Zbudowanie atrakcyjnego wizerunku centrum handlowego za pomocą oświetlenia, wymaga odpowiednich kompetencji w zakresie jego projektowania i produkcji opraw oświetleniowych. ES-SYSTEM, jako zdecydowany lider w oświetlaniu tego typu obiektów w Polsce, zrealizował w latach 2007-2014 w kraju i za granicą oświetlenie w blisko stu galeriach handlowych.

oswietlenie centrow handlowych przede wszystkim atmosfera8

Współczesne centra handlowe to miejsca, które poza handlowymi spełniają także funkcje kulturalne i rozrywkowe. W centrum można jednocześnie zrobić zakupy, wypić kawę, a także posłuchać ciekawego koncertu. W tworzeniu odpowiedniej atmosfery tych miejsc dużą rolę odgrywa nie tylko ich architektura czy wystrój wnętrz, lecz także odpowiednie oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne.

Atrakcyjne oświetlenie przyciąga klientów

Rola oświetlenia zewnętrznego nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ klienci odwiedzają kompleksy handlowe zazwyczaj w godzinach popołudniowych i wieczornych. Z jednej strony atrakcyjne iluminacje budują odpowiednią atmosferę wokół centrum, zachęcają do wejścia i skorzystania z jego usług. Z drugiej strony wskazują na istotne dla funkcjonowania obiektu strefy wejść i wyjść. Specjaliści zwracają uwagę, aby zewnętrzne oświetlenie użytkowe dobrze współgrało z proponowanym rozwiązaniem iluminacyjnym. Zespoły projektowe ES-SYSTEM, przy projektowaniu oświetlenia zewnętrznego, kierują się zarówno wymaganiami zdefi - niowanymi w obowiązujących normach technicznych, jak i względami wizualnymi, przy czym różnorodność zagospodarowania wnętrza centrum handlowego skutkuje wieloma odmiennymi wymaganiami co do oświetlenia poszczególnych jego części.

oswietlenie centrow handlowych przede wszystkim atmosfera7

Obiekty handlowe mają wiele różnych stref, takich jak: ciągi komunikacyjne, butiki, sklepy średniopowierzchniowe i wielkopowierzchniowe (supermarkety), punkty usługowe, a także wydzielona część food court, zaplecze techniczne i parkingi. Każdy z tych elementów wymaga odmiennego spojrzenia i innej aranżacji oświetlenia. Ze względu na chęć przyciągnięcia jak największej liczby klientów uwagę skupia się na efektach wizualnych i dopiero po wykreowaniu odpowiedniej atmosfery wnętrza, należy dołożyć starań, aby zaproponowane oświetlenie było jak najbardziej efektywne energetycznie i ekonomicznie. Istotną funkcję w centrach handlowych pełnią ciągi komunikacyjne, wzdłuż których ulokowane są sklepy, butiki i punkty usługowe. Sposób ich aranżacji, w tym także przyjęte rozwiązania oświetleniowe, bardzo często uchodzą za unikalne i projektowane są specjalnie dla danej realizacji. Oprócz opraw oświetlenia ogólnego, często dopasowywanych pod względem kształtu i parametrów do indywidualnych potrzeb inwestorów, specjaliści ES-SYSTEM dbają także o różnorodne oświetlenie akcentujące, czyli takie, które zbuduje – niepowtarzalny nastrój wnętrza.

oswietlenie centrow handlowych przede wszystkim atmosfera6

Inne oświetlenie w sklepach,inne w punktach usługowych

Jeżeli chodzi o sklepy i butiki, to sposób ich oświetlania zależy od specyfi ki danego sklepu i rodzaju wystawianych w nim towarów. Prawidłowe rozpoznanie powyższych czynników pozwala na opracowanie systemu oświetlenia, które przy doborze właściwej jakości i ilości światła wykreuje odpowiedni klimat danego wnętrza, przy racjonalnych kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Nieco inaczej jest w przypadku supermarketów. Ich oświetlenie jest bardziej konserwatywne, tzn. instalowane pod kątem wygodnego prezentowania wielu zróżnicowanych produktów, czemu służy proste i uporządkowane wnętrze sklepu. Oświetlenie musi zapewnić doskonałą widoczność eksponowanych towarów, a także bezpieczne poruszanie się po sklepie.

