Krok po kroku w stronę intralogistyki neutralnej pod względem emisji CO2 - Wels, 20.05.2020 r. — Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zapewnia firmie szereg możliwości redukcji swojego śladu ekologicznego, a przez to wniesienia ważnego wkładu w ochronę środowiska. Firma Fronius wspomaga swoich klientów w kroczeniu właściwą drogą w kierunku infrastruktury ładowania neutralnej pod względem emisji CO2, a przez to obniżania kosztów eksploatacji i jednocześnie prowadzenia działalności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Fot. 1. W drodze do intralogistyki neutralnej pod względem emisji CO2 dużą rolę odgrywa zastosowanie odnawialnych źródeł energii, w szczególności wykorzystanie instalacj fotowoltaicznej.Fot. 1. W drodze do intralogistyki neutralnej pod względem emisji CO2 dużą rolę odgrywa zastosowanie odnawialnych źródeł energii, w szczególności wykorzystanie instalacj fotowoltaicznej.

Firmy stają dziś w obliczu silnie rosnących cen energii elektrycznej i coraz surowszych wymagań dotyczących ochrony środowiska. Obciążenia szczytowe są dużym wyzwaniem dla infrastruktury i stabilności sieci, co podwyższa zużycie energii i ostatecznie koszty, a także bilans emisji CO2. Oprócz wydajności i rentowności także zrównoważony rozwój staje się coraz ważniejszym tematem dla wszystkich branż.

Fot. 2. Samodzielnie wytworzony prąd fotowoltaiczny zapewnia większą niezależność od sieci publicznej, obniża koszty energii oraz emisję CO2 i jest ważnym krokiem do uzyskania większego stopnia zrównoważonego rozwoju.Fot. 2. Samodzielnie wytworzony prąd fotowoltaiczny zapewnia większą niezależność od sieci publicznej, obniża koszty energii oraz emisję CO2 i jest ważnym krokiem do uzyskania większego stopnia zrównoważonego rozwoju.

Patrick Gojer, kierownik jednostki biznesowej Marketing and Sales Perfect Charging, wyjaśnia: „Widzimy wyraźną tendencję w związku z chęcią aktywnego działania firm na rzecz redukcji emisji CO2 i dekarbonizacji oraz poszukiwania praktycznych rozwiązań do wdrażania. Dokładnie to jest celem firmy Fronius. Wspieramy naszych klientów jako partnerów na drodze do uzyskania infrastruktury ładowania neutralnej pod względem emisji CO2.

Fot. 3. Firma Fronius, w szczególności jednostka biznesowa Solar Energy specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach w dziedzinie fotowoltaiki od falowników po monitorowanie instalacji.Fot. 3. Firma Fronius, w szczególności jednostka biznesowa Solar Energy specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach w dziedzinie fotowoltaiki od falowników po monitorowanie instalacji.

W tym celu określamy możliwe potencjały, aby osiągnąć oszczędności w bieżącej eksploatacji i tworzymy warunki dla niezbędnej transparentności. Nasze wieloletnie doświadczenie zarówno w dziedzinie technologii ładowania akumulatorów, jak i energii fotowoltaicznej, umożliwia nam oferowanie klientom całościowych, inteligentnych rozwiązań w pełni zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju”. Dużą zaletą jest przy tym, że cały system pochodzi z jednej ręki - firma Fronius jest jedynym partnerem w kwestii konserwacji i serwisu i może reagować szybko oraz w sposób ukierunkowany na dany problem.

Fot 4. Budynki przemysłowe z dachami o dużej powierzchni są idealnymi miejscami do montażu kolektorów słonecznych.Fot 4. Budynki przemysłowe z dachami o dużej powierzchni są idealnymi miejscami do montażu kolektorów słonecznych.

Samodzielnie wytworzony prąd fotowoltaiczny zasilający flotę wózków widłowych

W drodze do intralogistyki neutralnej pod względem emisji CO2 dużą rolę odgrywa zastosowanie odnawialnych źródeł energii, w szczególności wykorzystanie instalacji PV. Budynki przemysłowe, mające dachy o dużej powierzchni, są często idealnymi miejscami do montażu kolektorów solarnych. Wytworzoną w ten sposób energię można na przykład wykorzystać z powodzeniem do zasilania elektrycznych urządzeń do transportu poziomego. W wielu firmach są one odpowiedzialne nawet za jedną trzecią zużycia energii. „Samodzielnie wytworzony prąd fotowoltaiczny zapewnia większą niezależność od sieci publicznej, zmniejsza koszty energii oraz emisję CO2 i jest kolejnym krokiem na drodze do osiągnięcia jeszcze większego stopnia zrównoważonego rozwoju”, dodaje Gojer.

Fot. 5. W swoich systemach ładowania akumulatorów Selectiva firma Fronius oferuje najbardziej zaawansowaną z dostępnych na rynku technologię ładowania akumulatorów napędowych elektrycznych urządzeń do transportu poziomego.Fot. 5. W swoich systemach ładowania akumulatorów Selectiva firma Fronius oferuje najbardziej zaawansowaną z dostępnych na rynku technologię ładowania akumulatorów napędowych elektrycznych urządzeń do transportu poziomego.

Dzięki systemom ładowania akumulatorów rodziny Selectiva, firma Fronius oferuje najbardziej zaawansowaną z dostępnych na rynku technologię ładowania akumulatorów napędowych elektrycznych urządzeń do transportu poziomego. Można je optymalnie połączyć z urządzeniami oferowanymi przez jednostkę Fronius Solar Energy. O niezbędną transparentność i sterowalność dba rozwiązanie łączności sieciowej firmy Fronius o nazwie Charge & Connect.Dzięki inteligentnym, kompletnym systemom użytkownicy mogą znacznie zwiększyć swój udział w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i idealnie dostosować swoją flotę wózków widłowych do dostępnej energii. Pozwalają one także lepiej sterować kosztownymi szczytami obciążeń lub całkowicie ich unikać, w zależności od stopnia wykorzystania instalacji PV.