Bezprzewodowy system stertowania EXTA FREE wzbogacony o jednostkę centralną EFC-02 to pełna kontrola nad roletami okiennymi w całym budynku, a także bramami garażowymi i wjazdowymi.

inteligentny bezprzewodowy system sterowania exta free komfortowe sterowanie roletami w przystepnej cenie

Aplikacja umożliwia zarządzanie roletami z podziałem na poziomy i pomieszczenia budynku. Skróty widoczne na pulpicie smartfona pozwalają na błyskawiczne otwieranie bram wjazdowych i garażowych oraz opuszczanie/podnoszenie wszystkich rolet jednym kliknięciem. Opcja zaprogramowania funkcji czasowych umożliwia użytkownikom systemu sterowanie roletami zgodnie z zadanym harmonogramem. W ramach systemu EXTA FREE roletami można zarządzać również z poziomu nadajników EXTA FREE oraz tradycyjnych łączników żaluzjowych (sterowanie lokalne, centralne,ustawienia komfortowe).

Sterowanie roletami okiennymiza pomocą bezprzewodowego sterownika SRP-02

Sterownik rolet SRP-02 pozwala na sterowanie przewodowe oraz bezprzewodowe z dowolnego, dwukanałowego nadajnika systemu EXTA FREE lub jednostki centralnej EFC-02. Każdą roletą można sterować lokalnie za pomocą pilotów radiowych, bezprzewodowych nadajników klawiszowych czy pilotów TV zapisanych w pamięci translatora RTI-01.

Sterowanie lokalne,centralne i grupowe

Każdy sterownik rolet może być kontrolowany za pomocą nadajników radiowych systemu EXTA FREE dzięki unikalnym kodom cyfrowym zapisanym w pamięci sterownika. Takie rozwiązanie pozwala na gromadzenie poszczególnych sterowników grupy i ich łatwą kontrolę. Możliwe jest także centralne sterowanie wszystkimi roletami w budynku.

Programowanie czasu podnoszenia i opuszczania rolet

Wykorzystując centralny programator czasowy tygodniowy ZCM-12 oraz nadajnik radiowy na szynę TH- 35 RNM-10 można w prosty sposób zaprogramować czas podnoszenia i opuszczania rolet. W programatorze czasowym tygodniowym ZCM-12 należy wprowadzić określone godziny w danym dniu tytypugodnia. Programator wysyła sygnał do nadajnika RNM-10. Nadajnik przekazuje radiowo polecenie podniesienia lub opuszczenia rolet bezpośrednio do poszczególnych odbiorników SRP-02.

Sterownik linii centralych SRP-03

Sterownik linii centralnych SRP-03 pozwala na centralne, bezprzewodowe sterowanie grupą przewodowych sterowników rolet typu SRP-01. Urządzenie wysyła do linii sterowania centralnego impulsy sterujące. Jest to idealne rozwiązanie modyfikujące istniejące, przewodowe instalacje sterowania roletami. Zasadę działania urządzenia ilustruje rysunek 2.

inteligentny bezprzewodowy system sterowania exta free komfortowe sterowanie roletami w przystepnej cenie5
Rys 2. Zasada działania sterownika linii centralnych (centralnego) SRP-03

Nowości w grupie EXTA FREE

Pilot P-256/36 – możliwość komfortowego sterowania 36 odbiornikami

Nowy pilot 36-kanałowy pozwala na komfortowe niezależne sterowanie aż 36 kanałami odbiorników systemu EXTA FREE lub 18 sterownikami rolet SRP-02. Zastosowanie pilota P-256/36 pozwala na sterowanie indywidualne każdej z rolet, sterowanie grupowe lub centralne. Pilot posiada podświetlany pierścień. Podświetlenie poszczególnych diod to informacja na temat aktywnego w danym momencie banku klawiszy.

inteligentny bezprzewodowy system sterowania exta free komfortowe sterowanie roletami w przystepnej cenie2

RWS-311 - sprawdzona konstrukcja radiowego wyłącznika sieciowego RWS teraz dostępna w ramach systemu bezprzewodowego

Radiowe wyłączniki sieciowe przeznaczone są do bezprzewodowego sterowania oświetleniem zewnętrznym, pompami, napędami oraz innymi elementami instalacji usytuowanymi w trudno dostępnych miejscach. Nowa konstrukcja współpracuje z nadajnikami systemu EXTA FREE takimi jak: piloty, nadajniki klawiszowe, nadajniki dopuszkowe. Urządzenia dostępne są także w zestawie z pilotem.

inteligentny bezprzewodowy system sterowania exta free komfortowe sterowanie roletami w przystepnej cenie4

Nadajniki RNK-02/W i RNK-04/W – teraz także dostępne w kolorze białym

Dostępne dotychczas w kolorze kremowym nadajniki klawiszowe RNK-02/W i RNK- -04/W teraz można nabyć także w kolorze białym.

inteligentny bezprzewodowy system sterowania exta free komfortowe sterowanie roletami w przystepnej cenie3x