Wyłączniki nadmiarowo-prądowe zwane też jako nadprądowe znane są praktycznie każdemu. Kto nie zna fachowego zastosowania, na pewno miał do czynienia z tego typu urządzeniami w skrzynce rozdzielczej swojego mieszkania, domu czy np. w miejscu pracy. Wyłączniki nadmiarowo-prądowe zwane potocznie „bezpiecznikami”, „esami” należą do podstawowych zabezpieczeń każdej rozdzielni elektrycznej, bez tych urządzeń praktycznie nie da się zaprojektować i zbudować instalacji elektrycznej. Noark Electric w swojej ofercie posiada szeroką gamę tych właśnie urządzeń. Produkty te posiadają odpowiednie certyfikaty wymagane na rynek europejski i są objęte 5 letnią gwarancją.

Od lewej: Ex9BN 6kA, Ex9B40J 6kA (slim), Ex9BH 10kAOd lewej: Ex9BN 6kA, Ex9B40J 6kA (slim), Ex9BH 10kA

Portfolio produktów Noark

Wyłączniki nadmiarowo-prądowe należą do podstawowej grupy z zakresu aparatury modułowej. Obok wyłączników różnicowoprądowych RCCB, wyłączników różnicowoprądowych z członem nadprądowym RCBO i ograniczników przepięć SPD grupa wyłączników nadprądowych MCB stanowi bazę oferty Noark Electric. Ta bazowa grupa wraz pozostałymi podstawowymi uzupełniona o aparaty łączeniowe, sterujące, sygnalizacyjne, aparatów bezpiecznikowych, liczników energii elektrycznej, przekaźników i pozostałych akcesoriów stanowią szerokie portfolio aparatów modułowych w zastosowaniu domowym i przemysłowym.

Wyłączniki nadmiarowo-prądowe Noark Electric

Wyłączniki nadprądowe marki Noark są przeznaczone do zastosowań domowych i przemysłowych. Mogą być łączone z szeroką gamą akcesoriów, w tym ze stykami pomocniczymi, stykami pomocniczymi zadziałania, wyzwalaczami wzrostowymi, podnapięciowymi oraz nadnapięciowymi lub blokami różnicowoprądowymi. Produkty z serii Ex9BN i Ex9BH są zgodne z normami IEC/EN 60898-1 i IEC/ EN 60947-2 natomiast Ex9B125, Ex9BP-JX, Ex9BP są wykonane zgodnie z EN 60947- 2. W ofercie występują również wyłączniki Ex9B40J i Ex9PN-N których wykonanie jest zgodne z normą IEC/EN 60898-1.

Wyłączniki nadprądowe w ofercie można sklasyfikować na kilka grup ze względu na zastosowanie i wartości znamionowego warunkowego prądu zwarciowego Inc oraz charakterystycznych cech:

 • Ex9BN 6kA – najbardziej podstawowe wyłączniki nadprądowe, znajdują zastosowanie w aplikacjach domowych i przemysłowych
 • Ex9BH 10kA – zastosowanie w aplikacjach domowych jak przemysłowych, cechą charakterystyczną jest zwarciowa zdolność łączeniowa 10 kA i kolory dźwigni zgodna z prądem znamionowym In
 • Ex9B40J 6kA – przeznaczone są do zastosowań domowych i komercyjnych. Cechą która wyróżnia ta grupę produktów to szerokość ¾ standardowego modułu – 13,5 mm na biegun
 • Ex9PN-N 6kA – przeznaczone do szczególnych aplikacji, gdzie wymagane jest rozłączanie również toru N w jednym module wyłącznika
 • Ex9B125 – główną cechą tych włączników to prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny do 25 kA oraz aparaty o prądzie znamionowym do 100 A
 • Ex9BP-JX DC – przeznaczone do aplikacji prądu stałego, ze względu na polaryzację należy przestrzegać biegunowości napięcia
 • Ex9BP DC – przeznaczone do aplikacji prądu stałego, a dzięki swojej niezależnej polaryzacji polecane do instalacji fotowoltaicznych.

Zagadnienia w zakresie zabezpieczania instalacji wyłącznikami nadprądowymi

Wyłączniki nadmiarowo-prądowe nie służą do zabezpieczania człowieka przed porażeniem prądem elektrycznym. Natężenia prądów przy których wyłącznik instalacyjny zadziała nawet w ułamku sekundy są zabójcze dla ludzkiego ciała. Do ochrony ludzkiego ciała przed porażeniem mają zastosowanie inne aparaty jak wyłączniki różnicowoprądowe, które również znajdziemy w szerokiej ofercie Noark Electric. Wyłączniki nadmiarowo-prądowe mają dwie podstawowe funkcje:

 1. Zabezpieczanie przewodów przed uszkodzeniem wywołanym płynącym prądem elektrycznym o zbyt dużym natężeniu
 2. Zabezpieczanie przewodów i urządzeń przed skutkami spowodowanymi zwarciem w obwodzie elektrycznym

Za obydwie funkcje odpowiada specjalna budowa wyłącznika i umieszczone w nim tzw. wyzwalacze:

