Wysoki poziom automatyzacji procesów wymaga stosowania pewnych i niezawodnych rozwiązań technicznych. Elementem składowym takich rozwiązań są wysokiej jakości kable i przewody. Technokabel S.A. jest wiodącym producentem kabli i przewodów niskich napięć do zasilania i transmisji sygnałów będących nośnikami informacji w systemach automatyki i elektroniki przemysłowej. Obok standardowych rozwiązań, duży nacisk kładziemy na specjalne konstrukcje kablowe realizujące swoje funkcje w ciężkich warunkach pracy.

kable i przewody w wymagajacych aplikacjachPrzewód do robotów i manipulatorów typu PS-TF-M04

Trudną do pogodzenia jest miniaturyzacja przewodów z jednoczesnym zachowaniem dużej odporności mechanicznej. Zastosowane w różnego rodzaju manipulatorach i robotach przewody powinny zapewnić bezawaryjną pracę tych urządzeń, pomimo permanentnemu poddawaniu skręcaniu i przeginaniu. Małe grubości izolacji i powłok kabli wymagają zastosowania odpowiednio wytrzymałych materiałów oraz odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych. Dla uzyskania odpowiedniej elastyczności i odporności na przeginanie należy stosować, pomimo małych przekrojów, giętkie, wielodrutowe żyły przewodzące o odpowiedniej budowie.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu Technokabel oferuje dla tego rodzaju aplikacji rodzinę przewodów PS-TF-M01, PS-TF-M02, PS-TF-M03 i PS-TF-M04. Są to giętkie przewody wielożyłowe w powłoce poliuretanowej charakteryzującej się dużą odpornością mechaniczną. W poszczególnych typach zastosowano różne materiały izolacyjne na żyłach przewodzących. Pierwsze trzy z wymienionych typów, przy zachowaniu tych samych wymiarów, oferują różne odporności na jednoczesne przeginanie i skręcanie. Najmniejszą PS-TF-M01 (min 1 mln cykli), następnie PS-TF-M02 (min 2 mln cykli) i największą PS-TF-M03 (min 5 mln cykli). Wzrost wytrzymałości związany jest z zastosowaniem na izolację materiałów o lepszej Fot. 1. Przewód do robotów i manipulatorów typu PS-TF-M04 wytrzymałości mechanicznej. Oczywiście wiąże się to ze wzrostem ceny przewodów. Ostatni z oferowanych typów PS-TF-M04 posiada izolację z materiału o bardzo wysokiej wytrzymałości, co pozwoliło przy tej samej liczbie i przekroju żył znacznie zredukować średnicę zewnętrzną i masę przewodu (ponad 10%) i utrzymać przy tym największą odporność na przeginanie i skręcanie (min 15 mln cykli). Rozwiązanie to może być istotne w aplikacjach wymagających wysokiej miniaturyzacji, gdzie jest mało miejsca na przewody i moc przeznaczona na przeginanie przewodów jest ograniczona. Wiąże się to z proporcjonalnym wzrostem ceny jednostkowej w stosunku do uzyskanych właściwości.

kable i przewody w wymagajacych aplikacjach2Fot. 2. Przewód do pojazdów szynowych typu TECHRAY-201

W przypadku gdy przesyłane sygnały są wrażliwe na zakłócenia stosuje się przewody ekranowane. Jeżeli zakłócenia są na poziomie częstotliwości akustycznych stosuje się bardzo giętkie ekrany w postaci owinięcia spiralnego z drutów miedzianych jak w przewodach PS-TF-M01-D, PS-TF-M02-D, PS-TF-M03-D i PS-TF-M04-D. W innym przypadku rozwiązaniem są ekrany w postaci oplotu o odpowiedniej konstrukcji z drutów miedzianych ocynowanych jak w typach PS-TF-M01-C, PS-TF-M02-C, PS-TF-M03-C i PS-TF-M04-C. Duże wymagania stawiane są przewodom instalowanym w pojazdach szynowych. Ważnym aspektem tego zastosowania jest bezpieczeństwo pożarowe przewożonych kolejami osób. Przewody powinny być bezhalogenowe, nieemitujące gęstych dymów i korozyjnych produktów podczas spalania. Powinny również być trudnopalne, aby nie przyczyniać się do rozprzestrzeniania płomienia wewnątrz pojazdu. Ze względu na małe przestrzenie instalacyjne powinny charakteryzować się dużą elastycznością oraz kompaktową budową. Ważną cechą tej aplikacji jest odporność na drgania. Dodatkowo w przestrzeniach około jednostki napędowej może wystąpić podwyższona temperatura i możliwość kontaktu z materiałami ropopochodnymi. Doskonale w takim środowisku pracy radzą sobie przewody z serii TECHRAY, które są wykonane z materiałów bezhalogenowych usieciowanych radiacyjnie i wykazują podwyższoną odporność chemiczną oraz rozszerzony zakres temperatur pracy od - 40 do + 120°C. Przeznaczone są do wykonywania połączeń stałych i ruchomych w osłoniętych instalacjach wewnątrz i na zewnątrz pojazdów taboru szynowego oraz środkach transportu publicznego. Mogą być stosowane w systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i zasilających. Wykonywane są jako jedno- i wielożyłowe, ekranowane i nieekranowane, w kilku grupach napięciowych: 300 V, 0,6/1 kV, 1,8/3 kV i 3,6/6 kV. Dostępne są również wykonania hybrydowe, składające się z przewodów o różnym napięciu pracy i różnych przekrojach żył.

kable i przewody w wymagajacych aplikacjach3Fot. 3. Miniaturowy przewód koncentryczny RG 316/U

W trudnych warunkach środowiskowych, w miejscach gdzie wymagana jest duża odporność chemiczna i podwyższona odporność temperaturowa zalecamy stosowanie przewodów w izolacji i powłoce z tworzyw fl uorowych. W zależności od rodzaju użytego tworzywa można uzyskać maksymalną temperaturę pracy przewodów wynoszącą 150°C, 200°C, a nawet do 300°C. W tej grupie wyrobów znajduje się między innymi ekranowany przewód z kapilarą do sond pomiaru ciśnienia i poziomu cieczy typu Li7YC7Y-Sp. Transmisja sygnałów pomiarowych w tak trudnych warunkach środowiskowych realizowana jest za pomocą miniaturowych przewodów koncentrycznych wykonanych z wykorzystaniem tworzyw fl uorowych. W śród oferowanych przez Technokabel przewodów koncentrycznych znajdują się mikrokoncentryki RG 178 (o średnicy zewnętrznej 1,8 mm), RG 179 (o średnicy zewnętrznej 2,5 mm) i RG 316 (o średnicy zewnętrznej 2,5 mm). Opracowana w ramach Projektu Unijnego technologia spieniania fi zycznego pozwala zaoferować w tej grupie przewodów również mikrokoncentryki o spienianej izolacji fl uorowej. Wymienione rozwiązania konstrukcyjne to przykłady z bogatej oferty produkowanych przez Technokabel S.A. kabli i przewodów do specjalnych zastosowań. Rozwiązania szyte na miarę to nasza domena, która stanowi o postępie i innowacyjności dostarczanych przez nas wyrobów. Analizując naszą ofertę można z pewnością dobrać rozwiązanie, które będzie optymalne dla naszych Klientów, łącząc pełną, oczekiwaną funkcjonalność w atrakcyjnej cenie.

mgr inż. Dariusz Ziółkowski
Technokabel S.A.x