Planowanie przeglądów dzięki Monitorowaniu Prądów Piorunowych w instalacjach energetyki odnawialnej

System monitorowania pradów piorunowych (Lightning Monitoring System) LM-S produkcji Phoenix Contact zapewnia dostęp do bieżacej informacji o wyładowaniach piorunowych w obiekt czy system. W konsekwencji planowanie przeglądów może być optymalne.

System ten identyfikuje i analizuje wszystkie ważne parametry wyładowania piorunowego w oparciu o efekt Faradaya. Strumień światła jest medium pomiarowym. Sposób w jaki sygnał świetlny jest zakłócony dostarcza informacji o typie jak i wielkości wyładowania piorunowego.

Na podstawie tej informacji można podjąć decyzję czy konieczne jest wzywanie służb serwisowych. To jest szczególnie cenne dla zakładów czy firm szczególnie wystawionych na działania piorunów, jak na przykład elektrownie wiatrowe. System zawiera moduł analizujący z możliwością przyłączenia do trzech czujników. Czujniki montowane są na przewodach odprowadzających prądy piorunowe. Połaczone są z jednostka analizująca poprzez światłowody. Komunikacja z systemem nadrzędnym czy kontrolnym jest zapewniona poprzez Ethernet. Zintegrowany Web interfejs zapewnia dostęp do najważniejszych informacji na wszystkich monitorowanych przez dwadzieścia cztery godziny elementach struktury.

Zobacz więcej

 x