Choć każda instalacja elektryczna jest inna, ponieważ zależy od bardzo wielu czynników, wszystkie można usystematyzować, sprowadzając je do najbardziej podstawowych elementów, zawsze dostępnych w każdym rozwiązaniu.

Kompletna instalacja elektryczna z MerXu

Wszystkie podstawowe komponenty, a także wiele specjalistycznych, kupisz na platformie zakupowej MerXu, dzięki czemu ułożysz kompletną instalację elektryczną w standardowym budynku.

Podstawowe elementy instalacji elektrycznej dostępne na MerXu

Każda typowa instalacja elektryczna składa się z pewnych stałych komponentów, które połączone ze sobą mają na celu zasilenie odbiorników elektrycznych w energię elektryczną. Począwszy od przyłącza, które jest punktem łączącym instalację elektryczną z siecią elektroenergetyczną, typowa instalacja składa się z:

  • kabla zasilającego doprowadzającego energię z przyłącza do budynku,
  • rozdzielnicy głównej oraz podrozdzielnic, szafek sterujących itp. – w zależności od stopnia skomplikowania instalacji,
  • aparatów elektrycznych umieszczonych w rozdzielnicy (rozdzielnicach),
  • przewodów elektrycznych,
  • osprzętu instalacyjnego,
  • opraw oświetleniowych.

Oczywiście są to podstawowe elementy instalacji elektrycznej, uzupełnione często wieloma innymi urządzeniami, aparaturą czy akcesoriami pomocniczymi.

Kable i przewody w elektrotechnice

Zadaniem kabli i przewodów, jest dostarczenie energii elektrycznej, impulsów sterujących lub informacji. Media te są niezbędnym elementem każdej sieci i instalacji zarówno w elektroenergetyce, jak i teleinformatyce oraz innych instalacjach.

Elektroenergetyka i instalacje elektryczne to przede wszystkim kable i przewody miedziane, najczęściej w izolacji. Oczywiście na MerXu można nabyć również przewody gołe, których używa się w liniach napowietrznych, natomiast w ziemi, pod tynkiem, w tynku i na tynku układa się przewody i kable izolowane.

Rozdzielnice i obudowy

Rozdzielnice i obudowy to te miejsca w instalacji, w których następuje rozdział energii elektrycznej na poszczególne obwody, a także ich zabezpieczenie. Rozdzielnice mogą być natynkowe, podtynkowe, stojące lub wiszące, w obudowach metalowych lub z tworzywa sztucznego, a także modułowe lub niemodułowe.

Każda typowa instalacja elektryczna składa się z pewnych stałych komponentów, które połączone ze sobą mają na celu zasilenie odbiorników elektrycznych w energię elektryczną.

Aparaty elektryczne w instalacji budynkowej

Aparatura elektryczna obejmuje szeroki wachlarz produktów, które stosowane są w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia. W ramach tej kategorii można dokonać różnych podziałów aparatów, np. pod względem napięcia pracy, przeznaczenia instalacji, a także funkcji urządzeń.

Do zadań aparatów elektrycznych należą m. in. zasilanie, łączenie obwodów, pomiar parametrów elektrycznych i zabezpieczanie oraz sterowanie. Wśród aparatów elektrycznych warto wyróżnić aparaturę modułową (o zestandaryzowanych wymiarach) stosowaną szeroko zarówno w budownictwie, jak i w przemyśle.

Osprzęt instalacyjny na platformie MerXu

Łączniki i gniazda określane są wspólnie mianem osprzętu instalacyjnego. Gniazda są elementami łączeniowymi, które zapewniają dostawę energii elektrycznej ale również transmisję informacji czy sygnały sterujące.

Z kolei łączniki instalacyjne są łącznikami elektrycznymi o prostej budowie mechanizmu, służące do załączania i wyłączania prądów roboczych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia. Producenci osprzętu instalacyjnego często oferują je w seriach, w zestawie z gniazdami, w szerokiej gamie wzorów i kolorów.

Oprawy oświetleniowe – szeroki wybór na MerXu

Technika oświetleniowa obejmuje m. in. zagadnienia związane ze źródłami światła, ich zasilaniem, a także doborem opraw oświetleniowych oraz warunków bezpieczeństwa, jakim powinny one odpowiadać.

Na platformie zakupowej MerXu dostępne są nie tylko popularne źródła jarzeniowe czy LED, ale również specjalnego przeznaczenia, a także standardowe oprawy zewnętrzne i wewnętrzne. Można zaopatrzyć się również w oprawy o specjalnych parametrach (np. o wysokim współczynniku ochrony IP), jak też oprawy specjalnych parametrach, przystosowanych do instalacji elektrycznych w zakładach przemysłowych.

Wymienione w artykule produkty można obecnie kupić na platformie MerXu na bardzo atrakcyjnych warunkach. Kupując na merXu.com znacznie zaoszczędzisz. Sprawdź aktualne promocje „Darmowa dostawa”, „Bonus retrospektywny”. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę promocji.x