Jak grzać? To pytanie zadaje sobie każdy, kto buduje lub gruntownie remontuje dom czy mieszkanie. Od razu to proste pytanie rozwija się szerzej ? jaką wybrać technologię, aby było tanio i efektywnie, aby system grzewczy był łatwy w sterowaniu i estetyczny. Jednym z coraz powszechniej stosowanych rozwiązań jest elektryczne ogrzewanie podłogowe. Poniżej, przy współpracy ekspertów z wiodących firm oferujących elektryczne systemy grzewcze, odpowiadamy na pytania, które zadają nasi Czytelnicy.

elektryczne-ogrzewanie-podlogowe-pytania-czytelnikow Płyty izolacyjne Isolecta oraz inne elementy systemu

1. Jakie wymogi musi spełniać instalacja elektryczna, aby można było efektywnie i bezpiecznie korzystać z elektrycznego ogrzewania płaszczyznowego?

System elektrycznego ogrzewania podłogowego pobiera moc elektryczna od 50 do 160 W na 1 m2 ogrzewanej podłogi. W związku z tym przydział mocy elektrycznej na mieszkanie lub dom musi przewidywać dodatkową moc wykorzystywaną przez system grzejny . Musi być oczywiście bezpieczna. „Instalacja elektryczna powinna być wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną, sprawna i sprawdzona przez uprawnionego elektryka.” – przypomina Łukasz Sobczyk Sales Manager Tyco – „Od strony wyposażenia instalacji, system ogrzewania elektrycznego powinien być zabezpieczony wyłącznikiem nadmiarowym i wyłącznikiem różnicowo-prądowym. Należy również pamiętać, aby system elektrycznego ogrzewania podłogowego został podłączony do zasilania przez wykwalifikowanego elektryka. Jest to warunek konieczny otrzymania gwarancji producenta systemu.”

2. Czy elektryczne ogrzewanie podłogowe może być jedynym systemem grzewczym w budynku?

Oczywiście tak, ale, jak w przypadku każdej inwestycji, trzeba sprawę dokładnie rozważyć. Każdy budynek należy traktować indywidualnie, dobór systemu poprzedzony musi być szczegółowymi obliczeniami start ciepła, kalkulacją kosztów użytkowania czy analizą warunków zasilania. Przecież użycie takiego systemu jako jedynego źródła ciepła w miejscu, w którym często zdarzają się przerwy w dostawach energii elektrycznej będzie przyczyną wielu kłopotów. Warto pamiętać, że ogrzewanie takie będzie się sprawdzać szczególnie dobrze w nowym budownictwie, gdzie zastosowane są nowoczesne materiały izolacyjne.

elektryczne-ogrzewanie-podlogowe-pytania-czytelnikow_1

3. Czy instalacja elektrycznego ogrzewania podłogowego jest możliwa w istniejących budynkach?

Elektryczne ogrzewanie podłogowe do połowy lat 90 można było stosować jedynie w budynkach nowo budowanych. Nie istniały urządzenia do montowania bezpośrednio pod materiałem wykończeniowym podłogi. Obecnie na rynku można znaleźć wiele rozwiązań umożliwiających wykonanie elektrycznego ogrzewania podłogowego również w istniejących pomieszczeniach. Można ją wykonać przy okazji każdej modernizacji podłogi w pomieszczeniu. Pamiętajmy jednak o tym, że system ogrzewania podłogowego zwiększy nasze zapotrzebowanie na prąd. Zanim zdecydujemy się na jego montaż sprawdźmy, czy zakład energetyczny zgodzi się na zwiększenie poboru mocy w naszym domu oraz (co ważne w starym budownictwie) czy budynek ma odpowiednią instalację elektryczną.

