Wysoki poziom automatyzacji procesów wymaga stosowania pewnych i niezawodnych rozwiązańWysoki poziom automatyzacji procesów wymaga stosowania pewnych i niezawodnych rozwiązańtechnicznych. Elementem składowym takich rozwiązań są wysokiej jakości kable i przewody.

kable i przewody w wymagajacych aplikacjach

Technokabel S.A. jest wiodącym producentem kabli i przewodów niskich napięć do zasilania i transmisji sygnałów będących nośnikami informacji w systemach automatyki i elektroniki przemysłowej. Obok standardowych rozwiązań, duży nacisk kładziemy na specjalne konstrukcje kablowe realizujące swoje funkcje w ciężkich warunkach pracy. Trudne do pogodzenia są miniaturyzacja przewodów z jednoczesnym zachowaniem dużej odporności mechanicznej. Przewody, zastosowane w różnego rodzaju manipulatorach i robotach, powinny zapewnić bezawaryjną pracę tych urządzeń, mimo ciągłemu poddawaniu ich skręcaniu i przeginaniu.


Małe grubości izolacji i powłok kabli wymagają zastosowania odpowiednio wytrzymałych materiałów oraz odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych. Dla uzyskania odpowiedniej elastyczności i odporności na przeginanie należy stosować, pomimo małych przekrojów, giętkie, wielodrutowe żyły przewodzące o odpowiedniej budowie. Bazując na wieloletnim doświadczeniu Technokabel oferuje dla tego rodzaju aplikacji rodzinę przewodów PS-TF-M01, PS-TF-M02, PS-TF-M03 i PS-TF-M04. Są to giętkie przewody wielożyłowe w powłoce poliuretanowej charakteryzującej się dużą odpornością mechaniczną. W poszczególnych typach zastosowano różne materiały izolacyjne na żyłach przewodzących. Pierwsze trzy z wymienionych typów, przy zachowaniu tych samych wymiarów, oferują różne odporności na jednoczesne przeginanie i skręcanie. Najmniejszą PS-TF-M01 (min 1 mln cykli), następnie PS-TF-M02 (min 2 mln cykli) i największą PS-TF-M03 (min 5 mln cykli). Wzrost wytrzymałości związany jest z wykorzystaniem na izolację materiałów o lepszej wytrzymałości mechanicznej. Oczywiście wiąże się to ze wzrostem ceny przewodów. Ostatni z oferowanych typów PS-TF-M04 posiada izolację z materiału o bardzo wysokiej wytrzymałości, co pozwoliło przy tej samej liczbie i przekroju żył, znacznie zredukować średnicę zewnętrzną i masę przewodu (ponad 10%) i utrzymać przy tym największą odporność na przeginanie i skręcanie (min 6 mln cykli). Rozwiązanie to może być istotne w aplikacjach wymagających wysokiej miniaturyzacji, gdzie jest mało miejsca na przewody i moc przeznaczona na przeginanie przewodów jest ograniczona.

kable i przewody w wymagajacych aplikacjach2

Wiąże się ono z proporcjonalnym wzrostem ceny jednostkowej w stosunku do uzyskanych właściwości. W przypadku gdy przesyłane sygnały są wrażliwe na zakłócenia stosuje się przewody ekranowane. Jeżeli zakłócenia są na poziomie częstotliwości akustycznych stosuje się bardzo giętkie ekrany w postaci owinięcia spiralnego z drutów miedzianych jak w przewodach PS-TF-M01-D, PS-TF-M02-D, PS-TF-M03-D i PS-TF-M04-D. W innym przypadku rozwiązaniem są ekrany w postaci oplotu o odpowiedniej konstrukcji z drutów miedzianych ocynowanych jak w typach PS-TF-M01-C, PS-TF-M02-C, PS-TF-M03-C i PS-TF-M04-C. W śród miniaturowych rozwiązań technicznych znajdujących się w naszej ofercie są również płaskie przewody bezhalogenowe typu HTL9Yp, w których izolacja polipropylenowa zapewnia dużą wytrzymałość mechaniczną izolowanych żył przewodzących o małych przekrojach, a powłoka bezhalogenowa sprawia, że przewody nierozprzestrzeniają płomienia i nie emitują szkodliwych substancji w przypadku pożaru. W trudnych warunkach środowiskowych, w miejscach gdzie wymagana jest duża odporność chemiczna i podwyższona odporność temperaturowa zalecamy stosowanie przewodów w izolacji i powłoce z tworzyw fluorowych.

kable i przewody w wymagajacych aplikacjach3

W zależności od rodzaju użytego tworzywa można uzyskać maksymalną temperaturę pracy przewodów wynoszącą 150, 200, a nawet do 300°C. W tej grupie wyrobów znajduje się między innymi ekranowany przewód z kapilarą do sond pomiaru ciśnienia i poziomu cieczy typu Li7YC7Y-Sp. Transmisja sygnałów pomiarowych w tak trudnych warunkach środowiskowych realizowana jest za pomocą miniaturowych przewodów koncentrycznych wykonanych z wykorzystaniem tworzyw fluorowych. W śród oferowanych przez Technokabel przewodów koncentrycznych znajdują się mikrokoncentryki RG 178 (o średnicy zewnętrznej 1,8 mm), RG 179 (o średnicy zewnętrznej 2,5 mm) i RG 316 (o średnicy zewnętrznej 2,5 mm). Opracowana w ramach Projektu Unijnego technologia spieniania fizycznego pozwala zaoferować w tej grupie przewodów również mikrokoncentryki o spienianej izolacji fluorowej. Wymienione rozwiązania konstrukcyjne to przykłady z bogatej oferty produkowanych przez Technokabel S.A. kabli i przewodów do specjalnych zastosowań. Rozwiązania szyte na miarę to nasza domena, która stanowi o postępie i innowacyjności dostarczanych przez nas wyrobów. Analizując naszą ofertę można z pewnością dobrać rozwiązanie, które będzie optymalne dla naszych Klientów, łącząc pełną, oczekiwaną funkcjonalność w atrakcyjnej cenie.

mgr inż. Dariusz Ziółkowski Technokabel S.A.

Więcej na temat: