Pomieszczenia sklasyfikowane jako miejsca zgromadzeń  (szpitale, metro, hale dworców kolejowych lub lotnisk, centra zakupowe oraz kulturowe, teatry, kina, areały sportowe, szkoła,drogi awaryjne) oraz obiekty o podwyższonych wymaganiach odnośnie ochrony przedmiotów i urządzeń (strategiczne źródła zasilania, elektrownie) są miejscami, które wymagają najwyższej klasy zabezpieczeń. W związku z tym obowiązujące normy określają dla tych obiektów wysokie wymagania pod kątem właściwości zastosowanych materiałów.

instalacje elektryczne w obiektach medycznych

Jednym z tych wymagań jest bezpieczeństwo przeciwpożarowe oraz wynikające z niego przepisy dla instalacji elektrycznych. Jeśli chodzi o szpitale, można wymienić kilka kluczowych przyczyn dla których poziom bezpieczeństwa elektrycznego w tych obiektach musi przewyższać poziom bezpieczeństwa w innych obiektach budowlanych. Przede wszystkim naturalne odruchy obronne organizmu pacjenta są albo osłabione albo też zupełnie wyeliminowane, a zakłócenia w działaniu instalacji elektrycznej mogą stanowić zagrożenie dla jego życia. Wiele zabiegów nie może zostać nagle przerwanych bez narażenia zdrowia i życia pacjenta, a brak lub zakłócenia w działaniu instalacji mogą wpływać na zapisy wyników badań lub nawet spowodować ich utratę. Zgodnie z normami, materiał elektroinstalacyjny stosowany w pomieszczeniach zaklasyfikowanych jako pomieszczenia zgromadzeń o dużej koncentracji ludzi, musi posiadać takie właściwości, jak np. odporność na rozszerzanie się ognia, możliwość samogaszenia, niski wskaźnik wydzielenia dymu oraz wysoka wytrzymałość temperaturowa (do 105°C, krótkoterminowo nawet do 140°C). Warunki takie spełniają bezhalogenowe materiały elektroinstalacyjne. Firma Kopos produkuje plastikowe, bezhalogenowe materiały elektroinstalacyjne już od roku 2003.

instalacje elektryczne w obiektach medycznych2

W chwili obecnej nasza oferta wyrobów bezhalogenowych obejmuje sztywne oraz giętkie rurki, puszki elektroinstalacyjne oraz listwy z akcesoriami. Sztywne, bezhalogenowe rurki plastikowe (z tworzywa sztucznego) można zastosować dla układania przewodów na powierzchni. Ich odporność na działanie temperatury zawiera się w granicach od -45°C do +90°C. Rurki te można instalować na materiale budowlanym posiadającym stopnie palności A-C3 (zastosowany materiał produkcyjny jest samogasnący i odporny na rozprzestrzenianie się płomienia). Rurki można łatwo łączyć dzięki kielichowi. Rurki mogą być stosowane do pomieszczeń strefy niebezpiecznej 2 – środowisko z zagrożeniem wybuchu. Rurki produkowane są w trzech klasach wytrzymałości mechanicznej: niska wytrzymałość (320 N), średnia (750 N) oraz wysoka (1250 N). Giętkie rurki bezhalogenowe przeznaczone do mechanicznej ochrony kabli można instalować zarówno pod tynkiem, jak i na powierzchni ścian. W przypadku stałego ułożenia, ich wytrzymałość temperaturowa zawiera się w granicach od -40°C do +120°C. W przypadku ułożenia ruchomego (np. w maszynach) ich zakres temperaturowy sięga od -5°C do +120°C.

instalacje elektryczne w obiektach medycznych3

Dla dopełnienia oferty w zakresie bezhalogenowego materiału elektroinstalacyjnego firma Kopos produkuje listwy bezhalogenowe, łącznie z szerokim zakresem akcesoriów osłon oraz puszek listwowych. Listwy posiadają dla instalacji oraz zastosowania odporność cieplną od -15°C do +60°C i można je instalować na materiale budowlanym o stopniu palności A-C3. Instalacje elektryczne muszą zabezpieczać obiekty budowlane przed pożarem. Firma Kopos produkuje puszki elektroinstalacyjne ze stopniem ochrony IP 54 w wielu wymiarach. Są one wyposażone w listwę zaciskową odporną na działanie pożaru.

instalacje elektryczne w obiektach medycznych4

Mocuje się je do muru przy pomocy kotew, także odpornych na działanie ognia. Kotwy te stanowią część opakowania. Puszki PO mogą być stosowane tylko z kablami mającymi udokumentowaną zdolność funkcjonowania w warunkach pożaru. Materiały elektroinstalacyjne grupy Kopos Kolín zastosowane zostały między innymi przy budowie Szpitala Świętej Anny w Brnie, Szpitala Dziecięcego „Ohmatid” w Kijowie, Polikliniki Dziecięcej w Witebsku, Polikliniki w Mińsku, Szpitalu Merkur w Zagrzebiu. W Polsce materiały te zostały użyte m.in. w budynku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka.

www.kopos.pl 

Więcej na temat: