Inwestycja w farmę fotowoltaiczną czy komercyjną instalację PV to ważna, strategiczna decyzja. Dzięki dobrym wyborom na etapie projektowania oraz przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, elektrownia słoneczna będzie pracować przez kolejne lata, przynosząc optymalne korzyści w postaci produkcji energii elektrycznej z maksymalnymi możliwymi uzyskami. Na co zatem powinni zwrócić uwagę inwestorzy, decydując się na montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach obiektów lub terenach zielonych?

Co warto wiedzieć na temat komercyjnych instalacji fotowoltaicznychFot. Fronius

Decydując się na poczynienie inwestycji w komercyjną instalację fotowoltaiczną, inwestor podejmuje ważną, strategiczną decyzję, dzięki której elektrownia słoneczna będzie pracować przez kolejnych kilkanaście lat, przyczyniając się do optymalizacji kosztów w firmie oraz maksymalizując zyski. Ważne, aby energia elektryczna produkowana „ze słońca” dawała maksymalne możliwe uzyski – dzięki dobrym wyborom urządzeń i komponentów na etapie projektowym.

Wchodząc głębiej w to zagadnienie, inwestor powinien być świadomy, jakie czynniki są istotne w dalszych krokach realizacji inwestycji, czyli przede wszystkim wiedzieć, na co zwrócić uwagę w momencie wyboru firm instalacyjnych, urządzeń i komponentów znanych, renomowanych producentów z długim doświadczeniem rynkowym.

Komercyjna instalacja fotowoltaiczna

Z uwagi na rozwój przemysłu z roku na rok powstaje duża liczba obiektów komercyjnych. Planując budowę obiektu, warto już na tym etapie zastanowić się nad przyszłością, czyli rozwiązaniami, które mogą przyczynić się do obniżenia generowanych przez różne źródła kosztów w firmie, przede wszystkim poprzez wzgląd na duże zużycie energii elektrycznej na potrzeby działania urządzeń, maszyn, automatów, a co za tym idzie – funkcjonowania i inwestycji firmy w kolejne sprzęty.

Aby farma fotowoltaiczna czy instalacja komercyjna PV dawała maksymalne uzyski, należy każdy element i funkcjonalność potraktować ze szczególną dbałością o detal.

Eksperci przekonują, że wskazane są wszelkie ułatwienia montażu instalacji fotowoltaicznych na dachach nowo budowanych domów i firm. Instalowanie źródeł OZE na etapie budowy jest tańsze niż w przypadku montażu ich w czasie modernizacji istniejących obiektów. Częściej natomiast zdarza się, że takowe obiekty już istnieją i zarząd podejmuje decyzje strategiczne w sprawie obniżenia kosztów. Jeśli konstrukcja dachowa nie spełnia wymogów technicznych, istnieje wiele innych możliwości inwestycyjnych, takich jak: Carport, instalacja PV fasadowa lub instalacja naziemna.

Aktualne sukcesywne wzrosty cen energii elektrycznej na pewno ułatwiają podjęcie tej decyzji. Im szybciej tak się stanie, tym szybciej inwestycja zostanie zrealizowana (otrzymanie wszystkich stosownych zgód wymaga kolejnych miesięcy oczekiwania, stąd istotną rolę odgrywa czas).

Oprócz inwestycji w instalacje komercyjne PV coraz częściej obserwujemy sytuację, w której inwestorzy dzierżawią grunty i budują farmy fotowoltaiczne. Można śmiało powiedzieć, że jest to „inwestycja doskonała“ – produkcja energii elektrycznej ze słońca i jej sprzedaż poprzez formułę PPA (kontrakty zawierane są na 5–10 lat) lub w organizowanych przez URE aukcjach (kontrakty zawierane są na 15 lat).

Co warto wiedzieć na temat komercyjnych instalacji fotowoltaicznychFot. Fronius

Ekonomia, ekologia, ergonomia

Każda firma produkcyjna, inwestor, właściciel obiektu komercyjnego dąży do efektywnych rozwiązań w swoim obszarze, biorąc pod lupę względy ekonomiczne – analizuje rachunki, jakie płaci za prąd, oraz coraz częściej ma świadomość, jakie konsekwencje niesie za sobą każda wyprodukowana kWh ze źródeł konwencjonalnych, takich jak elektrownie węglowe. Patrzy zatem na sposoby jej pozyskania oraz surowce, jakie zostały użyte do jej produkcji, biorąc kolejno pod uwagę względy ekologiczne, takie jak dbanie o środowisko.

Wspomniana ekologia jest o tyle istotna, gdyż już sami klienci końcowi oczekują takich rozwiązań od swoich dostawców zasobów. Dzisiaj być może są stałym klientem zasobów produkowanych przez firmę, natomiast jeśli nie dostosuje się ona do wymagań dużego klienta, może więcej stracić niż zyskać.

Wydawać się może, że inwestycja w instalację komercyjną wykracza poza budżet firmy w danym roku i decyzja ta musi zostać przesunięta w czasie, lecz – jak wiemy – inflacja rośnie w zawrot- nym tempie, ceny w Polsce są coraz wyższe, polski złoty traci na wartości i nasuwa się tu pytanie – na co czekać? Na droższe usługi, produkty, rozwiązania? W tym czasie można byłoby już oczekiwać tylko na zwrot z inwestycji.

Podsumowując ten wątek: rynek instalacji komercyjnych PV pragnie spełniać oczekiwania klientów. Firmy decydując się na „zieloną energię”, komunikują światu, że korzystają z ekologicznych rozwiązań, jakim są odnawialne źródła energii. Efektem będzie pozytywne postrzeganie firmy, która chce redukować emisję CO2 do środowiska oraz ekonomiczne podejście, za sprawą którego obniżone zostają rachunki za energię na poczet „tej” produkowanej ze słońca.

Ważne dla wspomnianych interesariuszy, czyli inwestorów, staje się również dostosowanie ergo- nomiczne, czyli spełnienie określonych wymagań, które w przeciągu całego procesu – od wyboru komponentów (myśląc o urządzeniach) po montaż – przyniesie najlepsze możliwe efekty i zwrot z inwestycji.

Idą za tym: najwyższa jakość, spełnienie najnowszych i przyszłych norm, produkty cechujące się wykorzystaniem najnowszych technologii podczas produkcji, możliwości montażowe na obiekcie, który nie był przeznaczony pod budowę elektrowni PV.

Falowniki Tauro, poza usytuowaniem w pozycji pionowej, można usytuować na dachu w pozycji poziomej. Daje to możliwość pozostawienia okablowania po stronie DC na zewnątrz bez potrzeby tworzenia specjalnych wejść kablowych do infrastruktury wewnątrz budynku, co bardzo upraszcza kwestie związane z bezpieczeństwem pożarowym. Niesie to za sobą także oszczędności na okablowaniu po stronie DC.

Niewłaściwie zabezpieczone metalowe elementy stojące na trawie są atakowane przez korozję. Inne systemy, choć początkowo niedrogie, wymagają częstych, kosztownych przeglądów. Takie problemy wynikają najczęściej z chęci przedstawienia jak najtańszej oferty celem pozyskania inwestora. Dobra firma instalacyjna nie oszczędza na konstrukcji i nie proponuje tanich i niegodnych zaufania rozwiązań. Z tego względu warto posłuchać „rekinów“ rynkowych, którzy znają otoczenie od podszewki i wybierać firmy, które poleca sam producent.

W aktualnych czasach nie jest sztuką znaleźć firmę instalacyjną, sztuką jest znaleźć dobrą firmę instalacyjną. Producent poleca podmioty, opierając się na: rzetelności oraz pewności, że instalacja zostanie wykonana zgodnie ze sztuką z najlepszych rynkowych rozwiązań przez przeszkolone brygady.

Wsparcie producenta

Dla każdego inwestora ważne jest wsparcie przedprojektowe w trakcie realizacji projektu oraz wsparcie poprojektowe. Wsparcie samego producenta ma duże znaczenie w całościowym przebiegu inwestycji, który trzyma pieczę nad projektem od A do Z (wsparcie techniczne, merytoryczne oraz realizacyjne).

Duże znaczenie w wyborze danej marki jest jej podejście do klientów i wsparcie techniczne oferujące pomoc w każdy dzień roboczy.

Firmy posiadające swoją infolinię, oferującą takie wsparcie, pomagają firmom instalacyjnym i inwestorom w najlepszym rozwiązaniu ich nagłych problemów poprzez udzielanie rzetelnych odpowiedzi na podstawie eksperckiej wiedzy.

Rzetelność wyboru

Jeśli dana firma instalacyjna (wykonawcza) polecana jest przez samego producenta, to warto taką rekomendację wziąć pod uwagę.

O rzetelności i zapewnianiu bezpieczeństwa świadczy fakt, że instalatorzy tych firm są odpowiednio przeszkoleni i posiadają stosowne certyfikaty.

O rzetelności, zapewnieniu bezpieczeństwa i posiadaniu odpowiednich uprawnień, świadczy fakt, że instalatorzy tych firm są odpowiednio przeszkoleni i posiadają stosowne certyfikaty.

Ponadto firmy te wybierają i korzystają w swojej codziennej pracy z wysokiej jakości rozwiązań do PV.

Koncepcja serwisowa

Odpowiednio przeszkolona firma instalacyjna posiada certyfikaty i uprawienia do tego, aby móc dokonywać serwisu w miejscu samej inwestycji. W przypadku awarii (mało prawdopodobnej) można bez problemu odłączyć i wysłać do naprawy jedynie uszkodzony moduł (ważący nie więcej niż 26 kg).

Producent falowników Fronius gwarantuje stały dostęp do części zamiennych z magazynu w Gliwicach. Warto wziąć pod uwagę, że dzięki temu część farmy nie będzie poddana znaczącemu przestojowi podczas produkcji energii elektrycznej, a co za tym idzie uzyski dla inwestora nie ulegną znacznym stratom. Falowniki o bardzo dużych mocach nie sprawdzają się na farmach, gdyż awaria jednego powoduje przestój większej części farmy, a co za tym idzie duże straty finansowe. Nieprzypadkowo falowniki centralne wycofywane są z produkcji. W tym przypadku ilość i jakość ma znaczenie.

