Utworzony przed ponad 25 laty system automatyki budynku, początkowo nazwany EIB, a od wielu już lat znany jako KNX, dynamicznie się rozwija. Przyłączają się doń twórcy innych systemów, producenci branży elektrycznej i pokrewnych, projektanci oraz instalatorzy. Używane w systemie KNX oprogramowanie ETS doczekało się nowej wersji, ETS Inside. Jest to rewolucyjny, prosty w obsłudze interfejs dający między innymi możliwości konfigurowania systemów KNX z urządzeń mobilnych.

Fot. 1. Poster spotkań KNX. Fot.: KNX ASSOCIATION Fot. 1. Poster spotkań KNX. Fot.: KNX ASSOCIATION

Polska premiera najnowszej wersji oprogramowania ETS odbyła się w Warszawie, 30 marca br. w Hotelu Lord i miała charakter uroczystej gali.

Rozwój KNX, informacje, integracja

Spotkanie rozpoczął prezes Stowarzyszenia KNX Polska, Jan Worobiec, który po powitaniu gości przedstawił rozwój KNX od strony organizacyjnej oraz merytorycznej na świecie i w Polsce.
Światowa organizacja KNX Association skupia już 405 członków, w większości producentów urządzeń, z 41 krajów i 130 partnerów naukowych z 33 państw. Corocznie przybywa kilkaset certyfikowanych produktów technicznych zgodnych ze standardem KNX. Liczba osób stowarzyszonych w organizacji jako partnerzy – projektanci, wykonawcy itp. – sięga 66 150 specjalistów ze 157 krajów.
W Stowarzyszeniu KNX Polska działają takie fi rmy jak: B.E.G. Bruck Electronic, GIRA (jej przedstawicielem w Polsce jest TEMA), Hager, Fot. 2. Procentowe udziały partnerów KNX Association z krajów członkowskich Fot. 1. Poster spotkań KNX JUNG (reprezantowana przez polskiego partnera Intellihouse), Satel, Schneider Electric i Theben (reprezantowana przez polskiego partnera El-Team).
Stowarzyszenie KNX Polska jest organizacją non profit, jedną z 44 grup narodowych światowego Stowarzyszenia KNX z siedzibą w Brukseli. Liczba praktyków i sympatyków KNX w Polsce jest duża i stale się powiększa. Po wystąpieniu inauguracyjnym głos zabierali jeszcze:

  • Damian Fituch z firmy Jung Polska(KNX – Ewolucja i przeszłość),
  • Jarosław Kudzian, Satel (Nowy ETS Inside),
  • Kamil Konopka, KNX Polska (Uruchomienie ETS Inside – prezentacja na żywo),
  • Cezary Chałupczak, integrator instalacji KNX, BWS (praktyczne aspekty ETS).

 

Fot. 2. Procentowe udziały partnerów KNX Association z krajów członkowskich. Fot.: KNX ASSOCIATION Fot. 2. Procentowe udziały partnerów KNX Association z krajów członkowskich. Fot.: KNX ASSOCIATION

W sali konferencyjnej firmy partnerskie Stowarzyszenia KNX Polska przygotowały dostępne podczas całego spotkania stoiska ekspozycyjno-informacyjne z aparturą KNX, katalogami, prospektami itp. Przedstawiciele firm służyli konsultacjami i poradami praktycznymi. Wydawnictwo Targetpress, wydawca Fachowego Elektryka miał udział w zorganizowaniu spotkania, które zakończyło się uroczystą kolacją, a potrwało w sumie kilka godzin. To oraz udział około 90 osób świadczy o zainteresowaniu środowiska KNX takimi imprezami oraz informacyjnej i integracyjnej roli takich przedsięwzięć.

Fot. 3. Wystąpienie inauguracyjne prezesa Jana Worobca. Fot.: RAFAŁ DUMA Fot. 3. Wystąpienie inauguracyjne prezesa Jana Worobca. Fot.: RAFAŁ DUMA Fot. 4. Podczas ponad dwugodzinnej sesji. Fot.: RAFAŁ DUMA Fot. 4. Podczas ponad dwugodzinnej sesji. Fot.: RAFAŁ DUMA

Kolejne, jeszcze wygodniejsze rozwiązanie

ETS Inside to efekt 26 lat doświadczenia sprzętowego i informatycznego KNX oraz wiodących w branży norm. Stanowi on zmodyfikowane i uproszczone uzupełnienie najbardziej zaawansowanego rozwiązania KNX o wysokiej wydajności, ETS Professional. Może przyczynić się do dalszego rozwoju automatyzacji domów, jakiej oczekują ich właściciele i wzrostu popularności KNX wśród fachowców i ich klientów.
ETS Inside to ofi cjalne narzędzie KNX Association, które umożliwia specjalistom z branży elektrycznej i ich klientom pełne, a jednocześnie stosunkowo łatwe dostosowanie funkcjonalności domu. ETS Inside jest gotowe na wszystko: automatyzację systemu sterowania oświetleniem, żaluzjami, klimatyzacją lub zabezpieczeniem domu. ETS Inside jest sterowane aplikacją obsługiwaną na komputerze, tablecie lub nawet smartfonie (wersja na smartfon będzie dostępna od drugiej połowy 2017 r.)

Fot. 5. Jedno z kilku stoisk ekspozycyjno-informacyjnych, firmy GIRA. Fot.: RAFAŁ DUMA Fot. 5. Jedno z kilku stoisk ekspozycyjno-informacyjnych, firmy GIRA. Fot.: RAFAŁ DUMA Fot. 6. Na tym ujęciu widać w głębi stoiska fi rm Hager i JUNG Fot. 6. Na tym ujęciu widać w głębi stoiska firm Hager i JUNG. Fot.: RAFAŁ DUMA

Jak działa ETS Inside?

Dodając do instalacji KNX kompatybilny z ETS Inside specjalizowany minikomputer (nowy rodzaj sprzętu) i łącząc go za pomocą USB lub KNXnetIP, przyjazny użytkownikowi interfejs – działający na komputerze, tablecie (lub smartfonie) – umożliwia integratorom i klientom ustawienie systemów KNX zgodnie ze specyfi kacjami.
Wymagane do tego są: istniejąca lub nowa instalacja KNX, wspomniany minikomputer kompatybilny z ETS Inside, ważna licencja dla ETS Inside.
Z ETS Inside można stworzyć i skonfi gurować projekty nawet dla 255 urządzeń KNX. Program można zainstalować na zwykłym komputerze, a także na minikomputerze z systemem Windows 10 i magistralą KNX. Dużym atutem nowego rozwiązania jest koszt licencji: 160 euro (dla ETS Proffesional – 1000 euro). Na opisanym wcześniej galowym spotkaniu wylosowano jedną darmową licencję ETS Inside (bezpłatny voucher otrzymał Pan Adam Sulisz – ANB Sp. z o.o.) oraz 100 voucher- ów o wartości 100 euro każdy na promocyjny zakup takich licencji.

Jerzy Wierzbowski

Więcej na temat:


x