4. Co to znaczy, że ogrzewanie podłogowe elektryczne ma mniejszą bezwładność od ogrzewania wodnego?

Odpowiadając jednym zdaniem – zaczyna grzać natychmiast po włączeniu. Mniejsza bezwładność systemu elektrycznego polega na natychmiastowym wydzielaniu pełnej mocy grzewczej przez kabel grzejny, bezpośrednio po włączeniu ogrzewania zasilania. W przypadku ogrzewania wodnego czynnik grzewczy (czyli woda) musi przebyć drogę od miejsca podgrzania (piec, pompa ciepła) do pola grzewczego (system rur w pomieszczeniu), a więc ciepło w podłodze odczuwalne będzie dopiero po upływie pewnego czasu.
Leszek Wolanin, Dyrektor LUXBUD tłumaczy: „Elektryczny system grzejny umieszczamy tuż pod płytkami, w warstwie kleju. Dzięki temu szybciej nagrzewają płytki niż całą warstwę betonowego podkładu podłogi. W systemach wodnych natomiast rurki najpierw rozgrzewają beton, potem płytki. Kolejnym czynnikiem zmniejszającym bezwładność ogrzewania elektrycznego (czyli przyspieszającym jego działanie) jest to, że przewody grzejne mogą wydzielać moc aż 160 W na 1 m2. Jest to dużo więcej niż system wodny, a wiec i przewody grzejne szybciej rozgrzeją podłogę.”
Warto zwrócić uwagę na jeden szczegół ważny podczas projektowania ogrzewania – pamiętajmy, że im dalej od źródła ciepła tym dłuższy czas oczekiwania na podgrzanie podłogi i większe straty ciepła.

elektryczne-ogrzewanie-podlogowe-pytania-czytelnikow_2 Comfort Mata firmy Luxbud

5. Czy są jakieś zależności pomiędzy mocą grzejną instalacji, a funkcją pomieszczenia?

Zależności wynikają z różnych temperatur normatywnych dla różnych rodzajów pomieszczeń (np.: pokój dzienny: 20°C; łazienka: 25°C; korytarz: 16°C). Pamiętajmy, że moc grzejną dobieramy tak, jak w każdym systemie grzewczym – uzależniamy ją od strat i obliczeń cieplnych pomieszczenia. Oczywiście w pomieszczeniach o wymaganej wyższej temperaturze zastosujemy większą moc systemu grzewczego. Jeśli celem jest tylko komfort ciepłej podłogi to wystarcza moc ok. 80-160 W/m2. Łukasz Sobczyk Sales Manager Tyco radzi: „Do łazienek gdzie ciepła podłoga, krótki czas nagrzewania i wysoka temperatura w pomieszczeniu są jednym z elementów decydujących o komforcie, proponowałbym ogrzewanie o mocy 160 W/m2. Dla pozostałych typów pomieszczeń zwykle wystarczające są moce na poziomie 90 W/m2. Odstępstwem od tej reguły są sytuacje większego zapotrzebowania na moc, ze względu na np. słabszą izolację podłoża lub wymagania dotyczące szybszego nagrzewania się posadzki.”

6. Czy sterowanie ogrzewaniem odbywa się w obrębie jednego pomieszczenia, czy centralnie w całym budynku?

Ogrzewanie elektryczne podłogowe jest systemem nie centralnym. Oznacza to, że ciepło wytwarzane jest w tych pomieszczeniach, które chcemy ogrzewać, a nad utrzymaniem komfortowej temperatury w pomieszczeniu czuwają regulatory temperatury, po jednym dla każdego pomieszczenia lub każdej strefy grzania. Termostat taki steruje utrzymaniem zadanej temperatury, z możliwością regulacji nie tylko jej wysokości ale również godzin, w jakich ma być utrzymywana. Każdy pokój jest niezależnym systemem grzejnym, który można indywidualnie sterować.
W zależności od wybranego systemu sterowania możemy sterować temperaturą lokalnie, w danym pomieszczeniu przy pomocy programowalnego termostatu lub centralnie z poziomu sterownika centralnego, w systemach zdalnego sterowania przewodowego lub bezprzewodowego. Oczywiście, w każdym przypadku musimy mierzyć temperaturę w pomieszczeniu, którego ta regulacja dotyczy.