oswietlenie centrow handlowych przede wszystkim atmosfera5

Niezależnie do rodzaju oferowanego asortymentu, supermarkety cechuje wyższy poziom średniego natężenia oświetlenia ogólnego – zwykle w zakresie 500 lx–1000 lx, przy temperaturze barwowej równej bądź większej niż 4000 K i wskaźniku oddawania barw powyżej 80. Dążąc do optymalizacji kosztów eksploatacyjnych związanych z oświetleniem – a te nierzadko przekraczają 30% całkowitych wydatków na energię elektryczną – coraz częściej stosuje się zaawansowane systemy sterowania, wyposażone np. w czujki natężenia oświetlenia, które uwzględniają wpływ światła słonecznego. Kolejne strefy centrum handlowego stanowią powierzchnie zajmowane przez punkty usługowe, takie jak: pralnie, salony fryzjerskie, punkty dorabiania kluczy itp. W ich przypadku średnie natężenie oświetlenia musi być nie mniejsze niż 500 lx przy ponadprzeciętnym wskaźniku ograniczenia olśnienia nieprzekraczającym 19 i wysokich wymaganiach odnośnie oddawania barw powyżej 90. Ze względu na funkcję tego typu stref należy skupić się na użytkowych walorach oświetlenia, pomijając w znacznym stopniu aspekty związane z kreowaniem wnętrza za pomocą światła. Ważnym elementem centrów handlowych jest oświetlenie awaryjne, w tym ewakuacyjne, które projektuje się odrębnie dla ciągów komunikacyjnych, sklepów, butików, a także dla pomieszczeń technicznych. Występują różne sposoby realizacji oświetlenia awaryjnego: od wybranych opraw wyposażonych w inwertery po zasilanie dedykowanych opraw z systemu centralnej baterii.

oswietlenie centrow handlowych przede wszystkim atmosfera4

ES-SYSTEM stawia na technologię LED

Kompleksowe i poprawne oświetlenie obiektów handlowych stanowi duże wyzwanie. Różnorodność obligatoryjnych i fakultatywnych zaleceń dotyczących oświetlenia, norm technicznych, duży wybór opraw oświetleniowych oraz możliwość sterowania nimi, w wyniku czego powstaje mnogość koncepcji oświetlenia możliwych do zrealizowania powodują, że fi nalna jakość systemu oświetlenia w danym centrum handlowym zależy od umiejętności projektanta, w ścisłym powiązaniu z jakością użytych opraw oświetleniowych. ES-SYSTEM – lider technologii LED – każdego roku wprowadza na rynek nowe kompleksowe rozwiązania i produkty w całości opracowane przez własne działy badawczo-rozwojowe.,

oswietlenie centrow handlowych przede wszystkim atmosfera2

Opracowane konstrukcje opraw oświetleniowych LED podlegają kompleksowym badaniom w laboratorium firmowym, pracującym w certyfi - kowanej procedurze nadzorowanej, co gwarantuje ich wysoką jakość. Dzięki szerokiej gamie dostępnych opraw oświetleniowych, a także umiejętności ich szybkiego modernizowania lub opracowania nowych rozwiązań oświetleniowych, ES-SYSTEM tworzy systemy oświetlenia dopasowane do konkretnych realizacji, tak w zakresie ich walorów architektonicznych, jak i oczekiwań inwestorów. Kompetentnie zrealizowana instalacja oświetleniowa, w realny sposób podnosi wartość galerii handlowej poprzez zwiększenie jej atrakcyjności w oczach klientów.

 

Bogdan Skorupka

Dyrektor Sprzedaży,Manager ds. Efektywności Energetycznej Oświetlenia

ES-SYSTEM SA

www.essystem.pl

Więcej na temat: