Koncepcja „Peace of Mind” oznacza celowe odejście od popularnego sposobu podejmowania decyzji inwestycyjnych określanego jako „Cheap in Mind”. W podejściu „Cheap in Mind” nadrzędny cel stanowi zminimalizowanie kosztów budowy, bez względu na negatywne konsekwencje i skutki uboczne tak wąskiego postrzegania inwestycji. Warto jednak pamiętać, że zakres kosztów budowy, łącznie z etapem planowania, stanowi średnio mniej niż 20 procent kosztów cyklu życia obiektu. Celem koncepcji „Peace of Mind” w automatyce budynkowej jest zminimalizowanie wszystkich kosztów i problemów związanych z utrzymaniem obiektu w całym cyklu życia budynku. „Peace of Mind” uzyskał status znaku jakości w automatyce budynkowej przyznawany przez niemiecki urząd TÜV Sud.

DG+ PowerCat C6A

Mówiąc w skrócie, „Peace of Mind” oznacza takie tworzenie systemów automatyki, aby minimalizowane były całkowite koszty użytkowania obiektu, a nie tylko początkowe koszty budowy i instalacji urządzeń. Zgodnie z tą ideą warto odstąpić od stosowania dedykowanego sprzętu, który charakteryzuje się krótkim czasem życia, zastępując go otwartymi, elastycznymi sprzętowo i aplikacyjnie rozwiązaniami. Dlatego też w szwajcarskiej firmie Saia-Burgess powstały niezależne od producenta założenia i wymagania stawiane dostawcom nowo budowanych lub modernizowanych systemów. Dokumenty te są częścią materiałów przetargowych, a wykonane zgodnie z nimi instalacje podlegają weryfikacji*).

Saia-Burgess jest szwajcarskim producentem sterowników, paneli operatorskich i podzespołów do automatyki, w tym liczników energii elektrycznej. Produkty firmy wyróżnia zintegrowana funkcjonalność komunikacji w różnych sieciach oraz zespół technologii znanych z branży IT zwanych Automation Server. Już od 2000 roku sterowniki Saia oferowane są z webserwerem, czyli wbudowanym serwerem stron WWW. Kolejne funkcje Automation Server to możliwość wysyłania e-maili, praca jako serwer FTP, komunikacja z wykorzystaniem technologii GPRS i Bluetooth, a także możliwość przechowywania danych na karcie pamięci Flash. Standardem jest również wbudowanie w urządzenia interfejsów USB oraz do sieci Ethernet, co umożliwia łatwe wykorzystanie sterowników PLC w systemach, gdzie zagregowane dane muszą być przesyłane do i ze sterownika. Jednocześnie użytkownik może w intuicyjny sposób, taki jaki zna z komputerów i różnych urządzeń używanych na co dzień, pobierać, analizować i przetwarzać zebrane informacje oraz wizualizować je, wykorzystując standardową przeglądarkę internetową. Możliwości takie zdecydowanie upraszczają tworzenie i obsługę systemów automatyki – szczególnie budynkowej, gdzie do danych oraz możliwości nastaw dostęp muszą mieć często osoby nie będące inżynierami.

Należy zaznaczyć, że programowanie i zmiany programu sterownika odbywać się mogą zarówno lokalnie (łącze USB) jak i zdalnie (np. łącze Ethernet) z wykorzystaniem pakietu oprogramowania Saia PG5 Controls Suite, co gwarantuje, że postronne osoby nie mają dostępu do funkcji zarezerwowanych dla instalatorów i integratorów systemów.

Wymienione cechy urządzeń PLC i HMI są bardzo przydatne w zastosowaniach związanych z automatyką budynkową, aplikacjami infrastrukturalnymi i podobnymi. Normy związane z ochroną środowiska, szczególnie w zakresie emisji CO2 oraz zużycia energii na metr kwadratowy, a także rosnące wymagania samych klientów powodują, że konieczne staje się stosowanie coraz bardziej zaawansowanych, a jednocześnie coraz prostszych w serwisowaniu, systemów automatyki budynkowej. Tego typu rozwiązania pozwalają na zwiększenie komfortu użytkowników oraz przyczyniają się do minimalizacji zużycia mediów. Ponieważ większość całkowitych kosztów instalacji i utrzymania systemów budynkowych (np. działania klimatyzacji) związanych jest z ich użytkowaniem – w szczególności kosztami zużywanej energii – zasadne jest inwestowanie w automatykę i układy sterowania.

Westside czyli sprawdzone rozwiązania Saia w akcji

Przykładem inwestycji zrealizowanej zgodnie z koncepcją Peace of Mind jest centrum handlowo-biurowo-hotelowo-rekreacyjne Westside. Westside Center to największy w Szwajcarii obiekt infrastrukturalny, zaprojektowany przez znanego architekta Daniela Libeskinda. Centrum, wybudowane nieopodal stolicy Szwajcarii - Berna, statystycznie rokrocznie gości każdego jej mieszkańca ponad 20 razy, a powierzchnia jego aquaparku (10 tys. m2) przewyższa sumę czterech największych obiektów tego typu w Polsce. Centrum Westside jest obiektem niskoenergetycznym certyfikowanym w szwajcarskim systemie certyfikacji MINERGIE. Cały obiekt zużywa rocznie tylko 11 000 MWh energii. Jest to zasługa m.in wysokowydajnego systemu klimatyzacji i wentylacji z odzyskiem ciepła zapewniającego 36% energii. Pomieszczenia centrum ogrzewane są kotłem na zrębki drewniane, generującym kolejne 49% energii. Pozostałe 15% uzyskuje się dzięki urządzeniom opalanym olejem. Nadwyżki ciepła wykorzystywane są do ogrzewania aquaparku Bernaqua.
x