Można oczywiście połączyć termostaty w sieć i programować je centralnie. Taka funkcja ułatwia codzienne życie, zdejmując z użytkownika potrzebę ręcznej regulacji grzejników. Pozwala również na precyzyjną kontrolę kosztów ogrzewania. Do niedawna centralne sterowanie takimi niezależnymi regulatorami wiązało się z koniecznością dodatkowego okablowania pomieszczeń i umieszczeniu w jednym z nich obok regulatora temperatury również sterownika centralnego, zarządzającego resztą systemu. Obecnie, dzięki systemom sterowania centralnego z komunikacją bezprzewodową, sprawa jest mniej skomplikowana.

elektryczne-ogrzewanie-podlogowe-pytania-czytelnikow_3 Sterownik centralny OCS4 Elektra

7. Czy lepiej stosować czujniki temperatury podłogi czy powietrza?

To ważna kwestia wpływająca na funkcjonalność elektrycznego systemu ogrzewania podłogowego. Od niej w dużym stopniu zależy funkcjonalność całego zastosowanego w domu systemu grzewczego. Wyjaśnia ją Arkadiusz Kaliszczuk, Export Manager firmy ELEKTRA: „Rodzaj zastosowanych czujników zależy od funkcji jaką ma realizować nasze ogrzewanie podłogowe. Jeśli jest to zasadniczy system ogrzewczy, powinniśmy sterować temperaturą powietrza, gdyż to zapewni nam właściwy komfort termiczny. Jeśli elektryczne ogrzewanie podłogowe pełni tylko i wyłącznie funkcję wspomagającą – czyli tzw. „efekt ciepłej podłogi” – powinniśmy zastosować czujniki mierzące temperaturę podłogi. Temperaturę powietrza mierzą w tym wypadku termostaty systemu głównego. W pewnych sytuacjach można zastosować również regulatory z pomiarem temperatury powietrza i podłogi – ten drugi może pełnić funkcję zabezpieczenia układu przed ewentualnym przegrzaniem – zwłaszcza w pomieszczeniach, w których dochodzi do gwałtownego wyziębiania np.: wiatrołapy itp.”

8. Jaki rodzaj wylewki i jak grubej należy zastosować przy elektrycznym ogrzewaniu podłogowym?

Przewody grzejne mogą być zatopione w warstwie kleju tuz pod płytami jak również w warstwie betonu, podkładu anhydrytowego, powszechnie mówiąc - szlichcie. Nie ma specjalnych wymagań co do rodzaju jak i głębokości montażu w posadzce. Najlepiej jednak stosować wylewki betonowe przewidziane do ogrzewania podłogowego. Grubość wylewki w systemie ogrzewania bezpośredniego to 3 – 5 cm, akumulacyjnego 7 – 10 cm.

elektryczne-ogrzewanie-podlogowe-pytania-czytelnikow_4 Przykład montażu maty grzejnej Comfort Mata firmy Luxbud

9. Czy, podobnie jak w przypadku ogrzewania wodnego, niezbędne jest zachowanie szczelin dylatacyjnych na większych powierzchniach, między pomieszczeniami i wzdłuż ścian?

Podłoga nagrzewa się, rozszerza i kurczy w obu systemach tak samo. Szczeliny dylatacyjne wymagane są w podłogach o dużych powierzchniach i niekorzystnym stosunku boków (duże dysproporcje w długości sąsiadujących ścian) niezależnie od rodzaju systemu grzewczego. Kabel grzejny nie może przechodzić przez szczeliny dylatacyjne, należy zastosować osobne zestawy kabla grzejnego w poszczególnych polach powstałych po dylatacji powierzchni.

10. Czy to prawda, że wykańczając podłogę z ogrzewaniem płaszczyznowym, należy stosować szersze fugi?

Pamiętajmy, że do podłóg wyposażonych w ogrzewanie podłogowe fugi dobiera się tylko elastyczne, z testem do tego typu ogrzewania. Szerokość fug zależna jest od wielkości zastosowanych płytek.

11. Czy dobór mocy grzejnej instalacji uzależniony jest od rodzaju materiału wykończeniowego podłogi?

Zbigniew Gałązka, Manager Produktu „DEVI” wyjaśnia: „Moc grzewcza systemu zależy oczywiście od pokrycia podłogi, ponieważ różne materiały charakteryzują się różną opornością cieplną. Ograniczenia mocy grzewczej stosuje się przy pokryciach drewnianych – do 100 W/m2 oraz w podłogach typu „deski na legarach” – do 80 W/m2.”

