Program do projektowania hagercad.one firmy Hager to pomoc dla projektanta, producenta zestawu rozdzielczego, elektroinstalatora i automatyka. Funkcje zawarte w programie podpowiadają kolejne kroki podczas projektowania, ograniczając tym samym powstawanie błędów.

Hagercad.one – proste projektowanie rozdzielnic elektrycznych

Intuicyjna obsługa

Program pracuje w środowisku cadowskim, dlatego jest znany większości projektantów i producentów rozdzielnic. Oparty o pakiet Office, pozwala na szybką i intuicyjną obsługę. Projekty są umieszczane w folderach, ułożonych w strukturze danych o budowie drzewa. Każda inwestycja, nawet składająca się z kilku obiektów podzielonych na kondygnacje, sektory i pomieszczenia dedykowane, może zostać czytelnie i przejrzyście zapisana, a odnalezienie konkretnej rozdzielnicy nie sprawia żadnych problemów. Tworząc bazę projektów, na jej podstawie program automatycznie tworzy bazę klientów z dokładnymi informacjami o firmie i osobach kontaktowych.

Hagercad.one – proste projektowanie rozdzielnic elektrycznych

Przejrzysty projekt

Już na wstępie procesu projektowego program podpowiada różne rodzaje zasilania. Możemy wybrać zasilanie z transformatora lub z innej rozdzielnicy, układ dwóch transformatorów lub dodać do tego jeszcze generator. W łatwy i czytelny sposób można zobaczyć, która rozdzielnica jest główna, a która ma zasilanie rezerwowe, pozwala to również na ciągłe śledzenie doboru aparatów łączeniowych. Hagercad.one umożliwia tworzenie własnych szablonów projektów. Jest to bardzo wygodne głównie w budownictwie wielorodzinnym lub hotelarstwie, gdzie rozdzielnice mieszkaniowe lub dedykowane do pokoi hotelowych są powtarzalne lub niewiele się od siebie różnią.

Faza projektowania

Wybieramy schemat jedno- lub wielokreskowy, ręczny lub automatyczny. Możemy go rysować w sposób tradycyjny, umieszczając symbole urządzeń, przewody i opisy na schemacie ideowym lub tworzyć go w tabeli schematu. W tym przypadku umieszczamy urządzenia w odpowiednim okienku tabeli (miejsce w instalacji), opisujemy typ obwodu, jego lokalizację, rodzaj i długość przewodu oraz określamy moc przyłączonego odbioru. Wszystkie dane, opisy, nastawy zostają automatycznie zaimportowane do schematu. Tam też możemy sprawdzić równomierność obciążenia w poszczególnych gałęziach obwodu. Możemy samodzielnie zmienić zasilanie urządzeń na poszczególnych fazach lub zlecić to zadanie programowi. Jeżeli nie chcemy tracić czasu na długotrwałe podłączenia przewodów pod zaciski urządzeń w danym obiekcie, możemy wybrać podłączenie na zaciski szeregowe. Program sam dobierze zaciski do przekrojów przewodów. Na zaciski szeregowe możemy wyprowadzić wszystkie obwody automatyki i sterowania.

Hagercad.one – proste projektowanie rozdzielnic elektrycznych

Wybór obudowy

Kolejnym krokiem jest wybór obudowy w sposób automatyczny lub półautomatyczny. W obu wersjach należy określić podstawowe parametry, np. IP, IK, sposób wprowadzenia przewodów góra – dół oraz wielkość rezerwy. W kolejnej fazie wybieramy bloki rozdzielcze. Program podpowiada, które bloki wybrać, pokazując typ wraz ze zdjęciem. Ważnym elementem jest sposób montażu zacisków szeregowych. Mamy możliwość zabudowy ich w różnych podzespołach, w układzie poziomym lub pionowym oraz odpowiedniego ich rozmieszczenia – pogrupowania zacisków. W wersji automatycznej dostajemy gotową rozdzielnicę z zabudowanymi urządzeniami. W wersji półautomatycznej podzespoły i urządzenia są rozmieszczone na zewnątrz obudowy i samodzielnie je układamy metodą push-up.

Przestrzeganie norm

Po zaprojektowaniu całej rozdzielnicy przechodzimy do funkcji „Obliczenia cieplne”. Zgodnie z normą PN-EN 61439 jest to konieczny element procesu projektowo-montażowego rozdzielnicy, za który odpowiada producent końcowy zestawu czyli prefabrykator. Jeżeli na schemacie znajdują się rzeczywiste wartości mocy zasilanych urządzeń, współczynniki mocy, obciążenia i jednoczesności, to program przeliczy temperaturę w rozdzielnicy na podstawie tych danych. Jednak w przypadku braku takich informacji, hagercad.one sam przelicza temperaturę w rozdzielnicy zgodnie z normą PN-EN 61439, podając maksymalne prądy ciągłe, jakimi można obciążać poszczególne obwody.

Tworzenie etykiet

Hegercad.one umożliwia automatyczne drukowanie etykiet. Po wejściu w moduł „Etykieta” możemy wydrukować opisy wszystkich urządzeń, które są zabudowane w rozdzielnicy. Program pobiera opisy urządzeń ze schematu. Dlatego ważne jest właściwe opisanie wszystkich urządzeń i odbiorników oraz ich lokalizacji już w fazie projektowania. Dzięki temu, za pomocą jednego kliknięcia, drukujemy gotowe opisy i piktogramy, które znacznie ułatwią użytkownikom obsługę rozdzielnicy.

Zalety programu hagercad.one

  • Pomoc podczas projektowania rozdzielnic.
  • Łatwe zarządzanie projektem.
  • Automatyczne tworzenie bazy projektów i klientów.
  • Widok projektu w formacie 3D.
  • Możliwość eksportu pełnego projektu do pliku CAD.
  • Wymiarowanie wnętrza rozdzielnicy zdecydowanie przyspiesza pracę i eliminuje możliwość zabudowy urządzeń zbyt blisko siebie, ze względu na podłączenia szyn Cu lub przewodów.
  • Umożliwia automatykom rozmieszczenie urządzeń na arkuszach sterownia w sposób dla nich najbardziej odpowiedni.
  • Umożliwia zapisanie zacisków w sposób jednoznaczny i umieszczenie ich w rozdzielnicy w taki sposób, aby prace instalacyjne w obiekcie były proste do wykonania przez instalatora.
  • Producenci zestawów rozdzielczych otrzymują jasny i czytelny schemat ideowy z opisem typu przewodów, sposobem ich wprowadzenia, nastawy urządzeń.
  • Użytkownik otrzymuje rozdzielnicę zaprojektowaną i wykonaną zgodnie z normą PN-EN 61439, co potwierdza deklaracja CE, której wzór znajduje się w programie.

Dariusz Szymkiewicz
Kierownik Projektu
Hager Polo Sp. z o.o.

Więcej na temat: