Właściwie wykonane grupowanie przewodów pozwoli na łatwą ich identyfikację podczas prac konserwacyjnych i serwisowych. Jest to szczególnie ważne gdy liczy się szybkość diagnostyki (np. w przemyśle). Ponadto zyskuje się skuteczną identyfikację i możliwość zachowania odpowiednich odległości pomiędzy poszczególnymi grupami funkcjonalnymi kabli i przewodów.

grupowanie przewodow Fot. ADOBESTOCKFot. ADOBESTOCK

Pamiętać należy, że warunki prowadzenia niektórych kabli regulują normy techniczne. Na przykład warunki prowadzenia okablowania strukturalnego względem sieci energetycznej określa norma PN- -EN-50174-2. Zgodnie z tym dokumentem odległości pomiędzy okablowaniem logicznym i elektrycznym, czyli minimalna separacja wynikają z klasyfi kacji rozdzielania oraz współczynnika mocy. Parametry te oblicza się w oparciu o odpowiednie tabele i wzory.

Grupowanie w korytkach

Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na osłony spiralne, dzięki którym zyskuje się separację kabli i przewodów oraz dodatkową ochronę mechaniczną z elastycznym ułożeniem. Osłony tego typu najczęściej wykonuje się z polietylenu naturalnego (P) i polietylenu samogasnącego (PA). Osłony spiralne szczególnie sprawdzą się przy wykonywaniu elastycznych połączeń np. między drzwiami szafy a jej płytą główną. Z kolei w korytkach grzebieniowych grupowanie kabli można wykonać za pomocą specjalnych akcesoriów. Chodzi tutaj przede wszystkim o separatory pozwalające fi zycznie oddzielić obwody o różnych napięciach lub funkcjach. Elementy kotwiczące pozwalają na montaż separatorów. Separatory dzielą na dwa oddzielnie przedziały (w przypadku korytek o podstawie 40, 60) lub na trzy przedziały (przy korytkach o podstawie 80, 100, 120 i 150).

Grupowanie w korytkach metalowych

Grupowanie przewodów w korytkach metalowych wykonuje się za pomocą specjalnych przegród. Elementy tego typu dobierane są w zależności od przebiegu trasy kablowej. Chodzi tutaj przede wszystkim o przegrody (kolanka, łuku, wewnętrznego i zewnętrznego), łączniki przegrody górne i dolne.

Opaski kablowe

Opaski kablowe to podstawowe rozwiązanie w zakresie grupowania przewodów. Opaski dobrej jakości mają specjalnie zaprojektowaną główkę, są wytrzymałe na rozciąganie i mają małą siłę zaciągania. Warto wspomnieć o szybkim montażu dzięki zatrzaskowi nylonowemu. Takie rozwiązanie to gwarancja pewnego blokowania. Trzeba mieć na uwadze zaokrągloną, płaską, podniesioną końcówkę, która zabezpiecza sąsiednie przewody przed uszkodzeniem. Odpowiednia konstrukcja zatrzasku eliminuje wyślizgiwanie się opaski podczas montażu. Niektóre opaski mają podwyższoną odporność na zrywanie. Przydatnym rozwiązaniem jest również główka przekręcona o 90°. Zapewnia to łatwe przewlekanie taśmy przez główkę oraz dobre przyleganie do wiązki lub węża. Jeżeli aplikacja tego wymaga wykorzystuje się opaski przystosowane do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych lub pozwalające na pracę w skomplikowanych systemach kablowych. Na rynku oferowane są opaski tekstylne, szczególnie przydatne w aplikacjach, gdzie wymaga się częstego rozpinania obwodów. Nacięta głowica zapewni szybki i łatwy montaż.

grupowanie przewodow2 Fot. ADOBESTOCKFot. ADOBESTOCK

Znakowanie kabli i przewodów

Chcąc oznakować kable prowadzone trasami kablami zastosować można szyldy. Bardzo często są one używane razem z oznacznikami. Szyldy można stosować na kablach o dowolnej średnicy. Znakując podłączone przewody zastosować można tabliczki identyfi kacyjne najczęściej wykonywane z poliamidu, który cechuje się odpornością na działanie większości substancji chemicznych. Tabliczki przytwierdzane są do kabli lub wiązek kablowych za pomocą opasek zaciskowych. Przy użyciu specjalnych otworów są one mocowane wzdłuż lub w poprzek kabla. Napisy wykonuje się za pomocą specjalnych pisaków. Stąd też powierzchnia tabliczki jest matowa. Oprócz tego znaki mogą powstać w oparciu o cechowanie termiczne.

Podsumowanie

Odpowiedni system grupowania przewodów dobiera się w zależności od konkretnej trasy kablowej. Stąd też o właściwe rozwiązanie w tym zakresie warto zadbać już na etapie wyboru poszczególnych elementów trasy kablowej.

Damian Żabicki