Jeśli dany producent posiada różnorodne narzędzia wsparcia technicznego online, między innymi możliwość dokonywania zgłoszeń serwisowych 24/7, inwestor może być spokojny, że sprawa jest procedowana i do 48 h zostaną poczynione odpowiednie kroki.

Research & development

Długie doświadczenie produkcyjne w sektorze fotowoltaiki świadczy o dopracowaniu rozwiązań, które od przeszło 30 lat są udoskonalane i obecnie wyznaczają standardy rynkowe. Ba, dzieje się tak nie tylko w sektorze fotowoltaiki.

Jeśli firma produkuje falowniki od 1992 roku, a samo doświadczenie produkcyjne innych wyrobów wynosi już przeszło 77 lat, to jest mocny motyw do właściwego wyboru. Mając stabilnie dopracowane procesy produkcyjne oraz doświadczony sztab ludzi w dziale Research & Development, producent ma mocną podstawę do bycia autorytetem na rynku.

Aspekty techniczne, na które warto zwracać uwagę

Technologia aktywnego chłodzenia w falownikach zapewnia długą żywotność. Dzięki wentylatorowi, wnętrze falownika jest aktywnie wietrzone, a tym samym nie ulega przegrzaniu. Dodatkowo kurz nie osiada na radiatorach wewnątrz urządzenia, co eliminuje konieczność przeprowadzania okresowych przeglądów w celu utrzymania warunków gwarancji.

Brak konieczności przeglądów oszczędza czas zarówno inwestora, jak i firmy instalacyjnej oraz redukuje liczbę ewentualnych roszczeń dotyczących nieuznanej gwarancji.

Bezpieczeństwo łańcucha dostaw

Firmy znane na całym świecie mogą poszczycić się swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami, które są nabywane w dużej liczbie na całym świecie, dzięki swoim wyróżniającym się aspektom technicznym wypracowanym przez prężnie działające działy R&D, produkcji w Europie, jak również – kompleksowemu wsparciu technicznemu oraz nietuzinkowej opiece posprzedażowej.

Warto zaznaczyć, ze wszystkie dane z instalacji z instalacji fotowoltaicznej pozostają w Europie i nie trzeba martwić się o cyberataki. Ponadto produkcja w Austrii zabezpiecza inwestora przed ewentualnym zachwianiem łańcucha dostaw.

Zakończenie

W ostatnim czasie obserwujemy dynamiczny wzrost cen energii doskwierający wielu firmom. W związku ze stale zmieniającym się rynkiem i potrzebami, a przede wszystkim wzrostem cen energii, wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom i proponujemy dokonanie inwestycji w budowę elektrowni fotowoltaicznej, która ma na celu zmniejszenie najważniejszych koszt twórczych czynników wpływających na całokształt funkcjonowania firmy lub inwestycji w budowę farmy fotowoltaicznej.

Należy pamiętać, że to, co oddajemy światu, to do nas wraca – zanieczyszczenie środowiska odbija się na naszym zdrowiu i degradacji środowiska, płacenie dużych rachunków powoduje mniejsze zyski i gorsze funkcjonowanie firmy, a nieergonomiczne podejście i rozwiązania powodują częstsze wracanie na inwestycje, przeglądy oraz straty finansowe.

– Drogi Inwestorze, życzę Ci wyboru najlepszych europejskich rozwiązań, uciechy z osiąganych uzysków ze swojej elektrowni fotowoltaicznej oraz spokoju inwestycyjnego. Już teraz możesz zapobiec inwestowaniu kolejnych niemałych pieniędzy za kilka lat. Produkcja w Europie zapewni Ci stałość i ciągłość łańcucha dostaw teraz i w przyszłości – mówi Katarzyna Sidzina.

Każda farma fotowoltaiczna oraz komercyjna instalacja PV rządzi się swoimi prawami, jednak cel jest jeden: maksymalne uzyski, jak najmniejsza liczba zgłoszeń serwisowych, długa żywotność. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani realizacją inwestycji fotowoltaicznej lub jesteście w trakcie takiej realizacji, zapraszam do kontaktu. Mam nadzieję, że tym artykułem przyczynię się do najlepszych strategicznych decyzji i wyborów.

Więcej informacji: www.fronius.com/pl-pl/poland/energia-sloneczna/instalatorzy-i-partnerzy/produkty-i-rozwiazania/rozwiazania-w-dziedzinie-energii-dla-rzemiosla-i-przemyslu/tauro-solidny-falownik-do-duzych-instalacji-fotowoltaicznych

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani realizacją inwestycji fotowoltaicznej lub jesteście w trakcie takiej realizacji zapraszamy do kontaktu:

Co warto wiedzieć na temat komercyjnych instalacji fotowoltaicznych

Katarzyna Sidzina
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Fronius Polska Solar Energy

Fronius Polska Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffel’a 8, 44-109 Gliwice
tel. 32 62 10 700
www.fronius.pl/solar/tauro
x