaczem LCD (seria VP600) oraz zasilacz. Dodatkowo w zestawie znajduje się 15-metrowy przewód umożliwiający prosty montaż zestawu.

Funkcjonalności

Zestawy serii VP600 i VP700 umożliwiają prowadzenie rozmowy z osobą znajdują cą się przy wejś ciu do budynku lub posesji oraz zdalne odblokowywanie drzwi lub furtki za pomocą przycisku wbudowanego w wideomonitor. Ponadto wideomonitor posiada funkcję wywołania obrazu na ż ą danie, dzię ki której domownik w dowolnym momencie może włączyć podgląd obrazu z kamery w panelu zewnętrznym. Dodatkowo zestawy VP-705P oraz VP-705A posiadają możliwość sterowania bramą wjazdową. Niewątpliwą zaletą zestawów wideodomofonowych serii VP700 jest możliwość ich rozbudowy o dodatkowy, równolegle podłączony wideomonitor, co znacznie podnosi komfort użytkowania, szczególnie w przypadku budynków o dużym metrażu.

Wideomonitory

Każdy z zestawów serii VP700 posiada kolorowy wideomonitor z 7” wyświetlaczem LCD, natomiast zestawy serii VP600 wyposażone zostały w wideomonitory z 4” wyświetlaczem LCD. Wideomonitory oferowane przez firmę ZAMEL to bezsłuchawkowe, głoś nomówią ce urzą dzenia z kolorowym wyś wietlaczem TFT-LCD. Umoż liwiają one regulację głośności, jasnoś ci obrazu i nasycenia barw, posiadają także 14 polifonicznych melodii. Te zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi trendami urządzenia zapewniają użytkownikom maksymalną funkcjonalność oraz komfort użytkowania.

Panele zewnętrzne

Panele zewnętrzne należą do elementów zestawów wideodomofonowych najbardziej naraż onych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych i akty wandalizmu. W zestawach serii VP600 oraz VP700 urządzenia te wykonane zostały ze stopu aluminium. Panele zewnę trzne wyposaż one są w duży przycisk i oświetlacz podczerwieni ułatwiają cy obserwację rozmówcy nocą. Zestawy VP-705P oraz VP-609P zawierają małogabarytowe panele rozmówne, dzięki czemu możliwy jest montaż urządzeń np. na wąskich elementach ogrodzenia. Ponadto kamery wbudowane w panele zewnętrzne zestawów VP-705A oraz VP-608A charakteryzują się dużym kątem widzenia.

Montaż dla każ dego

Połączenie elementów zestawu jest łatwe i nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani kwalifikacji. Liczba elementów wchodzą cych w skład zestawu została ograniczona do minimum, podobnie jak liczba przewodów w instalacji elektrycznej wideodomofonu. Więcej informacji na temat zestawów wideodomofonowych serii VP600 i VP700 znaleźć można na stronie www.zamelcet.com.x