 • termiczny – ma zadanie zadziałanie wyłącznika w przypadku długotrwałego przekroczenia prądu znamionowego wyłącznika. Szybkość jego zadziałania zależna jest od tego jak bardzo zostało przekroczone to natężenie prądu.
 • elektromagnetyczny – jest odpowiedzialny za wyzwalanie wyłącznika w drugim stanie jakim jest zwarcie w obwodzie elektrycznym. W tym przypadku wyzwalacz jest bezzwłoczny i natychmiastowy.
Wyk. 1. Charakterystyki wyłączników nadmiarowo-prądowych NoarkWyk. 1. Charakterystyki wyłączników nadmiarowo-prądowych Noark
Tab. 1. Charakterystyki wyłączników nadmiarowo-prądowych Noark
charakterystykaPróg niezadziałania jako iloczyn prądu znamionowego wyłącznika InPróg zadziałania jako iloczyn prądu znamionowego wyłącznika In
A2x3x
B3x5x
C5x10x
D10x20x

Typy i charakterystyki wyłączników nadmiarowo-prądowych

Jednym z istotnych parametrów wg którego można podzielić wyłączniki nadmiarowo-prądowe w jest ich charakterystyka. Możemy wyróżnić 4 podstawowe charakterystyki, które oparte są na dwóch parametrach:

 1. Próg niezadziałania – poniżej tego progu wyzwalacz wyłącznika nie zadziała, a przekroczenie tego progu może spowodować zadziałanie wyłącznika
 2. Próg zadziałania – powyżej tego progu wyzwalacz ma zadanie zadziałanie na 100%
Tab. 2. Przegląd oferty i parametrów wyłączników nadmiarowo-prądowych Noark Electric
parametryEx9BNEx9BHEx9B40JEx9PN-NEx9B125Ex9BP-JXEx9BP
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowia Icn 6 kA10 kA6 kA6 kA 25 kA
16-63 A

20 kA
80-100 A
10 kA
(prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy)
10 kA
150-600 V DC

6 kA
500-1000 V
DC (prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy)
Liczba biegunów 1P
1P+N
2P
3P
3P+N
4P
1P
1P+N
2P
3P
3P+N
4P
1P
-
2P
3P
-
4P
-
1P+N
-
-
-
-
1P
1P+N
2P
3P
3P+N
4P
1P
-
2P
3P
-
4P
1P
-
2P
3P
-
4P
Prąd znamionowy 1 A
2 A
3 A
4 A
6 A
8 A
10 A
13 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A
-
-
1 A
2 A
3 A
4 A
6 A
8 A
10 A
13 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A
-
-
1 A
2 A
3 A
4 A
6 A
-
10 A
-
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
-
-
-
-
1A
2 A
3 A
4 A
6 A
-
10 A
13 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A
80 A
100 A
1 A
2 A
3 A
4 A
6 A
-
10 A
-
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A
-
-
1 A
2 A
3 A
4 A
6 A
-
10 A
13 A (6 kA)
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A
-
-
Napięcie znamionowe łączeniowe 230/400 V AC
48 V DC
(na biegun)
230/400 V AC
48 V DC
(na biegun)
230/400 V AC 230/400 V AC
48 V DC
(na biegun)
230/400 V AC 250 V DC
na biegun ważna polaryzacja
150-600 V DC
500-1000 V DC
Uniwersalna polaryzacja
Charakterystyki wyzwalania B
C
D
B
C
D
B
C
B
C
B
C
D

C

K

C

K
Kolor dźwigni zgodny z prądem znamionowym In NIETAKNIENIETAKNIENIE
Zastosowanie do aplikacji domowej, przemysłowej domowej, przemysłowej domowej, przemysłowej domowej, przemysłowej domowej, przemysłowej prądu stałego prądu stałego do aplikacji fotowoltaicznych

Aby wyjaśnić charakterystyki należy podkreślić, że dotyczą one tylko stanu przeciążenia, a nie zwarcia. W przypadku zwarcia wyzwalacz elektromagnetyczny ma zadziałać natychmiastowo i wyzwolić wyłącznik, a charakterystyka nie określa czasu opóźnienia. Ten przypadek na wykresie jest przedstawiony jako obszar zaznaczony niebieskimi liniami. Czerwone linie przedstawiają natomiast pracę wyzwalacza termicznego. Z wykresu wynika, że im wyższa charakterystyka tym wyższy próg niezadziałania i zadziałania wyłącznika, a czas trwania przeciążenia między progiem niezadziałania, a zadziałania jest dłuższy. Co to oznacza w praktyce? Wyłączniki o różnych charakterystykach stosuje się w zależności od podłączonych urządzeń. I tak najbardziej powszechna charakterystyka B stosowana jest w aplikacjach domowych, gdzie nie mają zastosowania urządzenia o wysokim prądzie rozruchu. Wyłączniki o charakterystykach C i D mają z reguły zastosowanie w instalacjach, gdzie wpięte są silniki, które przy rozruchu pobierają duży lub bardzo duży prąd. Przyglądając się charakterystykom na wykresie można zauważyć dwie liczby 1,13 i 1,45 prądu znamionowego wyłącznika. Oznacza to żeby wyłącznik mógł kiedykolwiek zadziałać przepływający przez niego prąd musi być przekroczony o 13% (1,13), a jeżeli chcemy mieć pewność zadziałania to w obwodzie musi przepłynąć prąd o minimum 45% (1,45) większy od znamionowego. To oznacza w praktyce, że jeżeli zastosujemy wyłącznik B10A to żeby zadziałał on na 100% musi przepłynąć przez niego prąd o natężeniu 14,5 A.x