TECHNOKABEL S.A. jako renomowany producent kabli i przewodów ma w swojej ofercie szeroki zakres wyrobów dla automatyki. Realizują one funkcje zasilania urządzeń, ale także transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w systemach sterowania, sygnalizacji, monitoringu, przetwarzania danych oraz technice pomiarowej.

Fot. 1. TECHNOKABEL TECHNOTRONIK LiHCH Fot. 1. TECHNOKABEL TECHNOTRONIK LiHCH

Coraz częściej projektanci układów automatyki decydują się na zastosowanie kabli bezhalogenowych. W trakcie pożaru emitują one przezroczyste dymy, które nie utrudniają ewakuacji przebywających w obrębie pożaru osób. Gazy emitowane podczas palenia są nietoksyczne oraz niekorozyjne i w wyniku połączenia z wilgocią/wodą nie tworzą żrących substancji, które mogą być przyczyną poparzeń ciała lub korozji urządzeń elektronicznych oraz instalacji kablowej znajdującej się poza bezpośrednim oddziaływaniem ognia.
Sygnały kontrolne i pomiarowe mogą być przesyłane za pomocą giętkich kabli wielożyłowych typu TECHNOTRONIK LIHH i ekranowanych giętkich kabli wielożyłowych typu TECHNOTRONIK LIHCH (fot. 1). Oferowane są również kable o konstrukcji parowej typu TECHNOTRONIK LIHH-P i TECHNOTRONIK LIHCH-P. Kable ekranowane wyposażone są w oplot z drutów miedzianych ocynowanych, który chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych. Taka budowa ekranu pozwala uzyskać dobrą elastyczność kabla.

Oddzielną grupę stanowią wieloparowe kable ekranowane typu RD-H(ST)H Bd o konstrukcji pęczkowej (fot. 2). Służą one do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych lub cyfrowych o częstotliwości do 10 kHz. Dzięki specjalnej konstrukcji (odpowiednie skoki par, konstrukcja pęczkowa) osiągnięto niski poziom wzajemnego zakłócania się torów kabla.

Fot. 2. TECHNOKABEL RD-H(St)H n x 2 x 0,5 mm2 Bd Fot. 2. TECHNOKABEL RD-H(St)H n x 2 x 0,5 mm2 Bd

Zwiększone wymagania dotyczące ilości informacji przekazywanej w jednostce czasu w przemysłowych układach automatyki realizowane są za pomocą kabli do przemysłowych sieci PROFIBUS, typu TECHNOTRONIK 02YS(St)CH (fot. 3). Transmisja sygnałów w tego typu kablach odbywa się z prędkością do 16 Mb/s.

Fot. 3. TECHNOKABEL BUS O2YS(St)CY 1x2x0,64/2,6 mm Fot. 3. TECHNOKABEL BUS O2YS(St)CY 1x2x0,64/2,6 mm

W budynkach inteligentnych opartych na standardach Europejskiej Magistrali Instalacyjnej EIB (European Installation Bus) stosowane są kable EIB BUS-H przeznaczone do łączenia urządzeń sygnalizacyjnych i sterujących (fot. 4).

Fot. 4. TECHNOKABEL EIB BUS 2x2x0,8 mm i EIB BUS-H 2x2x0,8 mm Fot. 4. TECHNOKABEL EIB BUS 2x2x0,8 mm i EIB BUS-H 2x2x0,8 mm

Zasilające instalacje elektroenergetyczne budynków powinny być realizowane przy użyciu kabli N2XH-J 0,6/1 kV i N2XCH 0,6/1 kV, zaś instalacje elektryczne pomieszczeń za pomocą przewodów H03Z1Z1-F, H05Z1Z1-F, H05ZZ-F i H07ZZ-F (fot. 5). Najbardziej rozwiniętą grupą są kable „ognioodporne”. Spełniają one niezwykle ważna rolę w systemach bezpieczeństwa i ze względu na przeznaczanie instalowane są w następujących rodzajach instalacji przeciwpożarowych:

  • sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP) – HTKSH, HTKSHekw,
  • dźwiękowych systemach ostrzegania (DSO) – HTKSH PH90, HTKSHekw PH90,
  • oświetlenia awaryjnego – HTKSH PH90, HTKSHekw PH90,

 

Fot. 5. TECHNOKABEL HTKSekwPH90 Fot. 5. TECHNOKABEL HTKSekwPH90

Zasilania obwodów bezpieczeństwa (pompownie, klapy odcinające i oddymiające, drzwi i bramy ppoż i windy strażackie) – fot. 6.

  • HDGs(żo) FE180 PH90/E30-E90, HDGsekw(żo) FE180 PH90/E30-E90, HLGs(żo) FE180 PH90/E30-E90, HLGsekw(żo) FE180 PH90/E30-E90,
  • NHXH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV, NHXH FE180 PH30/E30 0,6/1 kV,
  • NHXCH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV, NHXCH FE180 PH30/E30 0,6/1 kV,
  • (N)HXH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV, (N)HXH FE180 PH30/E30 0,6/1 kV,
  • (N)HXCH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV, (N)HXCH FE180 PH30/E30 0,6/1 kV.

 

Fot. 6. TECHNOKABEL NHXH FE180 PH90/E90 0,6/1kV Fot. 6. TECHNOKABEL NHXH FE180 PH90/E90 0,6/1kV

Mając na uwadze względy bezpieczeństwa, zalecamy stosowanie kabli bezhalogenowych, które z powodzeniem sprawdzają się w różnych aplikacjach. Przedstawione kable stanowią część oferty TECHNOKABLA, w której znajduje się ponad 6000 typowymiarów. Nasze wyroby znajdują zastosowanie w wielu branżach na terenie Polski, krajów Unii Europejskiej oraz całego świata.

Dariusz Ziółkowski TECHNOKABEL S.A

Więcej na temat: