Kluczową rolę w automatyce przemysłowej odgrywają magistrale komunikacyjne i związane z nimi protokoły, dzięki którym można – w układzie sieciowym – właściwie adresować, przesyłać i odbierać sygnały.

Konwerter R060 Konwerter R060

Należące do tej grupy rozwiązanie MP-Bus opracowane przez firmę Belimo AG monitoruje i steruje aż ośmioma napędami, pozycjonowaniem przepustnic, zaworów regulacyjnych i regulatorów VAV. MP-Bus zapewnia niższe koszty inwestycyjne ze względu na stosunkowo proste okablowanie oraz większą możliwość regulacji i diagnostyk oraz nie ma ograniczeń dotyczących topologii sieci. Podstawowa wersja MP-Bus została rozszerzona o standardy MFT oraz MFT2.
Konwerter Domat R060 Modbus/MP-Bus jest wyposażony zarówno w złącze szeregowe (RS485) jak i Ethernet. Linia RS485 jest galwanicznie oddzielona. Oba złącza, szeregowe i Ethernet, mogą być używane jednocześnie. Urządzenie współpracuje z funkcjami Modbus F01 – F06, F15 i F16, dzięki czemu dane mogą być dostępne bitowo lub przy użyciu funkcji odczytu i zapisu danych w całym rejestrze. Wszystkie parametry komunikacji szeregowej, adres IP, port TCP dla Modbus itd. są ustawiane za pomocą wbudowanego serwera internetowego, dzięki czemu nie ma potrzeby zamawiania dodatkowego oprogramowania czy okablowania. Konwerter obsługuje zarówno półautomatyczne, jak i manualne adresowanie MP-busowych urządzeń peryferyjnych. R060 na Modbusie oferuje także funkcje konfiguracyjne i diagnostyczne, można go zatem stosować jako uniwersalny interfejs dla magistrali MP-Bus – z dostępem do sieci lub sterowany za pomocą modbusowych komend przesyłanych z oprogramowania klienckiego. Kolejną ważną cechą jest tzw. DataPool, funkcja służąca do odczytu dłuższych ciągów wartości, np. odczytów ciepłomierzy. Nadajnik jest zasilany prądem stałym lub zmiennym o napięciu 24 V, dzięki czemu można go podłączyć do standardowych MP-busowych urządzeń peryferyjnych. Do diagnostyki komunikacji i zasilania wykorzystywane są diody LED. Konwerter R060 oferowany przez firmę Domat Control System s.r.o. – dostawcę komponentów i systemów do pomiaru i kontroli jest kolejnym innowacyjnym elementem do budowy zintegrowanych systemów wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji w dużych obiektach budowlanych. Z tymi i innymi rozwiązaniami oferowanymi przez firmę DOMAT można będzie zapoznać się m.in. podczas targów INSTALACJE 2016.

Topologia sieci MP-Bus z konwerterem R060 Topologia sieci MP-Bus z konwerterem R060

www.domat-cs.pl

Więcej na temat:


x