Ogień, woda, włamanie – to tylko niektóre zagrożenia, przed którymi firmy muszą chronić szafy serwerowe oraz centra danych.

System monitorowania CMC III z certyfikatem UL

W międzyczasie wszystkie popularne systemy zarządzania siecią integrują parametry fizyczne i ostrzegają w przypadku, gdy dochodzi do odchyleń od wartości zadanych. Aby pozyskać dane dla parametrów użytkownicy mogą wykorzystać system monitorowania CMC III. Dzięki niemu informacje stają się dostępne do dalszego przetwarzania przez system zarządzania siecią. CMC III działa również samodzielnie, np. wyzwala alarmy lub powiadamia określone osoby kontaktowe.

Nowością w palecie akcesoriów do CMC III jest modułowy system rozdziału mocy: Power System Module (PSM). System po stronie wejścia mierzy wszystkie ważne wartości, między innymi moc czynną (w kilowatach, kW) i energię czynną (w kilowatogodzinach, kWh). Energia czynna jest przy tym rejestrowana z dokładnością pomiaru 1%. Z szyną PSM jest zintegrowany pomiar przewodu zerowego do określania obciążenia asymetrycznego. Wbudowany wyświetlacz pełni funkcję lo-kalnego wskaźnika w szafie serwerowej lub sieciowej, względnie w szafie rozdzielczej i sterowniczej. Szyna jest dostępna w wersji 16 A (trójfazowej) oraz 32 A (jednofazowej) i może być podłączona bezpośrednio do CMC III.

www.rittal.com/pl-pl

Więcej na temat:


x