Od początku powstania w 1986, grupa IGE+XAO pracuje nad rozwojem oprogramowania CAD (projektowanie wspomagane komputerowo), lecz w kontekście potrzeb elektryków i automatyków. CAD elektryczny przeznaczony jest dla branży elektrycznej i automatyki. Dzięki programom grupy IGE+XAO tworzenie projektów elektryki i automatyki oraz obsługa instalacji elektrycznych jest szybsza i łatwiejsza.

Tworzenie projektów elektryki i automatyki oraz obsługa instalacji elektrycznych za pomocą oprogramowania CAD grupy IGE+XAO

Niniejszy artykuł poświęcony jest wspomaganiu projektowania w branży elektrycznej i automatyce.

Rysunek elektryczny

Rysunek elektryczny przedstawia rysunek połączeń i zależności pomiędzy symbolami elektrycznymi.

Po realizacji idei zawartej w rysunku (a właściwie w rysunkach, bo najczęściej musi być ich więcej) dla konkretnej maszyny (obiektu przemysłowego itd.), możliwe jest określone, przewidywalne i zaplanowane działanie danej maszyny. Projekt elektryczny stanowi bazę danych powiązanych ze sobą informacji o obiektach. Projekt elektryczny zawiera opis techniczny, spis treści, obliczenia elektryczne, schematy zasadnicze (zwane także ideowymi), schematy montażowe (listwy montażowe), rysunki zabudowy szaf i pulpitów sterowniczych, plany instalacji elektrycznych i teletechnicznych, czasami uzgodnienia z zakładem energetycznym, zestawienia materiałów, listy kablowe, czasem kosztorys przedmiaru robót.

Tworzenie projektów elektryki i automatyki oraz obsługa instalacji elektrycznych za pomocą oprogramowania CAD grupy IGE+XAO

Aby wykonać projekt elektryczny, należy posiadać określone oprogramowanie, umożliwiające szybkie i dokładne jego wykonanie. Do opisów technicznych stosuje się znane ogólnie edytory tekstowe. Do obliczeń elektrycznych wykorzystuje się licencjonowane programy obliczeniowe, tak jak i do kosztorysów.

Natomiast do tworzenia rysunków zaleca się wyłącznie stosowanie specjalizowanych programów określanych wspólnie mianem CAD elektryczny. Istotą takich programów jest to, że projekt jest podstawową jednostką w odróżnieniu od programów graficznych, gdzie podstawową jednostką jest rysunek.

Stopień przetwarzania w programach typu CAD elektryczny może być różny, jednak przeważnie kontrolowana jest powtarzalność oznaczeń symboli, poprawność łączenia końcówek symboli, kontrola wykorzystania styków w przekaźniku itd. Tylko przy użyciu profesjonalnych, sprawdzonych programów do projektowania można uzyskać bezbłędny lub prawie bezbłędny projekt.

W związku z tym, realizacja projektu na budowie jest pozbawiona bardzo kosztownych błędów.

Najlepiej dostosowanym do tego celu wyborem jest program SEE Electrical, obejmujący projektowanie rysunków elektrycznych, a charakteryzujący się bardzo dobrym stosunkiem cena/jakość.

Normy elektryczne

Projektowanie elektryki i automatyki wykonuje się zgodnie z normami. Można wyróżnić normy PNE zgodne z IEC, normy budowlane, normy dla górnictwa itd. Przy projektowaniu należy także brać pod uwagę pewne standardy narzucane przez producentów aparatury elektrycznej. Z drugiej strony normę dla projektanta stanowią wymagania inwestora (zlecającego projekt). Wreszcie można wyróżnić normy zwyczajowe, a nawet regionalne. W ten sposób można stwierdzić, że aby podjąć się wykonania projektu, należy odpowiednio rozeznać rzeczywiste potrzeby inwestora.

Symbole elektryczne w formacie gif »

Szczególnie ważną normą jest norma dotycząca symboli graficznych używanych w projektowaniu elektryki oraz norma określająca sposób oznaczania symboli w projektach.

Program SEE Electrical zawiera bardzo rozbudowane biblioteki symboli elektrycznych, automatyki, hydrauliki, EIB itd… Umożliwia to szybkie projektowanie przyłączy, rozdzielnic wnętrzowych i zabezpieczeń.

Projektowanie szaf elektrycznych

Po wykonaniu rysunków elektrycznych, konieczne wydaje się zaprojektowanie szaf, czy rozdzielnicy. Koniecznie należy użyć aparatury zadeklarowanej już na rysunkach schematów ideowych. Aparatura musi być także odpowiednio skalowana w stosunku do płyty montażowej rozdzielnicy. Niezbędne jest więc używanie katalogu aparatury producenta, wiążącego kod katalogowy, widok do umieszczenia w rozdzielnicy oraz symbol na schemacie.

Elementarną sprawą jest też możliwość umieszczania aparatury na szynach z wykrywaniem kolizji oraz prowadzenia przewodów w korytkach. Jeśli chodzi o projektowanie szaf elektrycznych w 2D lub 3D, są dwie szkoły. Jedni projektanci wolą szybko wstawić aparaturę w 2D i przejść do następnego projektu – zwłaszcza w działach utrzymania ruchu. Natomiast inni chcą nadać swojemu projektowi szczególny poziom i projektują szafę 3D.

Tworzenie projektów elektryki i automatyki oraz obsługa instalacji elektrycznych za pomocą oprogramowania CAD grupy IGE+XAO

Program SEE Electrical oferuje oba rozwiązania projektowe.

Dla kogo

Oprogramowanie grupy IGE+XAO jest wykorzystywane na komputerach indywidualnych lub sieciowych. Spełnia liczne funkcje, takie jak tworzenie schematów elektrycznych, projektowanie instalacji, projektowanie szaf elektrycznych oraz tworzenie zestawień materiałowych.

Oferta oprogramowania pokrywa wszystkie potrzeby profesjonalistów w zakresie elektryczności stosowanej w budownictwie i pozwala na realizację znormalizowanych dokumentów technicznych wykorzystywanych w tworzeniu i obsłudze instalacji elektrycznych, zapewniając jednocześnie optymalną wydajność.

Pobierz wersję TRIAL SEE Electrical »