Przekaźniki do nadzoru prądu, temperatury i napięcia to nowe produkty Relpol SA – polskiego producenta przekaźników od ponad 60 lat. Oferta została rozszerzona o nową linie przekaźników nadzorczych RPN

nowa linia przekaznikow nadzorczych rpn

Przekaźniki do nadzoru prądu AC w sieci 1-fazowej

Przekaźniki te podzielone są ze względu na zakresy nadzorowanego prądu od 0,5 do 16 A, co pozwala na dokładne dopasowanie przekaźnika do obwodu kontrolowanego. Przekaźniki te umożliwiają wybór trzech funkcji, według których możliwe jest kontrolowanie natężenia prądu:

 

1. Nadzór wartości maksymalnej prądu,

2. Nadzór wartości minimalnej prądu,

3. Wielkości prądu pomiędzy minimum i maksimum.

Wybór preferowanej funkcji następuje poprzez odpowiednie jej wybranie potencjometrem. Opisywane funkcje można ustawić na dwa sposoby: w pierwszym przypadku przekaźnik po wystąpieniu błędu powraca do pracy automatycznie (zgodnie z nastawami), w drugim po wystąpieniu błędu pozostanie wyłączony aż do momentu zresetowania „pamięci błędu”(poprzez przerwanie i ponowne podanie napięcia zasilania). Dodatkową zaletą opisywanych przekaźników jest możliwość nastawienia opóźnienia czasowego sygnalizacji błędu od 0 do 20 s.

Typ przekaźnika Obwód pomiarowy
RPN-1A05-A230 0,5 A
RPN-1A1-A230 1 A
RPN-1A2-A230 2 A
RPN-1A5-A230 5 A
RPN-1A8-A230 8 A
RPN-1A16-A230 16 A

Przekaźniki do nadzoru temperatury pracy silnika w obudowie 17,5 mm

RPN-1TMP-A230, to przekaźnik do nadzoru pracy temperatury silników. Temperatura uzwojeń silnika jest monitorowana za pomocą czujników rezystancyjnych PTC, których to wyprowadzenia często znajdują się koło wyprowadzeń silników. W przypadku załączenia napięcie zasilania do przekaźnika i właściwej temperaturze silnika (rezystancja sumaryczna obwodu czujników PTC silnika wynosi mniej niż 3,6kΩ), przekaźnik wykonawczy załącza się. W przypadku gdy rezystancja sumaryczna obwodu PTC przekroczy 3,6 kΩ przekaźnik rozłączy się sygnalizując błąd. Przekaźnik RPN-1TMP-A230 posiada przycisk TEST/ RESET. Istnieje również możliwość podłączenia zewnętrznego przycisku kasującego RESET. Dodatkową zaletą przekaźnika jest wykrywanie zwarć w obwodzie czujników.

nowa linia przekaznikow nadzorczych rpn3

Przekaźniki do nadzoru napięciaw sieci 3-fazowej

Przekaźniki do nadzoru napięcia przeznaczone są do monitorowania napięcia w sieci 3 fazowej. Dla napięcia przemiennego częstotliwość obwodu pomiarowego może zmieniać się w granicach od 48 do 63 Hz. Trzy wykonania z nowej serii RPN-1V… to gwarancja stałego czasu rozłączenia zestyku w przypadku wystąpienia błędu. Inna funkcjonalność występuje w przekaźniku RPN-1VFT-A400, gdzie czas ten, w przypadku błędu, jest regulowany od 0 do 10 s. Przekaźniki monitorują podstawowe parametry sieci 3 fazowej: zanik fazy, asymetrię, oraz kolejność faz (przekaźnik RPN- -1VF-A400 nie kontroluje kolejności faz). Przekaźniki te mogą być zasilane napięciem przemiennym z obwodu nadzorowanego z częstotliwością od 48 do 63 Hz.

Kod wykonaniaNadzór zaniku fazyNadzór asymetriiNadzór kolejności fazRozłączenie zestyku R
RPN-1VF-A400 stały próg stały próg - stały czas
RPN-1VFS-A400 stały próg stały próg stały próg stały czas
RPN-1VFR-A400 stały próg regulowany próg stały próg stały czas
RPN-1VFT-A400 stały próg regulowany próg stały próg regulowany czas