12. Czy przy instalacji ogrzewania płaszczyznowego w pomieszczeniach mokrych, np. typu łazienka, obowiązują inne zasady montażu i zabezpieczeń niż w pozostałych pomieszczeniach?

elektryczne-ogrzewanie-podlogowe-pytania-czytelnikow_5 1. Kabel grzejny DEVI DTCE 30; 2. Mata grzejna DEVI DTCE 300; 3. Mata grzejna DEVI DTIF 150; 4. Przewód grzejny DEVI DTIP 18.

Instalacja w pomieszczeniach wilgotnych (np. łazienka, sauna) musi być wykonana z zastosowaniem kabli grzejnych z ekranem ułożonym koncentrycznie na całym obwodzie oraz oczywiście posiadać wyłącznik różnicowo-prądowy w obwodzie zasilania. Ekran ochronny w konstrukcji kabla grzejnego, po podłączeniu do uziemienia, razem z wyłącznikiem różnicowo-prądowym pełni funkcję ochrony przeciwporażeniowej.

13. Powszechnie wiadomo, że energia elektryczna jest najdroższym źródłem ciepła. Czy w przypadku elektrycznego ogrzewania płaszczyznowego można mówić o optymalizacji kosztów? A jeśli tak, to co może mieć na to wpływ?

Rozpatrując koszty eksploatacji elektrycznego systemu grzewczego należy uwzględnić nie tylko koszt energii elektrycznej. Bardzo ważnym argumentem jest praktycznie zerowy koszt konserwacji sytemu oraz długa żywotność elementów grzejnych (minimum 50 lat). Istotnym argumentem zasilania energią elektryczną jest jej powszechna dostępność i bezpieczeństwo użytkowania.
Zaletą jest mała bezwładność, o której pisaliśmy wcześniej. Dodatkowo elektryczne ogrzewanie podłogowe to system akumulacyjny – może „magazynować” ciepło w nocy, gdy energia elektryczna jest tańsza (w przypadku korzystania z taryfy nocnej) i oddawać w ciągu dnia.

Optymalizacja kosztów elektrycznego ogrzewania podłogowego, podobnie jak innych systemów, polega na ekonomicznym wykorzystaniu ogrzewania przez stosowanie nowoczesnych, programowalnych termostatów. Wysokość rachunków za prąd można ograniczyć stosując programowanie czasowe czyli korzystanie z temperatury komfortowej i ekonomicznej w ciągu doby. Niskie koszty to obniżenie temperatury w nocy, ograniczenie temperatury w przypadku nieobecności w domu czy korzystanie z funkcji „otwarte okno” (wyłączenie ogrzewania w okresach wietrzenia pomieszczenia). Jeżeli kable grzejne stosujemy tylko do uzyskania komfortu ciepłej podłogi np. w łazience, to system można uruchamiać tylko na kilka godzin. System grzejny uruchamiamy tylko rano i wieczorem, gdy korzystamy z łazienki.

14. Jaki jest obecny trend rozwoju tej formy ogrzewania? Czego możemy się spodziewać w najbliższych latach?

Zalety elektrycznych systemów grzewczych, które decydują o ich popularności wylicza Zbigniew Gałązka, Manager Produktu „DEVI”: „Człowiek odczuwa komfort cieplny przez stopy, ogrzewanie podłogowe jest więc najbardziej komfortowym systemem grzewczym. Znając naszą skłonność do komfortu należy się więc spodziewać dalszego zainteresowania takimi rozwiązaniami. Poza tym jest systemem łatwym i wygodnym w sterowaniu, a takie rozwiązania dobrze sprawdzają się w „inteligentnych” i energooszczędnych budynkach, których powstaje coraz więcej.”

Leszek Wolanin, Dyrektor LUXBUD dodaje: „Dzięki temu, że elektryczne systemy grzewcze są coraz bardziej efektywne rośnie również zakres ich stosowania - coraz powszechniejsze jest używanie kabli grzejnych do odśnieżania i odladzania schodów zewnętrznych, podjazdów do garaży, ramp, chodników a także rynien i rur spustowych na dachach.”

Krótko mówiąc – dzięki swej wszechstronności i elastyczności elektryczne systemy grzewcze oparte na kablach grzejnych będą coraz bardziej powszechne.x