Budowa instalacji elektrycznych w budynkach przemysłowych zależy od potrzeb wynikających z ich przeznaczenia. Przewody i kable należy przeprowadzić w taki sposób, aby ochronić je przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zapewnić możliwość ich wymiany bez konieczności naruszania konstrukcji obiektu. Na szybkie doprowadzenie instalacji elektrycznych w dowolne miejsce pozwalają koryta kablowe. Osprzęt łączeniowy i rozdzielczy zastosowany w korytach powinien zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie takiej instalacji.

Innowacyjny montaż puszek na korytach kablowych

Przedsiębiorstwo Simet SA wprowadza na rynek nową serię puszek naściennych o nazwie Fastbox&Hook, ze specjalnym przeznaczeniem do montażu na trasach kablowych. Jest to seria puszek innowacyjnych pod względem technologii montażu.

Seria puszek

Do serii Fastbox&Hook należą puszki: NS5, NS6, NS7, NS8 oraz hak HNS. Korpus puszek wykonany jest z polietylenu (PE). Samozatrzaskowa pokrywa z polipropylenu (PP) sprawia, że po zamknięciu korpus puszki jest sztywny. Gładka powierzchnia pozwala na umieszczenie na niej czytelnego opisu instalacji. Hak wykonany został z poliamidu (PA6). W korpusie znajdują się okrągłe, stożkowate dławnice do wprowadzania rur, przewodów czy peszli elektroistalacyjnych.
W dnie puszki znajdują się dwa uchwyty do wprowadzenia haków, które umożliwiają łatwy montaż puszki na korycie kablowym. Pozostaje również zintegrowany uchwyt znajdujący się przy dnie korpusu, który pozwola na tradycyjny montaż puszek za pomocą śrub lub opasek kablowych (bez używania haków). Otwory na śruby montażowe zostały zwiększone do średnicy Ø6 mm. Ze względu na posiadany stopień ochrony IP54, puszki zapewniają wysoką ochronę przed niekorzystnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Charakteryzują się dużą pyłoodpornością i znaczącą ochroną przed skutkami wnikania wody. Materiały, z których wykonano puszki są samogasnące, bezhalogenowe i odporne na żar do 650oC (Badanie pętlą żarową). Puszki mają wymiary: NS5 75x75 mm, NS6 85X85 mm, NS7 100x100 mm, a NS8 45x85 mm. Za pomocą haków można mocować wszystkie puszki poza NS8. Puszki spełniają wymagania bezpieczeństwa określone w normach PN-EN 60670-22, PN-EN60670-1. Jakość puszek została potwierdzona pozytywnymi wynikami badań wykonanymi przez BBJ.

Fot. 1. Uchwyty w dnie puszki do zamocowania . Fot. 1. Uchwyty w dnie puszki do zamocowania .

Korzyści z użycia haka – montaż w mniej, niż 10 sekund

Uwarunkowania projektowania i montażu instalacji elektrycznych w budynkach i przemyśle ulegają ciągłym zmianom. Zwiększają się też wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy. Montaż instalacji elektrycznych w korytach kablowych często odbywa się na dużych wysokościach, przez co obarczony jest wysokim ryzykiem bezpieczeństwa pracy. Puszki NS5, NS6 i NS7 wraz z hakami HNS gwarantują szybki, pewny i niezawodny montaż na korycie kablowym. Nie bez znaczenia jest rodzaj tworzywa, z którego został wykonany hakpoliamid (PA6). Zwiększona wytrzymałość mechaniczna PA6 sprawia, że puszka jest zamocowana sztywno na korycie. Wyjątkowe właściwości termiczne, odporność chemiczna i wysoka odporność na korozję powodują, że system mocowania do trasy jest stabilny i nie ulegnie zniekształceniu. Największą zaletą tego tworzywa jest stałość i niezmienność kształtu w wysokich temperaturach.

Fot. 2. Zdjęcie puszki NS6 z hakami. Fot. 2. Zdjęcie puszki NS6 z hakami.

Puszkę naścienną z serii Fastbox&Hook wyposażoną w haki z łatowścią możemy wpasować do trasy kablowej bez konieczności przesuwania kabli w korycie. Ponadto montaż puszek do trasy za pomocą haków w żaden sposób nie uszkadza powłoki kabli. Innowacyjny sposób montażu zajmuje instalatorowi mniej niż 10 sekund. Dwa haki umieszczamy w specjalnych otworach w dnie puszki, zaczepiamy puszkę z hakami o brzeg koryta, następnie dociskamy haki do korpusu puszki. Sposób montażu został zastrzeżony w Urzędzie Patentowym.

Fot. 3. Montaż puszki NS za pomocą haków na korycie kablowym. Fot. 3. Montaż puszki NS za pomocą haków na korycie kablowym.

Idea HAKA

Na rynku dostępnych jest wiele puszek naściennych różniących się parametrami. Puszki z serii Fastbox&Hook, na tle innych puszek naściennych dostępnych na rynku, wyróżniają się korzystną relacją jakości do ceny. W wyniku innowacyjnej technologii montaż za pomocą haka HNS jest wartością dodaną w odniesieniu do poprzedniej serii puszek Fastbox.

Fot. 4. Hak – HNS. Fot. 4. Hak – HNS.

Główny specjalista ds. marketingu
SIMET S.A
www.simet.com.pl