Oświetlenie obiektów przemysłowych to prawdziwe wyzwanie. Oprócz kryterium ekonomicznego, bardzo ważna jest kwestia jakości opraw. W większości przypadków będą one pracować w ekstremalnych warunkach: narażone na kurz, wilgoć, skrajne temperatury czy drgania. W takich obiektach ważna jest więc wysoka efektywność energetyczna całej instalacji oraz wyjątkowy poziom niezawodności opraw. Te kryteria spełniają oprawy wykorzystujące technologię LED. Zalety opraw wykonanych w tej technologii przekładają się na istotne oszczędności związane z redukcją kosztów utrzymania całej instalacji. To spowodowało, że wiele nowo budowanych lub modernizowanych obiektów przemysłowych opiera się właśnie na systemach w technologii LED.

Oprawy LED do zadań specjalnych

Możliwości drzemiące w oprawach LED

Technologia LED stwarza obiecujące możliwości nie tylko w zakresie poprawy efektywności energetycznej instalacji oświetleniowych, lecz także umożliwia odmienne, innowacyjne podejście do problematyki projektowania oświetlenia tak, aby zapewnić jego szeroko pojętą jakość.
Bardzo ważne jest świadome użycie opraw LED, dopasowanych do specyficznych wymagań danego obiektu przemysłowego. Oprócz zagwarantowania technicznej poprawności projektowanego oświetlenia, ważne jest zapewnienie odpowiedniego komfortu widzenia dla jego użytkowników. Człowiek pozyskuje ponad 80% informacji o otoczeniu za pomocą narządu wzroku, co powinno przekładać się na świadomość potrzeby realizacji prawidłowego oświetlenia, które jest nośnikiem tych informacji. Odpowiednie warunki oświetleniowe i wynikająca z nich wygoda widzenia mają bezpośrednie przełożenie na szybkość, jakość i bezpieczeństwo wykonywanej pracy.
Ważnym elementem instalacji oświetleniowej jest odpowiednio zaprojektowany system sterowania, który w istotny sposób poprawia efektywność energetyczną oświetlenia, jak również komfort jego obsługi. Bez wątpienia profesjonalne instalacje oświetleniowe wykorzystujące oprawy LED, zwłaszcza uzupełnione o system sterowania, są w stanie zapewnić wysokiej jakości oświetlenie, przy jednoczesnym istotnym poziomie redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną. Żeby jednak docenić wspomnianą jakość oświetlenia i jego energooszczędność, musi ono przede wszystkim przez lata niezawodnie funkcjonować. Oprawy LED to skomplikowane urządzenia elektroniczne, których ciężkie warunki pracy w obiektach przemysłowych powinny skłaniać do zwracania szczególnej uwagi na jakość wykorzystanych rozwiązań. Nawet bardzo kompetentnie opracowany projekt oświetlenia będzie jedynie pustą obietnicą potencjalnych korzyści bez zastosowania odpowiedniej jakości opraw oświetleniowych, które będą w stanie zrealizować jego założenia.

Rodzina opraw COSMO FX Fot. 1. Rodzina opraw COSMO FX

Systemy sterowania – komfort pracowników i oszczędność energii

Pracodawcy kładą coraz większy nacisk na zapewnienie pracownikom komfortowego środowiska pracy, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. W jaki więc sposób zapewnić pracownikom przestrzeń sprzyjającą efektywnej pracy i ograniczyć zużycie energii? Najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie tzw. „inteligentnego miejsca pracy” poprzez zastosowanie zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Firma ES-SYSTEM stosuje systemy sterowania wykorzystujące protokół DALI, który pozwala na zaprogramowanie oświetlenia ściśle dopasowanego do preferencji klienta. Dzięki dedykowanym multisensorom rozwiązanie to oszczędza energię nie tylko poprzez utrzymanie stałego natężenia światła na powierzchni roboczej, ale również przez detekcję obecności. Wykorzystanie sterowania adaptacyjnego, które automatycznie utrzymuje odpowiednie warunki oświetleniowe w zależności od ilości światła dziennego lub obecności osób w pomieszczeniu pozwala utrzymać odpowiedni komfort pracy, redukując równocześnie zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Fot. 2. Zakład produkcyjny Fot. 2. Zakład produkcyjny Fot. 3. Hala magazynowa Fot. 3. Hala magazynowa

Przestrzenie produkcyjne o wysokości 3-6 m W obszarach produkcyjnych nacisk powinien zostać położony na równomierne oświetlenie całej powierzchni. Dzięki temu podczas planowania rozkładu maszyn i obszarów produkcyjnych nie trzeba brać pod uwagę rozmieszczenia opraw. To pozwala na elastyczne koncepcje aranżacji przestrzeni produkcyjnej, jej późniejszą modernizację i rozbudowę bez konieczności zmieniania położenia opraw i przebudowywania całej instalacji oświetleniowej. W ofercie ES-SYSTEM znajduje się wiele dedykowanych rozwiązań, które zapewniają równomierne doświetlenie całej powierzchni. Wśród sprawdzonych opraw, jak INDUSTRY FLOWER czy CYBERIA pojawiły się nowości – systemy COSMO APEX, COSMO ECLIPSE oraz COSMO ORION.

Przestrzenie o wysokości 7-12 m
Duża powierzchnia hal przemysłowych i wysokość montażu opraw wymagają dużych jednostkowych emisji strumienia świetlnego w celu zapewnienia wymaganych normatywnie poziomów natężenia oświetlenia. Aby cała instalacja nie było energochłonna firma ES-SYSTEM stworzyła oprawy o odpowiednio zaprojektowanych układach optycznych, które zwiększają sprawność oświetlania. Dzięki temu istotnie poprawia się efektywność energetyczna instalacji oświetleniowej. Oprawy dedykowane do takich przestrzeni to m.in.: CYBERIA, INDUSTRY FLOWER i FORTE 1.

Przestrzenie magazynowe o wysokości 7-12 m
W halach niskiego i wysokiego składowania ważne jest, aby odpowiednio oświetlić przejście pomiędzy regałami. Oprawy COSMO NOVA, COSMO LED RW2 oraz LEDEX TOP2 zostały zoptymalizowane pod kątem takich przestrzeni. Specjalnie zaprojektowane i odpowiednio zainstalowane zapewnią równomierne oświetlenie obszarów w przejściach i na półkach średnich i wysokich regałów.

Przestrzeń o wysokości 12-20 m
Szczególnie wysokie pomieszczenia wymagają opraw wyposażonych w precyzyjne soczewkowe układy optyczne. Tylko one efektywnie dostarczą światło do płaszczyzny pracy. Doskonale w takich przestrzeniach sprawdzi się INDUSTRY FLOWER MAXI, który dodatkowo pozwala na ułożenie świecących płatków tak, aby jak najlepiej doświetlić potrzebny obszar.

Fot. 4. Dopasowane rozsyły światła Fot. 4. Dopasowane rozsyły światła