Konfigurator rozdzielnic ENYGUIDE opracowany przez firmę Hensel znacząco ułatwia pracę projektantom. Dodatkowo do jego działania wystarczy jedynie przeglądarka internetowa, co daje możliwość wykorzystania go przez wszystkie osoby związane z procesem powstawania rozdzielnicy (od sporządzenia projektu i oferty, do jej wykonania).

Fot. 1. Widok okna projektowego z rozdzielnicą Mi wyposażoną w daszek i panele z gniazdami Fot. 1. Widok okna projektowego z rozdzielnicą Mi wyposażoną w daszek i panele z gniazdami

ENYGUIDE umożliwia projektowanie rozdzielnic niskiego napięcia w oparciu o system skrzynkowy Mi (do 630 A , IP65) lub w oparciu o system obudów ENYSTAR (do 250 A, IP66). Oba systemy mają drugą klasę ochronności. Pracę rozpoczyna się od wyboru systemu i umieszczenia w polu projektowym odpowiednich obudów, wybierając je spośród przedstawionych w formie zdjęć propozycji (pustych, wyposażonych w aparaty lub szyny zbiorcze). Każdą z obudów można uzupełnić o wyposażenie dodatkowe (płyty przepustowe, dławnice, płyty montażowe itp.), które są także elementami oferowanymi przez firmę Hensel. Program umożliwia również wprowadzenie do projektu komponentów innych producentów, takich jak zaciski rzędowe oraz aparatura modułowa.
Tak skomponowaną rozdzielnicę można wyposażyć w elementy umożliwiające zamontowanie jej na ścianie oraz w daszki zabezpieczające przed czynnikami atmosferycznymi (jeśli rozdzielnica ma być zamontowana na zewnątrz). Na końcu procesu konfiguracji należy użyć przycisku „Sprawdzenie”, co spowoduje uzupełnienie rozdzielnicy o łączniki szyn zbiorczych, ścianki zewnętrzne (w systemie ENYSTAR), zestawy do łączenia obudów (w systemie Mi) oraz sprawdzenie poprawności konfiguracji. Jeśli utworzony układ obudów jest niewykonalny, program poinformuje o tym, zaznaczając błędy kolorem czerwonym.

Fot. 2. Rozdzielnica ENYSTAR z daszkiem, szynami do montażu na ścianie oraz panelem z gniazdami Fot. 2. Rozdzielnica ENYSTAR z daszkiem, szynami do montażu na ścianie oraz panelem z gniazdami Fot. 3. Obudowa w fazie dodawania płyt przepustowych Fot. 3. Obudowa w fazie dodawania płyt przepustowych

Zarówno pojedynczą obudowę, jak i całą rozdzielnicę można wyświetlić w trójwymiarze i obracać, śledząc każdy szczegół. Istnieje możliwość „zrobienia zdjęcia” widocznej na ekranie wizualizacji i zapisania jej w formie pliku JPG, do wykorzystania np. w dokumentacji projektu.
Program umożliwia wygenerowanie dokumentacji składającej się między innymi z rysunków, listy detali na każdą rozdzielnicę z osobna, zestawienia zbiorczego łącznie z wyceną oraz listy aparatów modułowych i zacisków rzędowych. Dokumentację projektu można wydrukować w postaci plików PDF, a także wyeksportować rysunki do formatu DXF, a inne dane do formatu Excela. Istnieje możliwość zapisania całego projektu w jednym pliku np. celem przesłania go do innego użytkownika programu lub do firmy Hensel Polska do weryfikacji.
ENYGUIDE w wersji online dostępny jest pod adresem www.enyguide.pl. Znajduje się tam zawsze najnowsza wersja programu z aktualnymi cenami w PLN. Przy korzystaniu z tej wersji nie ma potrzeby instalowania go na komputerze użytkownika (wystarczy wpisać ww. adres do przeglądarki). Wskazane jest zarejestrowanie się, ze względu na możliwość zapamiętywania utworzonych projektów na serwerze programu ENYGUIDE i łatwe nimi zarządzanie. Dane użytkownika pojawiają się wtedy automatycznie w projektach. Zaleca się stosowanie przeglądarki Mozilla Firefox.
Istnieje także wersja offline dająca możliwość pracy bez dostępu do internetu. Aby rozpocząć pracę z tą wersją, należy jedynie skopiować zawartość CD-ROMu na komputer. CD-ROM z programem można zamówić w firmie Hensel Polska lub pobrać ze strony www.hensel-electric.pl (zakładka Serwis---> Pomoce Projektowe--->ENYGUIDE). Wersja offline aktualizuje się do najnowszej wersji, jeśli komputer jest podłączony do internetu.
Program ten jest cały czas rozwijany. W najbliższym czasie ENYGUIDE umożliwi określenie współczynnika RDF dla projektowanej rozdzielnicy, co znacznie ułatwi spełnienie wymogów nowej normy PN-EN 61439.

Hensel Polska Sp. z o.o.