Wprowadzając na rynek 15 nowych funkcji, spółka Bosch Security Systems rozszerza portfolio nowych central systemu sygnalizacji włamania i napadu AMAX o rozwiązania dla małych i średnich instalacji.

Nowe funkcje central systemów sygnalizacji włamania i napadu AMAX

Aktualną generację central AMAX wyróżniają przede wszystkim cztery nowe funkcje: głosowe komunikaty alarmowe, tworzenie makr, zdalne sterowanie systemem oraz scentralizowana obsługą za pomocą jednostki głównej. Zróżnicowane obszary zastosowań produktów AMAX można podzielić na trzy kategorie: AMAX 2100 dla ośmiu, AMAX 3000 dla 32 lub AMAX 4000 dla 64 stref. Wersje systemu AMAX 4000 i 3000 mogą być użytkowane także w trybie hybrydowym, dzięki czemu mogą obsługiwać zarówno czujki przewodowe, jak i nowe bezprzewodowe czujki RADION.

www.boschsecuritysystems.plx